• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat te doen bij een overlijden?

Wanneer een van je dierbaren overlijdt, breekt er een emotionele periode aan. Zeker in het begin is het soms lastig om je hoofd erbij te houden. Terwijl er zoveel te regelen valt. Het is goed om dan een checklist bij de hand te hebben, waarin stap voor stap uitgelegd wordt wat je allemaal moet regelen. Lees hier wat je rondom en na een overlijden moet regelen.

Regelen bij overlijden - Checklist

  • Meld het overlijden bij de huisarts en nabestaanden van je dierbare
  • Daarna meld je het overlijden direct bij ons: 088 335 35 35 (of vanuit het buitenland +31 40 260 16 73). We verzorgen uitvaarten voor iedereen, ook zonder uitvaartverzekering.
  • Dan bij de gemeente waarin je dierbare is overleden. Dit laatste kun je zelf doen, maar ook láten doen door onze uitvaartverzorger.
  • Check of de overledene een uitvaartverzekering had
  • Ga na of er een testament is en laat een notaris een verklaring van erfrecht opstellen
  • Licht bank(en) en verzekeraar(s) in
  • Neem contact op met de hypotheekverstrekker en pensioenuitvoerder

1. Regel een verklaring van overlijden

Breng als eerste de huisarts op de hoogte. Deze geeft je een Verklaring van Overlijden. Licht daarna je directe naasten in. Als die er niet zijn, gaat de gemeente bij een overlijden op zoek naar nabestaanden. Lees hier meer over het overlijden van een alleenstaande.

Bewaar de verklaring goed. Je hebt dit document nodig bij het regelen van veel zaken. Geef het origineel nooit weg, maar stuur altijd een kopie wanneer hierom wordt gevraagd.

2. Nabestaanden inlichten

Na een overlijden breng je natuurlijk liefst zo snel mogelijk de nabestaanden op de hoogte. Hoe groot deze groep mensen is, is voor iedereen weer anders. Voor de hand liggend zijn vaak de partner, kinderen, de ouders en andere directe familie. Maar vergeet ook niet collega’s, buren, vrienden en kennissen.

3. Uitvaartverzorger inschakelen

Daarna meld je het overlijden direct bij ons: 088 335 35 35 (of vanuit het buitenland +31 40 260 16 73). We verzorgen uitvaarten voor iedereen, ook zonder uitvaartverzekering. Wij zorgen ervoor dat het lichaam van je dierbare wordt opgehaald. En dat er zo snel mogelijk een uitvaartverzorger komt om samen de uitvaart te regelen.

Een uitvaart regelen bij DELA

We helpen je graag in deze verdrietige tijd en nemen jou en de andere nabestaanden zoveel mogelijk zorgen uit handen. Zo kunnen jullie je richten op het rouwproces. We verzorgen uitvaarten voor iedereen, ook zonder uitvaartverzekering.

Hierbij is het belangrijk dat de wensen van je dierbare worden gerespecteerd. Veel mensen leggen voor hun overlijden vast hoe hun afscheid eruit moet komen te zien, bijvoorbeeld in een gesprek met de uitvaartverzorger, online via 'Mijn Uitvaartwensen', in het papieren wensboek, of in een schriftelijke verklaring.

Als de wensen van je dierbare niet bekend zijn, dan bespreekt onze uitvaartverzorger samen met jullie alle mogelijkheden. Bijvoorbeeld de keuze tussen begraven en cremeren, de gastenlijst en de uitvaartlocatie, de muziek, de bloemen en de kist. Op onze blog kun je je over deze en andere onderwerpen laten informeren en inspireren.

4. Aangifte doen van overlijden bij gemeente

Een van de zaken die je moet regelen bij een overlijden is de aangifte bij de gemeente waarin je dierbare is overleden. Vaak regelt de uitvaartverzorger dit. Van de gemeente krijg je daarna toestemming om je dierbare te laten begraven of cremeren. Verder zorgt de gemeente ervoor dat de zogenoemde basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast en er wordt een Akte van Overlijden opgesteld.

