• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat te doen bij een overlijden?

Als een dierbare overlijdt, breekt er een emotionele periode aan. Zeker in het begin is het soms lastig om je hoofd erbij te houden. We helpen je vanaf de eerste momenten na overlijden bij het regelen van een warm en persoonlijk afscheid. Omdat er zoveel te regelen valt, is het goed om een checklist bij de hand te hebben, waarin stap voor stap uitgelegd wordt wat je allemaal moet regelen. Lees hier wat je rondom en na een overlijden moet regelen.

Regelen bij overlijden: een checklist

  • Bel eerst de huisarts van je dierbare of in het weekend de huisartsenpost.
  • Daarna meld je het overlijden direct bij ons: 088 335 35 35. Ben je in het buitenland? Bel dan naar: +31 40 260 16 73. We verzorgen uitvaarten voor iedereen, met en zonder uitvaartverzekering.
  • Tot slot neem je contact op met de gemeente waarin je dierbare is overleden. Dit laatste kun je zelf doen, maar onze uitvaartverzorgers kunnen dit ook voor je doen.
  • Check of de overledene een uitvaartverzekering had.
  • Ga na of er een testament is en laat een notaris een verklaring van erfrecht opstellen.
  • Licht banken en verzekeraars in.
  • Neem contact op met de hypotheekverstrekker en pensioenuitvoerder.

1. Regel een verklaring van overlijden

Breng als eerste de huisarts op de hoogte. Deze geeft je een Verklaring van Overlijden. Licht daarna de directe naasten in. Als die er niet zijn, gaat de gemeente bij een overlijden op zoek naar nabestaanden. Lees hier meer over het overlijden van een alleenstaande.

Bewaar de verklaring goed. Je hebt dit document nodig bij het regelen van veel zaken. Geef het origineel nooit weg, maar stuur altijd een kopie als hier om wordt gevraagd.

2. Nabestaanden inlichten

Na een overlijden breng je natuurlijk het liefst zo snel mogelijk de nabestaanden op de hoogte. Hoe groot deze groep mensen is, is voor iedereen anders. Voor de hand liggend zijn vaak het gezin en de directe familie. Maar vergeet ook collega’s, buren, vrienden en kennissen niet.

3. Uitvaartverzorger inschakelen

Meld daarna zo snel mogelijk het overlijden bij ons: 088 335 35 35, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen. Ben je in het buitenland? Bel dan: +31 40 260 16 73). We verzorgen uitvaarten voor iedereen, ook zonder uitvaartverzekering. Wij zorgen ervoor dat je dierbare wordt opgehaald en verzorgd. En dat er zo snel mogelijk een uitvaartverzorger komt om samen met jullie de uitvaart te regelen. Hierbij is veel mogelijk, we doen alles zoveel mogelijk volgens jullie wensen.

Een uitvaart regelen bij DELA

We helpen je graag in deze verdrietige tijd. We nemen jou en de andere nabestaanden zoveel mogelijk werk uit handen en steunen jullie bij elke stap. Zo kunnen jullie je richten op het afscheid. We verzorgen uitvaarten voor iedereen, ook zonder uitvaartverzekering.

Hierbij is het belangrijk dat de wensen van je dierbare worden gerespecteerd. Veel mensen leggen voor hun overlijden vast hoe hun afscheid eruit moet komen te zien, bijvoorbeeld in een gesprek met de uitvaartverzorger, online via 'Mijn Uitvaartwensen', in het papieren wensboek, of in een schriftelijke verklaring.

Als de wensen van je dierbare niet bekend zijn, dan bespreekt onze uitvaartverzorger samen met jullie de mogelijkheden. Je praat bijvoorbeeld over de keuze tussen begraven en cremeren, of het een uitvaart met veel gasten moet worden of dat je het juist in kleine kring wilt houden, de uitvaartlocatie, de muziek, de bloemen en de kist. Op onze blog kun je je over deze en andere onderwerpen laten informeren en inspireren.

4. Aangifte doen van overlijden bij gemeente

Een van de zaken die je moet regelen bij een overlijden is de aangifte bij de gemeente waarin je dierbare is overleden. Als je het fijn vindt, regelt de uitvaartverzorger dit voor jullie. Van de gemeente krijg je daarna toestemming om je dierbare te laten begraven of cremeren. Verder zorgt de gemeente ervoor dat de Basisregistratie Personen (BRP) wordt aangepast en er wordt een Akte van Overlijden opgesteld.

