• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat zet je in een testament?

Voor je nabestaanden is het prettig om duidelijkheid te hebben. Tijdens het rouwproces willen ze niet van alles uit hoeven te zoeken. Waarschijnlijk weten ze wel globaal wat je laatste wensen zijn, maar hoe zit dat met alle concrete afspraken en details? Die zet je in je testament.

Chat met onze medewerkers

In een testament wordt beschreven hoe en door wie je nalatenschap afgewikkeld moet worden. In dit document staat wie de executeur en de erfgenamen zijn en wie welke eigendommen erft. Ook kan een testament clausules bevatten over zaken als rampen, voogdij en bewind. Wensen over de uitvaart worden tegenwoordig namelijk zelden nog in een testament vastgelegd.

Een testament kan onder andere de volgende vragen beantwoorden:
• Wie zijn de erfgenamen en wie is de executeur?
• Naar wie gaan welke eigendommen van de overledene?
• Wat gebeurt er met zijn of haar bedrijf?
• Wie krijgt de voogdij en bewind over de kinderen?
• Wat gebeurt er in het geval van een ramp of ongeluk?

1. Wie zijn de erfgenamen en wie is de executeur?

Voor veel mensen is het aanwijzen van de erfgenamen verreweg de belangrijkste reden om een testament op te maken. Zonder testament regelt de wet wie dat zijn. Je kunt in je testament ook aangeven dat je iemand wilt uitsluiten van de erfenis. Let op: je onterfde kinderen kunnen binnen vijf jaar na je overlijden alsnog aanspraak maken op een deel van de erfenis.

Je kunt het afhandelen van de erfenis overlaten aan de erfgenamen, maar het is ook mogelijk om één persoon of onafhankelijke partij uit te kiezen. Deze executeur benoem je in het testament. Ook staat erin wat zijn of haar exacte bevoegdheden zijn, zoals het regelen van de uitvaart volgens jouw wensen.

2. Naar wie gaan welke eigendommen van de overledene?

Het testament maakt inzichtelijk wat er met je eigendommen moet gebeuren. Krijgen je geld, spullen, dieren of huizen een nieuwe eigenaar of kies je voor vruchtgebruik. Misschien wil je wel een som geld nalaten aan iemand die geen erfgenaam is, zoals een buurman of een verre vriend. Dit regel je in een legaat.

De erfgenaam of legataris hoeft overigens geen persoon te zijn. Misschien wil je wel een bepaald bedrag nalaten aan een goed doel, zoals een dierentuin waar je altijd graag kwam. Of zou je het prachtig vinden als dat kostbare schilderij na je overlijden in je favoriete museum komt te hangen.

Het nalaten van spullen kun je ook zonder testament regelen. Maak dan een codicil, een handgeschreven document dat je zelf bewaart. Vermeld in ieder geval de datum waarop je het opstelde en naar wie welke bezittingen moeten gaan. Vergeet het codicil niet te ondertekenen en vertel je familie dat het bestaat.

3. Wat gebeurt er met zijn of haar bedrijf?

In een testament kan ook staan wat er met je bedrijf moet gebeuren of wie jou opvolgt als directeur. Ook dit leg je vast in een legaat als het geen erfgenaam betreft. Als je een bv hebt en er meerdere aandeelhouders zijn, kun je bijvoorbeeld tijdens een aandeelhoudersvergadering aangeven wie je aandelen krijgt.

4. Wie krijgt de voogdij en bewind over de kinderen?

Hier wil je liever niet aan denken, maar toch is het verstandig om vast te leggen wie de voogdij over je minderjarige kinderen krijgt als je overlijdt. Doe je dat niet en zijn beide ouders er niet meer, dan beslist de rechter erover. De voogd beheert ook de erfenis voor je kinderen totdat ze 18 jaar zijn. Je kunt de voogdij vastleggen in een testament, maar ook bij het gezagsregister van de rechtbank. Hier vind je meer informatie over het regelen van voogdij.

Wanneer je niet wilt dat je kinderen op hun achttiende bij de erfenis kunnen, kun je een bewindvoerder benoemen in je testament. Hij of zij houdt dan tot een bepaalde leeftijd toezicht op de financiën. Bewind kan ook handig zijn als een erfgenaam emotioneel of lichamelijk niet in staat is zijn geld zelf te beheren.

5. Wat gebeurt er in het geval van een ramp of ongeluk?

Als jij en je partner binnen korte tijd na elkaar overlijden, kan dit betekenen dat de gehele erfenis naar de familie van de langstlevende gaat. Dit geldt alleen als je in dat geval ook geen kinderen of kleinkinderen achterlaat. Om dit soort bizarre gevolgen te voorkomen, bevatten de meeste testamenten een rampenclausule. Deze regeling beschrijft wat er moet gebeuren bij een ramp of ongeluk.

Hoe maak je een geldig testament?

Een testament moet bij een notaris ondertekend worden. Alleen het vastleggen van uitvaartwensen of het verdelen van bepaalde inboedelspullen en sieraden kun je zelf op papier zetten in een codicil. Voor het maken van een testament is het dus nodig om contact op te nemen met een notaris. Als je lid van DELA bent, dan kun je ook via de DELA NotarisService een testament laten maken.

Meer informatie?

Wil je nog meer informatie over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van jouw testament? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. We beantwoorden graag al je vragen. Natuurlijk kunnen onze notarissen je ook veel werk uit handen nemen.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.