• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Fraudebeleid

Als coöperatie staan wij voor het belang van onze leden. Daarom accepteert coöperatie DELA geen fraude en doen wij er alles aan om fraude te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan.

Wat verstaan we onder fraude?

Onder fraude verstaan wij een opzettelijke handeling of onjuiste voorstelling van zaken die gericht is op het verkrijgen van (financieel) voordeel voor de fraudeur waardoor DELA benadeeld wordt. 

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het niet eerlijk invullen van de gezondheidsvragen bij het aanvragen van een verzekering.
 • Het veranderen van bedragen op nota’s.
 • Aanvragen van een verzekering op een valse naam of onjuist adres.

Wat doen we bij een vermoeden van fraude?

Als er een vermoeden van fraude bij ons gemeld wordt, kunnen wij het volgende doen:

 • Opnemen van de gegevens van de desbetreffende personen in een intern register van DELA.
 • Delen van informatie met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit en andere financiële dienstverleners. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier en altijd volgens de afspraken die hierover gemaakt zijn binnen de financiële branche.
 • Voorleggen van het dossier aan de Toetsingscommissie Gezondheidsgegevens.
 • Onderzoek doen naar personen waarvan vermoedens zijn dat deze betrokken kunnen zijn bij een mogelijke fraude. Bij zo’n onderzoek houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en, wanner dit van toepassing is, de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.
 • Aangifte doen bij de politie omdat zij meer opsporingsmiddelen heeft.

Welke maatregelen treffen wij bij vastgestelde fraude?

Als wij vaststellen dat er sprake is van fraude kunnen wij:

 • De uitkering gedeeltelijk of niet uitbetalen.
 • Andere verzekeraars informeren over de fraude (www.stichtingcis.nl).
 • Aangifte doen bij de politie.
 • De door DELA geleden schade en de gemaakte kosten van het onderzoek verhalen op de fraudeur.
 • Een aanvraag afwijzen.

Hoe kan een vermoeden van fraude gemeld worden?

Als je denkt dat iemand fraudeert, dan is het belangrijk dat wij dit zo snel mogelijk weten. Wil je een vermoeden van fraude aan ons melden, gebruik dan ons speciale meldformulier of stuur een mail naar fraudeloket@dela.org. 

Je melding wordt vertrouwelijk behandeld door een van onze gekwalificeerde coördinatoren Fraudebeheersing. Zij gaan zorgvuldig om met jouw informatie.

Vragen?

Heb je vragen over ons fraudebeleid, stuur dan een e-mail naar fraudeloket@dela.org.

Chat met onze medewerkers