• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Marokkaanse uitvaart

Marokkaanse Nederlanders zijn bijna altijd moslim. Eeuwige grafrust is erg belangrijk in de islam en dit kan in Nederland niet overal. Daarom laten veel Marokkanen zich begraven in hun vaderland. Toch kiezen Marokkaanse Nederlanders steeds vaker voor een Marokkaanse begrafenis in Nederland.

Marokkaanse Nederlanders

Er wonen ruim 350.000 Marokkaanse Nederlanders in Nederland (2022). De meeste Marokkaanse moslims zijn Soennieten. Zij volgen in principe de regels van de islam. Dat geldt voor de algemene beleving van het geloof, en ook voor de gebruiken rond het overlijden en de islamitische uitvaart. Marokkaanse Nederlanders van de 1e generatie zijn vaak het meest traditioneel ingesteld. Jongeren kiezen steeds vaker voor een mix tussen traditionele begrafenisrituelen en Nederlandse invloeden.

Begraven in Marokko of in Nederland

De meeste Marokkaanse Nederlanders worden in Marokko begraven. Vanwege de eeuwige grafrust, maar ook omdat zij vaak verzekerd zijn bij een Marokkaanse bank. Toch laten steeds meer Marokkaanse Nederlanders zich begraven in Nederland. In Nederland zijn er ook islamitische begraafplaatsen en steeds meer algemene begraafplaatsen krijgen een islamitisch deel. Vooral jongeren willen graag in Nederland begraven worden, zij voelen zich net zozeer Nederlander als Marokkaan. Bovendien vragen zij steeds vaker aan hun ouders of die ook voor Nederland willen kiezen, zodat de kinderen dan regelmatig het graf kunnen bezoeken. Baby’s en kleine kinderen worden ook meestal in Nederland begraven.

Het graf

Marokkaanse uitvaarten zijn sober. Volgens de islam is het voldoende als de overledene volgens de gewoonten ritueel gewassen wordt, daarna volgt het dodengebed in de moskee en vervolgens wordt de overledene op de rechterzij met het gezicht naar Mekka begraven. Het graf wordt dichtgemaakt met zand. Het graf wordt traditioneel gezien meestal niet versierd of bijgehouden. Dat volgt uit de opvatting dat een lichaam zonder ziel niet verheerlijkt mag worden. Wanneer families er wel voor kiezen om het graf te verzorgen, dan wordt het graf vaak besprenkeld met water en wordt er soms een plant op het graf gelegd.

Na afloop van de begrafenis komen mensen bij elkaar in het huis van de overledene. Iedereen neemt eten mee voor de familie. In de dagen daarna houdt het bezoek vaak aan. Dan is het de taak van de familie om eten aan het bezoek te geven. Na de rouwperiode bezoeken families vaak op vrijdag, na het vrijdaggebed, het graf van hun overleden dierbaren.

Een uitvaartverzekering bij de bank

Veel Marokkaanse Nederlanders hebben een uitvaartverzekering via een Marokkaanse bank. Bij het openen van een rekening werd lange tijd automatisch een uitvaartverzekering afgesloten. De Marokkaanse banken in Nederland hebben enkele jaren terug hun deuren moeten sluiten omdat ze geen bankvergunning hadden. Bij een overlijden moeten de Marokkaanse families in Nederland tegenwoordig hun zaken regelen via filialen van de banken in Frankrijk en België. De banken hebben contracten met uitvaartorganisaties in Nederland voor de verzorging van de islamitische uitvaart.

Islamitische uitvaartverzekering bij DELA

Wist je dat DELA ook een islamitische uitvaartverzekering biedt? Wij verzorgen de uitvaart volgens islamitische richtlijnen, zoals de Ghusl (wassing), Djanazah (gebed) en Sadaqa (receptie) en wij werken samen met imams en moskeeën om de kwaliteit van de islamitische begrafenis te waarborgen. Ook hebben we zelf specialisten in dienst met jarenlange ervaring met het verzorgen van islamitische begrafenissen. Ga naar onze pagina over de islamitische uitvaartverzekering voor meer informatie. DELA heeft geen winstoogmerk en wij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van een overlijden en om snel te beginnen met regelen van de begrafenis.

Chat met onze medewerkers