Hoe weet je of iemand een uitvaart­verzekering heeft?

Wanneer een dierbare overlijdt, moet al snel de uitvaart geregeld worden. De vraag is dan of de overledene een uitvaartverzekering heeft. Soms is dat niet meteen duidelijk, bijvoorbeeld omdat je de polis nergens kunt vinden. Wat kun je dan het beste doen?

Is er een uitvaartverzekering?

Als je niet weet of de overledene een uitvaartverzekering heeft, ga je eerst op zoek naar het polisblad. Daar staat namelijk op bij welke verzekeraar de overledene verzekerd is.

Is de polis onvindbaar? Neem dan even contact met ons op, of met een van de andere grote uitvaartverzekeraars. De kans is groot dat een van ons wel gegevens gevonden krijgt. Zo bestaan wij als coöperatie DELA uit ruim vijf miljoen mensen, dus dat zijn heel wat polissen. Je bereikt onze Klantenservice via 040 260 16 36.

 

Krijg je nergens iets gevonden?

Vraag dan een onderzoek aan bij het Verbond van Verzekeraars. Bij deze belangenvereniging zijn bijna alle Nederlandse verzekeraars aangesloten. Deze verzekeraars kijken bij een aanvraag of de overledene bij hen verzekerd is. Dit onderzoek duurt twee tot drie maanden. Het Verbond van Verzekeraars laat je dan weten of er een polis is gevonden en bij welke verzekeraar. Daarna neem je zelf contact op met de verzekeraar.

Aan zo’n verzoek zijn wel een aantal regels verbonden. Je kunt alleen informatie opvragen als de verzekerde echt overleden is. Alleen bepaalde mensen mogen de aanvraag doen, bijvoorbeeld de erfgenamen en de executeur. Ook moet je een aantal documenten meesturen, zoals een kopie van de akte van overlijden.

 

Bestaat de verzekeraar niet meer?

Het kan gebeuren dat je wel een polis vindt maar dat de verzekeraar niet meer bestaat, bijvoorbeeld door een faillissement. Neem dan contact op met De Nederlandsche Bank. Zij weten welk bedrijf de polis heeft overgenomen.

Een uitvaart regelen bij DELA

Iedereen kan terecht bij DELA voor een uitvaart. Als je dierbare een Uitvaartverzekering heeft, maar ook zonder verzekering.

Overlijden melden

Meld het overlijden eerst bij de huisarts van je dierbare. Neem vervolgens contact op met een uitvaartonderneming. DELA bereik je via 088 335 35 35 (of vanuit het buitenland +31 40 260 16 73).

Chat met onze medewerkers