5. Uitvaartverzekering

Het belangrijk om uit te zoeken of je dierbare een uitvaartverzekering had. Check of deze verzekering er is en wat de dekking is. Zo kom je niet voor verrassingen te staan voor de kosten van de uitvaart. Je krijgt antwoord op de vraag: worden onze wensen gedekt door een verzekering of moeten de nabestaanden (bij)betalen? Als je een uitvaartverzekering bij ons hebt, dan zoekt onze uitvaartverzorger dit allemaal voor je uit. Bovendien houdt de uitvaartverzorger voor je in de gaten of alle wensen binnen het budget vallen.

6. Testament en verklaring van erfrecht

Vaak is er een testament waarin staat hoe je dierbare wil dat het opgebouwde vermogen (geld, woning(en), beleggingen, royalties) verdeeld worden onder de nabestaanden en eventuele goede doelen. Je kunt bij het Centraal Testamentenregister opvragen of je dierbare een testament had. Een notaris kan dit ook voor je doen.

De wensen uit het testament worden vervolgens door een notaris verwerkt in een verklaring van erfrecht, waarin staat wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring is nodig om ervoor te zorgen dat de erfgenamen hun erfenis ontvangen. Lees meer over de rol van de notaris na een overlijden.

7. Bank(en) en verzekeraar(s) inlichten

Meld het overlijden bij de bank(en) waar je dierbare betaal-, spaar- en/of beleggingsrekeningen op zijn of haar naam heeft staan. Overleg met de bank wat er moet gebeuren met de rekeningen. Denk er in ieder geval aan om automatische incasso’s stop te zetten en eventuele schulden op te vragen. Is je partner overleden en hebben jullie een gezamenlijke rekening, dan kun je deze op jouw naam laten zetten.

Als je erfgenaam van je dierbare bent, heb je mogelijk een verklaring van erfrecht van een notaris nodig om weer toegang te krijgen tot een geblokkeerde rekening. Informeer bij de bank of dat zo is.

Verder is het verstandig om ook zo kort mogelijk na overlijden alle verzekeringen te laten beëindigen. Denk hierbij aan een zorgverzekering, schadeverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en autoverzekering. Maar ook een mobiele telefoonverzekering of fietsverzekering. Ga ook na of er misschien een levensverzekering is. We begrijpen dat het soms lastig te overzien is wat er allemaal geregeld moet worden. Daarom krijgen nabestaanden gratis nabestaandenzorg van ons als wij de uitvaart verzorgen. Meer daarover lees je hieronder bij Nazorg.

8. Hypotheek en pensioen

Na een overlijden moet je contact opnemen met je hypotheekverstrekker of de woningbouwvereniging, maar ook met de werkgever en het pensioenfonds van je dierbare. Als er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten voor je dierbare, dan kan hierdoor de maandelijkse hypotheeklast naar beneden worden bijgesteld. Eventuele tegoeden en ‘potjes’ die bij de werkgever zijn opgebouwd worden stopgezet, net als het pensioen.

9. Nazorg

Je moet aan veel dingen denken. Gelukkig bieden onze uitvaartverzekering en uitvaartverzorgers uitkomst. En ook na de uitvaart sta je er niet alleen voor.

Was je dierbare bij ons verzekerd en hebben wij de uitvaart verzorgd? Dan komt een van onze coöperatieconsulenten als je dat wilt langs om je op weg te helpen met financiële, praktische en administratieve dingen die geregeld moeten worden. En heb je vragen over gezag en voogdij, testamenten en schenkingen, dan kun je bij de VoorElkaarDesk terecht. Onze collega’s van de VoorelkaarDesk hebben allemaal een juridische achtergrond.

Meer informatie?

Hopelijk is het je nu een stuk duidelijker wat te doen bij overlijden. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het regelen van bepaalde zaken? Bel dan onze Uitvaartinformatielijn 040 – 260 10 20. We denken graag met je mee over een mooi afscheid.

Jongetje legt bloemen op de kist tijdens een uitvaart

Mogelijkheden zonder verzekering