• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Melden van vermoedelijke fraude of datalek

Met onderstaand formulier kunt u vermoedelijke fraude of een datalek bij ons melden.
Heeft u vragen over ons fraudebeleid? Stuur dan een e-mail naar fraudeloket@dela.org.

Uw melding:

Persoonlijke gegevens

Aanhef*
Tussenvoegsels
Achternaam*
E-mailadres*
Telefoonnummer
Bedrijfsnaam

Chat met onze medewerkers

DELA gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens leest u in het privacy statement