• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Het regelen van een hindoeïstische uitvaart

De elementen water, vuur, aarde, lucht en ether spelen een grote rol bij het afscheid.

Hindoeïstische rituelen, zoals het vuuroffer en het klaarmaken van de overledene voor reïncarnatie, staan centraal tijdens de uitvaart. In de periode na een verlies moeten er in korte tijd keuzes gemaakt worden voor het naderende afscheid. Deze tradities geven houvast en helpen bij het herinneren en doorleven na een verlies.

Wij helpen je graag

De pandit, de hindoepriester, begeleidt de familie tijdens het verlies van een dierbare. Zij bespreken samen de tradities en gewoonten die belangrijk zijn voor de nabestaanden. Wij hebben kennis en ervaring met het organiseren van een hindoeïstische uitvaart en we helpen waar we kunnen. We zetten hier de belangrijkste rituelen en veel gestelde vragen voor je op een rij.

Chat met onze medewerkers

Welke rituelen zijn belangrijk tijdens een hindoeïstisch afscheid?

Reïncarnatie, wedergeboorte, staat centraal in het hindoeïstische geloof. Nabestaanden begeleiden de geest van de overledene terug naar Brahm, de oerbron, zodat de geest weer terug kan keren in een ander lichaam. Hindoestanen kiezen er daarom voor om te worden gecremeerd omdat het lichaam op deze manier het snelst kan terugkeren.

De vijf elementen

De elementen water, vuur, aarde, lucht en ether spelen een grote rol in de voorbereidingen voor het afscheid, tijdens de dienst en de crematie. Via de vijf elementen brengen Hindoestanen het lichaam terug naar de oerbron. Meestal verzorgt de naaste familie hun dierbare zelf. Tijdens dit ritueel zingen zij religieuze liederen. De familie zet een diya bij het hoofdeinde. Dat is een traditioneel aardewerken kommetje met een lont die is gemaakt van een katoenen watje. De diya staat voor zuiverheid en het eeuwige licht dat de overledene beschermt tegen het kwade. Thuis herhaalt de familie het aansteken van een diya terwijl ze bidden en voorlezen uit de Ramayana, het verhaal van de god Rama. 

De pandit helpt mee

De pandit helpt de familie met de laatste voorbereidingen voor het afscheid. Als het kan, rijdt de familie nog een laatste keer langs het huis van de overledene voordat ze naar het crematorium gaan. Net voor de crematie scheert de oudste zoon zijn hoofdhaar af, omdat hij de rol vervult van offeraar en op deze manier zo rein mogelijk is. Voorafgaand aan de dienst is de kist versierd met bloemen en tijdens de dienst leggen nabestaanden bloemen, stoffen en rijstkorrels in de kist terwijl ze zingen en bidden. Dit is een laatste moment waarop mensen een groet brengen aan de overledene. De priester voert het pindh-ritueel uit, waarna de oudste zoon met een brandende diya vijf keer om de kist loopt. Hij raakt hierbij telkens met de diya de lippen van de overledene aan en zet zo het lichaam symbolisch in brand. Maximaal tien naaste familieleden gaan mee naar de ovenruimte om de kist te zien branden.  

Asverstrooiing in het water

Na de crematie vertrouwen Hindoestanen de as toe aan de oneindigheid door het te verstrooien, liefst in water. Oorspronkelijk gebeurde dat in de heilige rivier Ganges. De familie vertrouwt erop dat als de as verstrooid wordt in water, het uiteindelijk zijn weg zal vinden naar het water van de Ganges en de oneindigheid.

Na het afscheid

De eerste twaalf of dertien dagen na de crematie zijn heel sober. Dat blijkt uit hoe er gegeten en geleefd wordt. Iedere dag vindt er thuis een offerdienst plaats. Na twaalf of dertien dagen wordt de rouw officieel opgeheven onder leiding van een pandit en worden er in het huis van de overledene speciale offers gebracht om de overledene te helpen. Soms kiest de familie ervoor de as al uit te strooien, omdat mensen uit het buitenland er dan nog bij kunnen zijn. 

Wat zijn veel gestelde vragen over een hindoeïstische dienst?

Kan een Hindoestaanse uitvaartverzorger de uitvaart leiden?
We doen ons best om aan deze wens te voldoen. Het is goed om te weten dat alle uitvaartbegeleiders van DELA ook kennis hebben van de gebruiken en tradities die horen bij een hindoeïstisch afscheid. Ook de niet-Hindoestaanse uitvaartbegeleiders. 
Kan een persoon in witte doeken in plaats van een kist gecremeerd worden?
Dat is afhankelijk van de voorschriften van het crematorium. In sommige gevallen kan een overledene op een opbaarplank zonder deksel worden gecremeerd. Maar in andere gevallen kan dit niet vanwege brandveiligheidsvoorschriften van de locatie.
Kan de as binnen tien dagen verstrooid worden?
Volgens de Nederlandse wet moet de as na de crematie nog dertig dagen bij het crematorium blijven. Willen nabestaanden de as eerder verstrooien, dan kan dit worden aangevraagd bij justitie. Dit gebeurt via de uitvaartverzorger en het crematorium. Bij een geldige reden, zoals geloofsovertuiging of het meenemen van de as naar het buitenland, wordt de as eerder vrijgegeven. Omdat we weten hoe belangrijk het is dat de overledene zijn weg kan vinden naar de andere wereld, dienen we dit verzoek altijd zo snel mogelijk in als hierom wordt gevraagd. 
Kan de wassing en verzorging bij DELA plaatsvinden?
Ja, dat kan. Op al onze locaties hebben we verzorgingsruimtes. Wij kunnen indien gewenst de familie ook helpen bij de laatste verzorging. Daarbij proberen we er rekening mee te houden dat vrouwen door vrouwen gewassen worden en mannen door mannen. We hebben ook ervaring met het kleden van de overledene in traditionele kleding en het plooien van de sari. 
Kan er een vuurdienst bij DELA plaatsvinden?
Tijdens het regelgesprek worden alle wensen besproken. Afhankelijk van de mogelijkheden op de dichtstbijzijnde uitvaartlocatie, bekijken we of de vuurdienst bij DELA, in het crematorium of thuis plaatsvindt. Als de vuurdienst bij DELA is, zorgen we dat de begeleiders op gepaste afstand aanwezig zijn. 
Wanneer keert DELA de uitvaartverzekering uit na overlijden?
DELA keert de verzekering uit nadat we alle benodigde documenten ontvangen hebben. Wij informeren je welke documenten we nodig hebben. Na ontvangst van de documenten ontvangt de begunstigde van ons binnen 10 werkdagen de vergoeding op het door hem of haar opgegeven IBAN-rekeningnummer. Wil je (een deel van de) de verzekering sneller uitgekeerd krijgen? Bijvoorbeeld om een deel van de uitvaartkosten direct te kunnen betalen? Dan denken we graag met je mee over een oplossing.

Staat je vraag er niet tussen?

Bekijk dan hier alle informatie over het regelen van een uitvaart.

 

Een kijkje achter de schermen bij een hindoeïstische uitvaart