• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat te doen bij het overlijden van een alleenstaande?

Wanneer iemand overlijdt, worden de uitvaart en de verdeling van de erfenis meestal afgehandeld door de partner. Maar wat als de overledene alleenstaand was? Hoe gaat het dan in zijn werk en wie regelt alles?

Een alleenstaande heeft geen partner, maar vaak wel nabestaanden en erfgenamen. Familie bijvoorbeeld. Omdat er geen partner in het spel is die het voortouw neemt, regelen zij de uitvaart en andere praktische zaken. We hebben aparte pagina’s gemaakt over wat je direct bij overlijden moet doen en wat er na de uitvaart nog geregeld moet worden.

Het komt maar zelden voor dat een overleden persoon helemaal geen familieleden of andere nabestaanden achterlaat. Vaak zijn er toch nog kinderen, broers of zussen of neven of nichten die een rol kunnen spelen na een overlijden. Ook kunnen vrienden eventueel de zorg voor de uitvaart en het afhandelen van de erfenis op zich nemen.

Bij een overlijden van een alleenstaand persoon gaat de gemeente in eerste instantie op zoek naar nabestaanden, onder meer door in het huis van de overledene te zoeken naar informatie over familie en vrienden. Een notaris zoekt naar nabestaanden tot in de zesde lijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld oudooms en –tantes en achternichten of –neven ook tot de erfgenamen behoren.

Uitvaart

Mochten er uiteindelijk wel erfgenamen gevonden worden, dan zijn zij verantwoordelijk voor het afhandelen van de uitvaart en de kosten daarvan. Als de zoektocht echt niks oplevert, dan regelt de gemeente de uitvaart. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de overledene, bijvoorbeeld door in het testament te kijken.

Voor het betalen van de uitvaart gebruikt de gemeente eventuele verzekeringen en de nalatenschap van de overledene. Als hij of zij niet verzekerd was en ook geen geld of bezittingen nalaat, wordt het een sobere uitvaart die de gemeente naar eigen inzicht invult.

Erfenis

Bij een alleenstaande wordt de erfenis op dezelfde manier afgewikkeld als bij anderen. Het testament of de wet bepaalt wie de erfgenamen zijn. Zijn er geen erfgenamen bekend? Dan handelt het Rijksvastgoedbedrijf de nalatenschap af namens de overheid. De erfenis wordt dan omgezet in geld. Als zich na 20 jaar nog steeds geen erfgenamen hebben gemeld, gaat het geld naar de staat.

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het regelwerk na het overlijden van een alleenstaande? Als lid van DELA kun je een beroep doen op onze nabestaandenzorg. We staan je graag bij in deze moeilijke tijd.

Jongetje legt bloemen op de kist tijdens een uitvaart

Een uitvaart naar wens zonder verzekering