• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Pakistaanse uitvaart

De overgrote meerderheid van de Pakistani is moslim. Ze volgen bij een overlijden de regels van de islam. Vaak willen ze in een wit laken en zonder kist begraven worden in hun land van herkomst, al is er een kentering te zien met de komst van islamitische begraafplaatsen (begraafvlakken) op begraafplaatsen in Nederland.

Pakistaanse Nederlanders

In Nederland wonen 18.000 tot 20.000 Pakistani. De Pakistaanse Nederlanders wonen met name in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en in steden in de nabijheid daarvan. De overgrote meerderheid is moslim; een klein percentage van ongeveer 6% is christen. De meeste Pakistaanse Nederlanders zijn soennieten; één van de twee belangrijkste hoofdstromingen in de islam. Daarnaast kunnen Pakistani Ahmadi’s zijn. Zij noemen zichzelf moslim, maar worden in Pakistan beschouwd als leden van een ketterse sekte. Dit omdat ze Mohammed niet erkennen als laatste profeet. De Pakistaanse Ahmadi’s zijn vaak hier als vluchteling, omdat ze in eigen land worden vervolgd.

Pakistaanse uitvaart: een sober afscheid

De meeste Pakistaanse Nederlanders volgen bij een overlijden de regels van de islam. De gebruiken rond de dood worden gekenmerkt door soberheid. Bezoekers dragen sobere kleding en gebruiken geen make-up. Men reciteert uit de koran. De zieke bidt als hij daartoe in staat is. Van de hulp van een imam wordt sporadisch gebruik gemaakt. Vrienden en familie bieden geestelijke zorg. Zoals bij moslims gebruikelijk, handelt men schulden af, zodat de overledene rust kan vinden.

Zonder kist begraven

De meeste Pakistani, met name van de oudere generatie, willen graag in het land van herkomst begraven worden. Als men zich in Nederland laat begraven, dan maakt men gebruik van de islamitische begraafvakken die op steeds meer begraafplaatsen worden aangelegd.

De uitvaart is zeer sober. De overledene wordt in een wit laken gewikkeld, zonder sieraden en afscheidsbriefjes. Bij voorkeur begraaft men de overledene zonder kist. De Pakistaanse Nederlanders regelen onderling hun uitvaartverzekering via hun eigen organisaties. Deze betalen de kosten voor uitvaart of repatriëring en dragen zorg voor de afhandeling en regeling van allerlei praktische zaken met betrekking tot de begrafenis of repatriëring.

De veertig dagen van rouw in de Pakistaanse gemeenschap

Na een overlijden in Pakistan houdt men een periode van veertig dagen aan voor de rouw. De eerste drie tot vier dagen heten 'Qul'. Men reciteert uit de koran. De veertigste dag van de rouw noemt men de 'Chelum'. Gedurende de Qul en de Chelum worden de nabestaanden voorzien van eten door hun buren en familie. Muziek hoort niet bij de Pakistaanse uitvaart. Deze is zo sober mogelijk. Pakistaanse moslims worden nooit gecremeerd, maar altijd begraven. Het graf dat nooit geruimd mag worden, wordt niet verzorgd.

Meer informatie over islamitische rouwrituelen?

Lees meer over de rouwrituelen op de pagina van de islamitische uitvaart.

Chat met onze medewerkers