• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Erfgenamen aanwijzen en onterven

Als je geen testament opstelt, zijn je partner en kinderen de erfgenamen. Heb je geen partner of (klein)kinderen? Dan zijn je ouders, broers en zussen je erfgenamen. Wil je erfgenamen toevoegen of wettelijke erfgenamen onterven, dan kun je dit vastleggen in een testament.

Chat met onze medewerkers

Wettelijke erfgenamen onterven

Benoem in je testament de personen die wél van je mogen erven. Het is mogelijk om kinderen te onterven, maar zij kunnen binnen vijf jaar na je overlijden alsnog aanspraak maken op een deel van de erfenis. Dit wordt de legitieme portie genoemd.

De legitieme portie, hoe zit dat?

Bij een testament gemaakt vanaf 1 januari 2003 en bij wettelijk erfrecht vanaf die datum, geldt het volgende, doet een kind een beroep op de legitieme portie, dan krijgt hij of zij de helft van de erfenis die hij volgens de wet zou erven. Een kind is niet verplicht bij de rechter in beroep te gaan tegen het testament. Een (aangetekende) brief naar de erfgenamen, waarin het kind een beroep doet op zijn legitieme portie, is voldoende.

Voorwaarden aan de legitieme portie:
  • Een kind kan alleen geld opeisen, geen goederen.
  • Een kind moet kunnen aantonen dat jij zijn of haar ouder bent.
  • Een kind heeft tot 5 jaar na jouw dood de tijd om aanspraak de maken op de legitieme portie.

Je kunt in een testament vastleggen dat je kinderen de legitieme portie niet mogen opeisen zolang je partner nog leeft. Je moet wel getrouwd zijn, geregistreerd partner of officieel samenwonend met een samenlevingscontract. De hoogte van de legitieme portie wordt dus al berekend, maar je kind ontvangt dit pas later.

Erfgenamen aanwijzen

Je partner en kinderen zijn de wettelijke erfgenamen, maar je kleinkinderen, ouders of broers en zussen erven in eerste instantie niet. Wil je hen of andere dierbaren, zoals vrienden, ook tot erfgenaam benoemen, dan leg je dit vast in een testament.

Het testament gaat voor de wet. De erfgenamen die je in het testament noemt, gaan voor je wettelijke erfgenamen, al kunnen kinderen wel aanspraak maken op hun legitieme portie.

Alternatieve erfgenamen

Wat als je weinig of geen nabestaanden hebt om als erfgenaam aan te wijzen? Wij denken graag met je mee over de mogelijkheden, maar je kunt aan de hand van deze vijf vragen ook zelf vast nadenken over alternatieve erfgenamen. Denk bijvoorbeeld eens aan een goede vriend, een vereniging waar je met veel plezier naartoe gaat of een goed doel.

Meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? Als lid van coöperatie DELA kun je contact opnemen met de VoorelkaarDesk. Onze medewerkers helpen je graag verder.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.