• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Een erfenis. Wat nu?

Wanneer je partner of een familielid overlijdt, breekt er een moeilijke periode aan. Naast het verdriet en de uitvaart heb je te maken met de bezittingen die achterblijven. Als nabestaande ben je mogelijk een van de erfgenamen. Wat valt er allemaal onder een erfenis en wat doe je ermee?

Chat met onze medewerkers

Wat is een erfenis?

De erfenis is alles wat een persoon nalaat aan de erfgenamen. Het gaat dus niet alleen om spaargeld of om een huis, zaken waar mensen vaak als eerste aan denken bij een erfenis. Ook de inboedel, sieraden, kleding en eventuele schulden van de overledene horen bij een nalatenschap.

Aanvaarden of weigeren?

Wanneer je te horen krijgt dat je een erfgenaam bent en dus recht hebt op een nalatenschap, kun je drie dingen doen: de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

  • Zuiver aanvaarden: dit betekent dat je de erfenis aanneemt. Hierdoor heb je recht op (een deel van) de nagelaten bezittingen. Tegelijkertijd ben je ook verantwoordelijk voor eventuele schulden. Let op: als je spullen uit het huis van de overledene haalt of geld van zijn of haar rekening opneemt, gaat de wet ervan uit dat je de erfenis zuiver aanvaardt.
  • Beneficiair aanvaarden: is het onduidelijk hoeveel schulden er precies zijn? Dan kun je ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat je de nalatenschap alleen wilt hebben als het bedrag dat overblijft hoger is dan de schulden. Deze keuze heeft dus voordelen ten opzichte van het zuiver aanvaarden van een erfenis. Maar bedenk wel dat beneficiair aanvaarden extra kosten met zich meebrengt. Je moet namelijk bij de rechtbank aangeven dat je hiervoor kiest. Hier zijn zogenoemde griffiekosten aan verbonden. Ook gaan de notariskosten omhoog, omdat er een overzicht moet worden gemaakt van de waarde van alle bezittingen en de hoogte van alle schulden.
  • Verwerpen: dit is afstand doen van de erfenis. Als je een nalatenschap weigert, ben je niet meer verantwoordelijk voor de achtergebleven schulden. Je bent ook niet meer betrokken bij de verdere afwikkeling van de erfenis. Maar het betekent ook dat je niets uit de nalatenschap krijgt. Dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld foto’s, brieven en andere persoonlijke spullen. Bij het verwerpen van een erfenis moet je ook altijd een verklaring afleggen bij de rechtbank.

Voor alle drie de mogelijkheden geldt dat je bij je keuze moet blijven. Als je eenmaal een beslissing hebt genomen, kun je deze niet terugdraaien. Ook niet als er achteraf hoge schulden blijken te zijn.

Verdeling

Als je hebt besloten de erfenis te aanvaarden, moet de nalatenschap verdeeld worden. Dat wordt geregeld door het testament. Als er geen testament is, dan wordt de nalatenschap volgens de wet verdeeld.

Executeur en/of notaris

Het afhandelen van de erfenis en alles wat eromheen geregeld moet worden, is de verantwoordelijkheid van de executeur. Vaak is deze persoon een van de nabestaanden, maar het kan bijvoorbeeld ook een notaris zijn.

Een notaris inschakelen is niet altijd nodig bij het afwikkelen van een erfenis. Toch doen veel mensen het wel, omdat een nalatenschap afhandelen een juridisch ingewikkelde procedure kan zijn. De notaris heeft meestal een adviserende rol als er ook een executeur is.

Belastingdienst

Zodra je een erfenis krijgt, moet je hierover belasting betalen. De executeur doet namens alle erfgenamen aangifte. Als er geen executeur is, moet je dit zelf regelen. Vaak krijg je automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst. Je ben verplicht om binnen acht maanden na het overlijden van je dierbare aangifte doen. Probeer het binnen vijf maanden te doen. Zo voorkom je dat je rente moet betalen over de erfenis.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over erven? Of wil je hulp bij het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. We beantwoorden graag al je vragen en onze notarissen kunnen je veel werk uit handen nemen.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.