• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Partners in duurzaamheid

in gesprek met Thanatoproxie Rens de Peijper

In 2030 willen we volledig klimaatneutrale uitvaarten verzorgen. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn we aangewezen op betrokken partners die onze duurzame visie delen. Eén van die partners is Thanatopraxie Rens de Peijper, die sinds december 2022 lichte balseming aanbiedt voor onze leden. Rens de Peijper, die het bedrijf samen met zijn vrouw Paula runt, verwacht veel van de samenwerking: ‘DELA staat open voor feedback, ook als die eens wat kritischer is. In ons streven naar duurzaamheid kunnen we veel van elkaar leren.’

Chat met onze medewerkers

Rens de Peijper heeft een missie. Hij wil dat iedereen op een waardige, zorgeloze manier afscheid kan nemen van een nabestaande. Het is een missie die is ontstaan uit persoonlijke ervaringen: ‘Ik heb in het verleden twee dierbaren verloren, die allebei vrij snel achteruitgingen. Daardoor heb ik niet goed afscheid van ze kunnen nemen.’ Via zijn werk binnen de uitvaartzorg kwam Rens in die periode in aanraking met thanatopraxie: een lichte balseming van het lichaam waardoor overledenen er natuurlijk uit blijven zien. ‘Ik zag hoezeer thanatopraxie nabestaanden ondersteunt bij een waardig afscheid, bijvoorbeeld als er vóór het overlijden geen tijd voor is. Dat gun ik iedereen en dus heb ik in 2011 mijn eigen bedrijf opgericht: Thanatopraxie Rens de Peijper. Inmiddels hebben we 16 mensen in dienst. Al onze balsemers hebben een intensieve opleiding gevolgd en hebben succesvol examen afgelegd bij het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie.’

Ontzettend bezig met duurzaamheid

Sinds december 2022 werkt Rens de Peijper samen met DELA. ‘Ik ben daar ontzettend blij mee’, zegt Rens. ‘Het brengt ons een stap dichter bij onze missie, want nu kunnen we voor nóg meer mensen een zorgeloze opbaring verzorgen. Daarnaast ondersteunt de samenwerking ons bij ons streven naar meer duurzaamheid. We zijn daar sinds een paar jaar ontzettend mee bezig en hebben al een goed begin gemaakt. Op ons dak liggen 135 zonnepanelen, we stimuleren elektrisch vervoer bij onze balsemers en in de lunchruimte staan tweedehands stoelen van de Kringloop.’ 

Ook bij het balsemproces zelf speelt duurzaamheid een belangrijke rol. ‘Veel mensen denken nog steeds dat er bij thanatopraxie een soort crème op de huid wordt gesmeerd, maar dat is niet zo’, legt Rens uit. ‘Er wordt een speciale balsemvloeistof ingebracht in het lichaam. Een vraag die ons regelmatig wordt gesteld, is of daardoor schadelijke stoffen in de grond terechtkomen. Gelukkig is dat niet het geval. Onze balsemvloeistoffen worden sterk verdund voordat we ze inbrengen: 0,2 tot 0,5 procent is balsemvloeistof, de rest is gewoon water. Die lage concentratie verdwijnt vervolgens ook nog eens binnen ongeveer twee, drie dagen uit het lichaam. Op het moment van het afscheid is er dus nagenoeg niks meer van over.’

Rens benadrukt dat er nog een ander voordeel is: Als mensen kiezen voor een thanatopraxie behandeling, hoeft het lichaam na het overlijden niet te worden gekoeld. ‘Dat bespaart natuurlijk stroom. Hoeveel CO2 we daardoor precies besparen, zijn we momenteel samen met DELA aan het berekenen, maar ik verwacht dat het heel wat doet.’ 

Niet altijd een perfecte oplossing

 

Net als onze partner Kistenmaker Kaspersma weet ook Rens dat goede duurzame oplossingen tijd kosten. In de praktijk betekent dat, dat voor sommige vraagstukken nog geen goed antwoord is gevonden. ‘We hebben bijvoorbeeld een verzwaarde zolder waar we alle lege flessen balsemvloeistof bewaren’, zegt Rens. ‘Toen DELA eind vorig jaar bij ons was, hebben we tegen ze gezegd: ‘We gaan daar een mooie oplossing voor vinden, we gooien het niet zomaar weg.’ Inmiddels zijn we in gesprek met een bedrijf dat de flessen voor ons kan schoonspoelen en als granulaat kan recyclen. Daarvan kan vervolgens van alles worden gemaakt, zelfs kleding. De nieuwe kleding van DELA is daar een goed voorbeeld van.’

‘We gaan in de toekomst nog heel vaak tegen dit soort uitdagingen aanlopen’, weet Rens. ‘Ook daarom is het zo belangrijk dat we in DELA een ijzersterke partner hebben gevonden. We werken nog niet lang samen, maar merken nu al dat alles bespreekbaar is. Vanuit DELA kwam bijvoorbeeld het verzoek om thanatopraxie behandelingen ook bij de mensen thuis te kunnen doen. Dat past bij hoe DELA mensen afscheid wil laten nemen, maar thanatopraxie is daarvoor niet geschikt: het heeft een bepaald soort omgeving nodig. Toen we dat aangaven, werd dat meteen aangenomen. We respecteren elkaars kennis en expertise, en ik verwacht dat we nog veel van elkaar gaan leren.’

 

Opgericht in: 2011 
Partner van DELA sinds: december 2022
Actief in:  heel Nederland, delen van België en Noordrijn-Westfalen in Duitsland
Aantal medewerkers:  16
Aantal verwachte behandelingen in 2023:  1.000-1.200 
waarvan naar schatting voor DELA:   30-40%

 

Mooi samen uitrollen

Vanaf het begin is Thanatopraxie Rens de Peijper met 20 tot 25 procent per jaar gegroeid. In het eerste jaar zaten ze op 12 of 14 balsemingen, inmiddels zijn het er meer dan 600. ‘We merken aan alles dat de vraag toeneemt’, zegt Rens. ‘Mensen geven bijvoorbeeld aan: Dat hebben we een paar jaar geleden bij pap of mam ook laten doen, dat willen we nu weer. Ik denk dat begrafenisondernemers over een paar jaar bij nabestaanden aan tafel zitten en standaard vragen: Gaan we koelen of doen we thanatopraxie? Net zoals dat nu gebeurt met de vraag: begraven of cremeren? Ik ben heel blij dat we deze ontwikkeling samen met DELA op een mooie manier uit kunnen rollen voor de families.’

Net als DELA wil ook Thanatopraxie Rens de Peijper in 2030 volledig CO2-neutraal zijn. De grootste uitdaging zijn de materialen waarmee gewerkt wordt. ‘In de overledenenzorg worden veel wegwerpartikelen van plastic gebruikt: Er zijn nauwelijks duurzame alternatieven. Wij willen deze duurzame alternatieven ontwikkelen en (laten) produceren, voor de hele branche. Een voorbeeld zijn de oogkapjes die gebruikt worden om de bolling van het oog te behouden. Die zijn van plastic, maar wij testen momenteel kapjes van maïs.’ Het zijn geen makkelijke ontwikkelingen, maar Rens verwacht er samen met DELA in op te trekken. ‘We hebben een open dialoog en willen elkaar echt verder helpen. Vragen die worden gesteld, zijn: En, hoe ver zijn jullie? Hebben jullie hulp nodig? Ik denk dat we daardoor ver gaan komen samen. We nemen allebei onze verantwoordelijkheid: voor onze klanten en leden, en voor de wereld.’