• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Het testament: praktische vragen na overlijden

Op onze website kun je veel praktische informatie vinden over het testament. Maar een aantal veelgestelde vragen zijn nog niet aan bod gekomen. De antwoorden op deze vragen vind je hier.

Chat met onze medewerkers

Wanneer wordt het testament geopend?

Wanneer je als nabestaande weet dat er een testament is, dient eerst bij het Centraal Testamentenregister (CTR) worden nagegaan of dit ook laatste testament is. Vervolgens kun je het beste zo snel mogelijk een kopie ervan opvragen bij de notaris. Overigens krijg je uitsluitend inzage in een testament als je daaraan een recht kunt ontlenen; dus bijvoorbeeld als je erfgenaam bent of anderszins iets uit de nalatenschap krijgt, of als je bent benoemd tot executeur.

Wanneer is een testament ongeldig?

Een testament is alleen geldig als het bij de notaris is ondertekend. Soms willen erfgenamen een testament ongeldig laten verklaren, omdat de overledene volgens hen niet zelfstandig beslissingen kon nemen, bijvoorbeeld door dementie. Een andere reden kan zijn dat de inhoud van het testament niet duidelijk is. Bijvoorbeeld wanneer je een wens van de overledene op verschillende manieren kunt lezen.

Wie wikkelt de nalatenschap af?

De executeur is degene die de nalatenschap afhandelt namens de erfgenamen. In het testament staat wie de overledene als executeur heeft aangewezen. Dit kunnen meerdere personen zijn. Meestal is de executeur een van de erfgenamen. Als er geen executeur is benoemd, wikkelen de erfgenamen de nalatenschap samen af.

Wat als iemand geen testament heeft?

Als er geen testament is, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht kent vier groepen. De eerste groep bestaat uit de echtgenoot/echtgenote, de kinderen en/of hun nakomelingen. Als er nabestaanden in deze groep aanwezig zijn, worden zij als erfgenaam aangewezen en komen de andere groepen niet meer in aanmerking.

Ben je verplicht de erfenis te accepteren?

Je kunt een erfenis weigeren, bijvoorbeeld als je niets met de overledene te maken wilt hebben. Het accepteren kan op twee manieren. We noemen die 'zuiver' of 'beneficiair'. In het eerste geval ben je aansprakelijk voor alle schulden van de overledene. Bij beneficiaire aanvaarding niet, maar dan heb je pas recht op de erfenis als de schulden volledig voldaan zijn. Bovendien moet er bij beneficiaire aanvaarding aan een aantal wettelijke eisen zijn voldaan. Meer over de gevolgen van het weigeren van een erfenis lees je hier

Meer informatie?

Staat jouw vraag hier niet tussen of wil je meer weten over een van de onderwerpen? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. We beantwoorden graag al je vragen. 

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.