• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Veelgestelde vragen over medische acceptatie

Chat met onze medewerkers

Medische acceptatie

Waarom hanteert coöperatie DELA een acceptatiebeleid?

DELA heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de premies zo laag mogelijk blijven. Daarnaast willen we dat de premie voor iedereen eerlijk is en ook zo blijft.

In de basispremie zijn alleen de risico’s opgenomen die voor iedereen gelijk zijn. Bijvoorbeeld het risico op een verkeersongeval of het ontstaan van een ziekte nadat de verzekering is afgesloten. De risico’s die niet in de basispremie zijn opgenomen, beoordeelt DELA op het moment dat je een verzekering afsluit of een verzekering verhoogt. Wanneer bij de beoordeling blijkt dat er extra risico’s zijn, bepaalt DELA tegen welke voorwaarden je verzekerd kunt worden.

Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?
Naast de risico's die in de basispremie zijn gedekt, zijn er extra risico’s waardoor de levensverwachting gemiddeld genomen afneemt. Denk daarbij aan risico’s die gepaard kunnen gaan met een ziekte of aandoening die u op het moment van afsluiten van de verzekering al heeft. Om deze risico’s te kunnen bepalen, vragen wij je een gezondheidsverklaring in te vullen. Hiermee voldoet coöperatie DELA aan de onderzoeksplicht en jij voldoet aan jouw mededelingsplicht.
Bij een verhoogd risico zijn er twee mogelijkheden:
 • je betaalt meer premie
 • je kunt niet worden verzekerd en ontvangt een afwijzing
Je krijgt van ons altijd uitleg over het hoe en waarom van een premieverhoging of afwijzing.

Is het risico niet verhoogd? Dan ontvang je van ons zonder tegenbericht jouw polis.

 

Onderstaande video van het Verbond van Verzekeraars geeft uitleg en tips over het invullen van de gezondheidsverklaring.

Wanneer moet ik medisch gekeurd worden?

Voor een DELA UitvaartPlan (uitvaartverzekering) is geen medische keuring nodig. Als je een DELA LeefdoorPlan (overlijdensrisicoverzekering) aanvraagt, kun je wel uitgenodigd worden voor een medische keuring. Dit kan als:

 • Je een bedrag van € 360.001 of meer wilt verzekeren én 50 jaar of ouder bent.

 • Je een bedrag van € 500.001 of meer wilt verzekeren.

 • De informatie uit de door jou ingevulde gezondheidsverklaring niet voldoende is om je gezondheid goed te kunnen beoordelen. Waar je op gekeurd wordt, hangt dan af van de informatie die je in de gezondheidsverklaring hebt ingevuld.

Het doel van de medische keuring is om een goede inschatting te maken van het risico op overlijden. De medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt je gezondheidssituatie en stelt het risico vast. Op basis daarvan geeft hij een medisch advies aan de verzekeraar. Je ontvangt van de verzekeraar, in dit geval DELA, vervolgens definitief bericht over je acceptatie.

 

Als er een medische keuring nodig is, wordt er contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak.     

 

Lees meer over:

In mijn familie komt een erfelijke ziekte voor, maar ik lijd (nog) niet aan de ziekte. Moet ik dat dan melden aan de verzekeraar?
Voor levensverzekeringen met een verzekerd bedrag tot € 328.131 (dit bedrag wordt de vragengrens genoemd) vragen verzekeraars je niet naar erfelijke ziektes in de familie of naar erfelijkheidsonderzoeken die je hebt ondergaan. Lijdt je al wel aan de erfelijke ziekte? Dan moet je dit melden bij ons.

Vraag je een verzekerd kapitaal aan boven de vragengrens? Dan mag de verzekeraar vragen naar erfelijke ziektes in je familie en naar uitkomsten van erfelijkheidsonderzoek.

Let op:
Als u een operatie heeft gehad of medicijnen gebruikt om gezondheidsproblemen van een erfelijke ziekte te voorkomen, hoeft u dat bij een verzekering onder de vragengrens niet te melden. Lees de toelichting bij de gezondheidsverklaring altijd goed door.

Zie de folder Verzekeren en erfelijkheid voor meer informatie.

Zijn er naast medische risico’s ook andere risico’s die beoordeeld worden?

Ja, ook je beroep, hobby of reisgedrag kan een bovengemiddeld risico vormen. Deze risico’s worden meegewogen bij de beoordeling van je aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering, het DELA LeefdoorPlan.

 

 

Kan ik, als ik in dienst ben van Defensie, een DELA LeefdoorPlan op mijn leven afsluiten?

Ja dat is mogelijk. Er is een overeenkomst gesloten tussen het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Defensie. Hierdoor kunnen voor te verzekeren defensie-ambtenaren de normale acceptatieregels gelden. Zij moeten dan bij aanvraag in dienst zijn bij Defensie en voldoen aan de volgende voorwaarden:  

 • De defensie-ambtenaar en/of zijn of haar partner is verzekeringnemer, en
 • De defensie-ambtenaar is of wordt binnenkort (mede)eigenaar van de woning, en
 • Er rust een recht van hypotheek op deze woning, en
 • Het verzekerde kapitaal is maximaal € 400.000, en
 • De polis is of wordt binnen binnenkort verpand, of
 • De begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering is mede-eigenaar van deze woning of wordt mede-eigenaar na het overlijden van de defensie-ambtenaar (als er geen sprake is van verpanding).

DELA kan aanvragen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden accepteren tegen een hogere premie, of niet accepteren.

