• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wanneer heb je een notaris nodig na een overlijden?

Met het overlijden van een dierbare breekt voor jou als nabestaande een periode van rouw aan. Tegelijkertijd moet er veel geregeld worden, ook financiële en juridische zaken waar je zelf misschien niet zo veel verstand van hebt. Een notaris kan je hierbij helpen.

Chat met onze medewerkers

Wanneer moet ik een notaris inschakelen?

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er veel op je af. Zo moeten er op financieel en juridisch gebied allerlei dingen uitgezocht worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afwikkeling van een eventuele erfenis, erfbelasting en verzekeringen die opgezegd moeten worden. Vooral het afhandelen van een nalatenschap kan juridisch erg ingewikkeld zijn. Daarom raadplegen veel mensen een notaris.

Een notaris kan helpen om al deze zaken in goed overleg met de nabestaanden te regelen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Verklaring van erfrecht

Het is niet verplicht om een notaris in te schakelen, maar soms is dat wel nodig. Staat er bijvoorbeeld geld op een geblokkeerde bankrekening van de overledene? Dan heb je als erfgenaam in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig om aan te tonen dat je recht hebt op het banktegoed van de overledene.

Een verklaring van erfrecht moet worden opgesteld door een notaris. Er staat onder meer in wie de erfgenamen zijn, wat de nalatenschap is en hoe die verdeeld wordt. Informeer bij de bank of je deze verklaring nodig hebt om toegang te krijgen tot een geblokkeerde rekening.

Met een verklaring van erfrecht kun je daarnaast aantonen dat je aanspraak maakt op een uitkering van een eventuele levensverzekering. Ook verzekeringen en hypotheek- en pensioenverstrekkers kunnen vragen om een verklaring van erfrecht.

Afstand doen van erfenis

Zie je af van de erfenis of wil je deze alleen beneficiair aanvaarden, bijvoorbeeld omdat er schulden zijn? Dan moet je dit bij de rechtbank aangeven. De notaris maakt dan een overzicht van de waarde van alle bezittingen en de hoogte van de schulden.

Notaris als executeur

Wanneer de overledene een testament heeft opgesteld, is er vaak een executeur benoemd. Diegene handelt de erfenis namens de erfgenamen af. Vaak is dit een van de nabestaanden. Is er niemand aangewezen, dan kan dit ook een notaris zijn.

De executeur krijgt hiervoor een beloning. Deze beloning is wettelijk geregeld en bedraagt 1 procent van het vermogen op de dag van overlijden, tenzij anders vermeld in het testament.

Onenigheid over erfenis

De afwikkeling van een erfenis kan soms lastig zijn. Bijvoorbeeld wanneer erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van spullen en geld. Vooral als er geen testament is met duidelijke afspraken kan de nalatenschap voor onenigheid zorgen.

Een notaris kan dan de punten op papier zetten waar de nabestaanden het niet over eens zijn. Dit kan gebruikt worden in een eventuele rechtszaak over de verdeling. Een andere mogelijkheid is een familieveiling. Iedere erfgenaam trekt dan een lootje, al dan niet bij de notaris.

Huis

Heeft de overledene een woning nagelaten? Dan kan een notaris het huis op een andere naam zetten, bijvoorbeeld op naam van de geregistreerd partner of echtgenoot. Het kan ook zo zijn dat er meerdere erfgenamen zijn. Een notaris kan dan een akte opstellen waarin wordt afgesproken dat de nieuwe bewoner de andere erfgenamen uitkoopt. Het huis moet dan eerst getaxeerd worden.

Meer informatie?

Heb je vragen over de rol van een notaris na een overlijden? Of heb je hulp nodig bij het afwikkelen van een nalatenschap? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. Onze notarissen helpen je graag.