5. Uitvaartverzekering

Wat te doen bij een uitvaart | DELA

Het is belangrijk om uit te zoeken of je dierbare een uitvaartverzekering had. Check of deze verzekering er is en wat hiervan de dekking is. Zo kom je niet voor verrassingen te staan wat betreft de kosten van de uitvaart. Worden deze gedekt door een verzekering of moeten de nabestaanden (bij)betalen? Als je een uitvaartverzekering bij ons hebt, dan zoekt onze uitvaartverzorger dit allemaal voor je uit.

 

6. Testament en verklaring van erfrecht

Vaak is er een testament, waarin staat hoe je dierbare wil dat het opgebouwde vermogen (geld, woning(en), beleggingen, royalties) verdeeld worden onder de nabestaanden en eventuele goede doelen. Je kunt bij het Centraal Testamentenregister opvragen of je dierbare een testament had. Een notaris kan dit ook voor je doen.

De wensen uit het testament worden vervolgens door een notaris verwerkt in een verklaring van erfrecht, waarin staat wie de erfgenamen zijn. Deze verklaring is nodig om ervoor te zorgen dat de erfgenamen hun erfenis ontvangen. Lees meer over de rol van de notaris na een overlijden. Heb je nog vragen over een testament, de voogdij, mantelzorg of een schenking? De DELA VoorElkaarDesk helpt je hier graag bij.

7. Bank(en) en verzekeraar(s) inlichten

Meld het overlijden bij de bank(en) waar je dierbare betaal-, spaar- en/of beleggingsrekeningen op zijn of haar naam heeft staan. Overleg met de bank wat er moet gebeuren met de rekeningen. Soms is het wenselijk deze te blokkeren, maar dat hangt af van de situatie. Is je partner overleden en hebben jullie een gezamenlijke rekening, dan kun je deze op jouw naam laten zetten. Denk er in ieder geval aan om automatische incasso’s stop te zetten en eventuele schulden op te vragen.

Als je erfgenaam van je dierbare bent, heb je mogelijk een verklaring van erfrecht van een notaris nodig om weer toegang te krijgen tot een geblokkeerde rekening. Informeer bij de bank of dat zo is.

Verder is het verstandig om ook zo kort mogelijk na overlijden alle verzekeringen te laten beëindigen. Denk hierbij aan: zorgverzekering, schadeverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en autoverzekering. Maar ook een mobiele telefoonverzekering of fietsverzekering. Ga ook na of er misschien een levensverzekering is.

8. Hypotheek en pensioen

Na een overlijden moet je contact opnemen met je hypotheekverstrekker of de woningbouwvereniging, maar ook met de werkgever en het pensioenfonds van je dierbare. Als er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten voor je dierbare, dan kan hierdoor de maandelijkse hypotheeklast naar beneden worden bijgesteld. Eventuele tegoeden en ‘potjes’ die bij de werkgever zijn opgebouwd worden stopgezet, net als het pensioen.

9. Nazorg

Je moet dus aan nogal wat dingen denken. Gelukkig bieden onze uitvaartverzekering en uitvaartverzorgers uitkomst. Zo wordt alles rondom het afscheid en de begrafenis voor je geregeld.

Was je overleden dierbare bij ons verzekerd en hebben wij de uitvaart verzorgd? Dan krijg je als nabestaande ook kosteloos nabestaandenzorg: hulp bij praktische, financiële, juridische en administratieve zaken na de uitvaart. En heb je vragen over gezag en voogdij, mantelzorg en schenkingen, dan kun je bij de VoorElkaarDesk terecht.

Meer informatie?

Hopelijk is het je nu een stuk duidelijker wat te doen bij overlijden. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het regelen van bepaalde zaken? Bel dan onze Uitvaartinformatielijn 040 – 260 10 20. We denken graag met je mee over een mooi afscheid.

Jongetje legt bloemen op de kist tijdens een uitvaart

Mogelijkheden zonder verzekering