• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Elke uitvaart zijn eigen rituelen

Iedere cultuur en religie heeft eigen tradities en gebruiken die houvast geven, troost bieden en helpen om grote veranderingen een plek te geven. Op belangrijke momenten in het leven zoals bij geboortes, een huwelijk of een overlijden zijn deze extra zichtbaar. Onze experts weten daar alles van. Een uitvaart wil je geregeld hebben zoals deze bij jouw tradities en gebruiken past.

Hoe culturen en religies afscheid nemen

Rouwrituelen zijn verschillend per cultuur en religie. Bovendien veranderen de behoeften met de tijd. Wij denken graag mee en zorgen ervoor dat ze voor iedereen een plek hebben rondom de uitvaart van een dierbare. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, wij helpen nabestaanden bij het regelen van een afscheid met persoonlijke, culturele of religieuze rituelen.

In de onderstaande serie lees je per cultuur of religie hoe nabestaanden mogelijk afscheid nemen en wat hen hierbij helpt om herinneringen levend te houden en de draad van het leven op te pakken.

Chat met onze medewerkers