• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Het regelen van een Islamitische uitvaart

Eeuwige grafrust is één van de belangrijkste Islamitische tradities.

Bij een Islamitische uitvaart speelt de imam een grote rol bij het vormgeven van het afscheid. Het verlies van een dierbare is een verdrietige gebeurtenis waarbij in een korte periode keuzes gemaakt moeten worden. De imam helpt hierbij door aan te geven wanneer, welke rituelen bij voorkeur plaatsvinden. Zo is de rituele wassing het liefst zo snel mogelijk en indien mogelijk in de ochtend voor het middaggebed. Samen met de imam en de familie vervult DELA de wensen waar kan. Zo zorgen we samen voor een passend afscheid.

Wij helpen je graag

Wij hebben kennis van en ervaring met het organiseren van een Islamitische uitvaart. Graag denken we mee met de familie en ondersteunen we bij het afscheid waar we kunnen. We zetten hier de belangrijkste rituelen en de veel gestelde vragen voor je op een rij.

Chat met onze medewerkers

Welke rituelen zijn belangrijk tijdens een Islamitisch afscheid?

In tijden van rouw zorgt de Islamitische gemeenschap voor elkaar en de overledene. De gebruiken en rituelen zijn gericht op het vinden van zielenrust in het hiernamaals.

Eeuwige grafrust

De eeuwige grafrust is een van de belangrijkste Islamitische tradities. In Nederland zijn er veertig begraafplaatsen met Islamitische graven waar dit gegarandeerd wordt. Hier worden overledenen begraven richting Mekka.

Rituele wassing

Voor de begrafenis vindt de rituele wassing plaats. Deze wordt gedaan door de imam, de familie en andere leden uit de geloofsgemeenschap. Een man wordt door mannen gewassen en een vrouw en kinderen tot acht jaar oud door vrouwen. Het lichaam wordt drie keer gewassen. De eerste keer met lauw water, de tweede keer met water met olijfblad en de laatste keer met kamfer in het water.

Het Djanazah-gebed

Na de rituele wassing wordt de overledene in de kafan (katoenen, witte doeken) gewikkeld en naar de moskee gebracht. Hier spreekt de voorganger staand voor de overledene het Djanazah-gebed uit en eindigt met een vredesgroet. Soms bidt de gemeenschap bij het uitvaartcentrum en de begraafplaats maar er kan ook bij de overledene thuis worden gebeden. De begrafenis vindt volgens de traditie bij voorkeur binnen 24 uur plaats.

Het dragen van de kist

De mannen dragen de kist naar het graf. De dragers rouleren, zodat alle mannen die zich hebben opgegeven als drager de kans krijgen om deze goede daad te doen. Tijdens de gang naar het graf herhalen de aanwezigen Allahoe akbar en zeggen verder niets. In sommige gemeenschappen mogen vrouwen mee naar het graf, in andere niet.

 

Na het afscheid

In de rouwperiode die volgt na het afscheid, bidden de nabestaanden veel. In de eerste drie dagen na het overlijden komen familie, vrienden en buren langs om te condoleren en neemt iedereen iets te eten mee. In de vier maanden en tien dagen na het overlijden geldt voor de weduwe dat ze geen make-up of sieraden draagt. Deze rouwperiode sluit de familie samen af door te bidden. In deze gebeden vragen ze de overledene op te nemen in het paradijs.

 

Wat zijn veel gestelde vragen over een Islamitische uitvaart?

Kan de overledene binnen 24 uur begraven worden?
In Nederland mag een overledene pas na 36 uur worden begraven of gecremeerd. Wil de familie binnen 24 uur begraven, dan vragen we vervroeging aan bij de gemeente. Voor ieder afscheid geldt dat we er alles aan doen om de begrafenis plaats te laten vinden op het moment dat de familie dat wil.
Is eeuwigdurende grafrust mogelijk?
Ja, op steeds meer plaatsen kan eeuwigdurende grafrust worden gegarandeerd, maar op veel plaatsen ook nog niet. In Nederland zijn er inmiddels ook Islamitische begraafplaatsen die naasten kunnen overwegen.
Moslima’s vragen ons wel eens: kunnen wij als vrouwen bij de uitvaart zijn?
Het is erg verschillend per gemeenschap en geloofsrichting of vrouwen bij het afscheid bij het graf zijn. Vrouwen mogen traditioneel gezien niet bij de begrafenis zijn. Als ze er zijn, houden ze daarom vaak wat meer afstand. Als we deze vraag krijgen, dan vragen we de betrokken imam om raad.
Kan DELA er rekening mee houden dat het afscheid wordt begeleid door een man als dat wenselijk is?
Ja, daar houden we rekening mee. Van tevoren vragen we aan de nabestaanden of het een probleem is als er een vrouwelijke uitvaartverzorger langskomt. Als de voorkeur wordt gegeven aan een man dan regelen we dat. Maar ook als er geen bezwaar is tegen een vrouwelijke uitvaartverzorger, houdt zij bijvoorbeeld tijdens de dienst wat meer afstand uit respect.
Kennen jullie een wasvereniging voor de rituele wassing?
Ja, als de nabestaanden niet direct een vereniging kennen, dan brengen wij hen in contact met een wasvereniging. Meestal regelt de Islamitische gemeenschap zelf een wasvereniging. 
Zijn de locaties van DELA ingericht op een Islamitische rituele wassing?
Bij Goetzee DELA Rotterdam is de wasruimte ingericht op Islamitische wassingen. De wastafel is zo geplaatst dat de overledene met het hoofd richting Mekka ligt en we bieden de wasvereniging de gelegenheid om handen en voeten te wassen. Dit is niet op alle locaties mogelijk, maar we denken overal in het land hierin mee.
Jongere generaties vragen wel eens: mogen we muziek draaien en spreken tijdens de uitvaart?
We merken dat persoonlijke muziek afspelen en herinneringen ophalen, helpt bij het rouwproces. We krijgen de vraag weleens of dat bij een Islamitische uitvaart ook kan. We geven aan dat de imam daar leidend in is en dat ze dit samen moeten overleggen.
Wanneer keert DELA de uitvaartverzekering uit na overlijden?
DELA keert de verzekering uit nadat we alle benodigde documenten ontvangen hebben. Wij informeren je welke documenten we nodig hebben. Na ontvangst van de documenten ontvangt de begunstigde van ons binnen 10 werkdagen de vergoeding op het door hem of haar opgegeven IBAN-rekeningnummer. Wil je (een deel van de) de verzekering sneller uitgekeerd krijgen? Bijvoorbeeld om een deel van de uitvaartkosten direct te kunnen betalen? Dan denken we graag met je mee over een oplossing.

Staat je vraag er niet tussen?

Bekijk dan hier alle informatie over het regelen van een uitvaart.

 

Een uitvaart regelen in coronatijd

Een uitvaart regelen we altijd samen. Op dit moment regelen we het afscheid via videobellen. Als dit echt net mogelijk is, kunnen we alternatieven bieden. Zo zorgen we samen voor een mooi en persoonlijk afscheid op de manier die jij fijn vindt.

Wil je meer informatie over het regelen van een uitvaart in coronatijd? Bekijk onze corona-informatiepagina.