• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Erfbelasting partner

U bent jarenlang samen geweest en hebt zo veel mooie momenten beleefd. Als u er niet meer bent, wilt u dat uw partner in hetzelfde huis kan blijven wonen en dat hij of zij nog net zo fijn kan leven als toen u nog samen was.

Chat met onze medewerkers

Wanneer bent u partner?

Volgens de wet bent u partner als u:

  • Getrouwd bent;
  • Geregistreerd partner bent;
  • 6 maanden samenwoont en een samenlevingscontract hebt laten maken bij een notaris;
  • Kunt aantonen dat u 5 jaar of langer samenwoont op hetzelfde adres.

Erfbelasting als u geen kinderen heeft

Heeft u geen kinderen? Dan mag u maximaal € 795.156 (2024) belastingvrij van elkaar erven. Erft de langstlevende partner meer? Dan betaalt hij of zij 10% erfbelasting over het meerdere bedrag tot € 152.368 (2024). Daarboven is de erfbelasting 20%.

Erfbelasting en het nabestaandenpensioen

Als uw partner een nabestaandenpensioen ontvangt, heeft dit invloed op de belastingvrijstelling. Deze wordt dan namelijk verlaagd. Dit wil zeggen dat de langstlevende minder belastingvrij van de partner kan erven.

Erfbelasting betalen over erfdelen

Nadat u komt te overlijden, erven de langstlevende partner en kinderen van u. De kinderen kunnen nog geen aanspraak maken op hun erfdeel. Zij kunnen hier pas bij als de langstlevende partner is overleden, failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt.

Ook al kunnen de kinderen nog niet bij hun erfdeel, er moet al wel erfbelasting over worden betaald. Niet door henzelf, maar door de langstlevende partner. De langstlevende partner betaalt alleen erfbelasting als de erfdelen van de kinderen hoger zijn dan de vrijstelling die zij krijgen

Erfbelasting uitstellen met een testament

Wilt u uw partner niet met kosten van erfbelasting voor de erfdelen van de kinderen opzadelen? Dan kunt u in een testament vastleggen dat de erfbelasting wordt uitgesteld, tot na het overlijden van de langstlevende partner. Of uitstel vastleggen nodig is, is afhankelijk van de hoogte van de erfenis.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.