• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wanneer betaal je belasting over een erfenis?

Een erfenis is helaas niet belastingvrij. Als erfgenaam moet je mogelijk belasting betalen over de erfenis. Maar hoe weet je of er erfbelasting wordt geheven? En zo ja, hoeveel?

Chat met onze medewerkers

Moet ik erfbelasting betalen?

Ben jij erfgenaam en heb je de erfenis aanvaard? Houd er dan rekening mee dat je belasting moet afdragen over de erfenis, zeker als het om veel geld of waardevolle eigendommen gaat. Dit wordt erfbelasting genoemd. Je relatie met de overledene en de waarde van de erfenis bepaalt de hoogte van deze belasting.

Als de Belastingdienst verwacht dat je erfbelasting moet betalen, krijg je een brief waarin staat hoe je aangifte kunt doen en wanneer de aangifte binnen moet zijn. Denk je dat je erfbelasting moet betalen, maar heb je nog geen brief gekregen? Neem dan zelf contact op met de Belastingdienst.

Vrijstellingen

Een deel van de erfenis is vrijgesteld van belasting. Over dit deel betaal je dus geen erfbelasting. Hoe hoog dit vrijgestelde bedrag is, is afhankelijk van je relatie met de overledene én de hoogte van het bedrag dat je erft. De Belastingdienst heeft een handig overzicht gemaakt waarin je zelf kunt zien hoe hoog de vrijstelling voor jou is.

Erf je meer dan de vrijstelling die voor jou van toepassing is? Dan betaal je over dit deel erfbelasting. Met de rekenhulp Erfbelasting van de Belastingdienst kun je zelf uitrekenen hoeveel erfbelasting je moet betalen. De tarieven voor erfbelasting staan ook op de website van de Belastingdienst.

Voor de partner is het vrijgestelde bedrag het hoogste. De Belastingdienst beschouwt je als partner wanneer je getrouwd was met de overledene of jullie een geregistreerd partnerschap hadden. Is dat niet het geval, maar woonden jullie wel samen? Onder bepaalde voorwaarden zijn jullie dan toch partners voor de erfbelasting.

Uitzonderingen

In sommige gevallen betaal je helemaal geen erfbelasting, bijvoorbeeld als de overleden persoon langer dan tien jaar in het buitenland woonde. Het kan ook zijn dan je een uitkering krijgt van de werkgever van de overledene. Dit bedrag is belastingvrij als het een eenmalige uitkering is en de uitkering niet hoger is dan drie keer het laatste maandloon.

Erf je een bedrijf? Dan betaal je minder of geen erfbelasting als je de onderneming voortzet. Dit is geregeld in de bedrijfsopvolgingsregeling. Naast deze uitzonderingen zijn er nog een aantal bijzondere situaties waarin je geen erfbelasting hoeft te betalen.

Meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? Als lid van DELA kun je contact opnemen met de VoorelkaarDesk. Onze medewerkers helpen je graag verder.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.