• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Elk gegeven waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven.

Chat met onze medewerkers

Het kan gaan om uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een e-mailadres, polisnummer, locatiegegevens, online identificator, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, doorzenden en vernietigen van gegevens.