Overeenkomst Vredes- en humanitaire operaties 2019

Wie beoordeelt mijn medische informatie?
Speciaal opgeleide medisch acceptanten beoordelen jouw medische informatie. Zij staan onder leiding van een ervaren medisch adviseur. De medisch adviseur is een arts. Elke verzekeringsmaatschappij die overlijdensverzekeringen aanbiedt, is verplicht een medisch adviseur in dienst te hebben. De medisch adviseur is eindverantwoordelijk voor de medische acceptatie.Wat kan de uitkomst van medische acceptatie zijn?
De uitkomst kan zijn:
 • Je risico is niet hoger dan gemiddeld of niet verhoogd. Je krijgt de nieuwe verzekering, de uitbreiding van uw verzekering of verlenging van de looptijd tegen de normale premie. Je ontvangt zonder verder bericht je polis.
 • Je risico is verhoogd. Je krijgt de nieuwe verzekering of de uitbreiding van de verzekering tegen een verhoogde premie. Ook is het mogelijk dat de looptijd van de verzekering wordt verkort. Je ontvangt van ons een brief met daarin je nieuwe premie en een brief met uitleg waarom je premie is verhoogd of je looptijd is aangepast. Je ontvangt ook direct je nieuwe polis. Ga je niet akkoord met je nieuwe premie of looptijd of wil je nog iets aanpassen op je polis? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 040 260 16 36. Meer gegevens vind je op je polisblad.
 • Je risico is te hoog. Het is niet mogelijk om een verzekering te sluiten bij DELA. Je ontvangt van ons een brief met daarin het besluit over je acceptatie en een brief met uitleg waarom je niet geaccepteerd kunt worden.
Hoe lang duurt het tot een beoordeling van mijn aanvraag voor een DELA overlijdensrisicoverzekering is afgerond?

Er zijn 2 mogelijkheden:

De afdeling Medische Acceptatie heeft voldoende informatie

Na het invullen van je aanvraag, ontvang je binnen 1 werkdag een e-mail met een link naar een beveiligde site. Daar kun je de gezondheidsverklaring invullen. Heeft onze afdeling Medische Acceptatie voldoende informatie om je gezondheidsverklaring direct te accepteren? Dan sturen wij binnen 2 werkdagen de polis naar je toe.

De afdeling Medische Acceptatie heeft extra gegevens nodig

 

Als de afdeling Medische Acceptatie na de beoordeling van de gezondheidsverklaring niet genoeg gegevens heeft om tot een acceptatieadvies te komen, duurt de afhandeling van je aanvraag langer.

 

Je ontvangt binnen 7 werkdagen een aanvullende vragenlijst. Het kan zijn dat er ook wordt gevraagd om toestemming te geven voor het opvragen van medische gegevens bij jouw behandelend arts. Wanneer er informatie wordt opgevraagd bij je behandelend arts, word je hierover geïnformeerd.

Na ontvangst van de aanvullende vragenlijst (ook van je behandeld arts) krijg je binnen 7 werkdagen bericht over de acceptatie van de aanvraag. Zie vraag "Wat kan de uitkomst van de medische acceptatie zijn?" voor meer uitleg.

Hoe lang duurt het tot een beoordeling van mijn aanvraag voor een DELA uitvaartverzekering is afgerond?

Er zijn diverse mogelijkheden:

Online je verzekering afsluiten
Sluit je via onze website je verzekering af, dan stellen wij je tijdens de aanvraag een gezondheidsvraag. Heb je geen vervolgvragen ingevuld? Dan sturen wij binnen 2 werkdagen de polis naar je toe. Heb je vervolgvragen ingevuld? Dan sturen wij je binnen 7 werkdagen bericht over de acceptatie van de aanvraag.

Op een andere wijze je verzekering afsluiten
Sluit je jouw verzekering af via een aanvraagformulier op papier of via een verzekeringsadviseur? Dan worden er gezondheidsvragen gesteld. Heb je alle vragen met nee beantwoord? Dan sturen wij binnen 2 werkdagen de polis naar je toe. Heb je één of meerdere vragen met ja beantwoord? Dan ontvang je via e-mail binnen 1 werkdag een link naar een beveiligde website. Daar kun je de gezondheidsverklaring invullen. Nadat je de gezondheidsverklaring hebt ingevuld, sturen wij binnen 7 werkdagen bericht over de acceptatie van de aanvraag.

Wanneer de afdeling medische acceptatie extra gegevens nodig heeft:
Als de afdeling medische acceptatie na de beoordeling van de gezondheidsverklaring niet genoeg gegevens heeft om tot een acceptatieadvies te komen, duurt de afhandeling van je aanvraag langer.

Je ontvangt binnen 7 werkdagen een aanvullende vragenlijst.  

Na ontvangst van de ingevulde aanvullende vragenlijst, krijg je binnen 7 werkdagen bericht over de acceptatie van de aanvraag.

Zie vraag "Wat kan de uitkomst van de medische acceptatie zijn?" voor meer uitleg.

Wie kan mijn medische gegevens inzien?

Bij DELA kunnen alleen de medisch adviseur en de medewerkers van de afdeling Medische Acceptatie je medische gegevens inzien.

Wij werken samen met Meditel. Dit is een bedrijf dat medische keuringen en elektronische gezondheidsverklaringen voor ons verzorgt. Om die reden heeft ook Meditel inzage in jouw gegevens.

In sommige gevallen moeten wij eerst akkoord krijgen van onze herverzekeraar GenRe. Iedere verzekeringsmaatschappij is zelf ook verzekerd. Dat wordt herverzekeren genoemd. De herverzekeraar neemt een deel van het na overlijden uit te keren bedrag op zich. Daarom beslist de medische afdeling van GenRe in sommige gevallen mee over de medische acceptatie. Om dat goed te kunnen doen, mogen zij ook jouw medische gegevens bekijken.
Jouw medische gegevens worden daarna bewaard in een archief waar alleen medewerkers van de medische afdeling bij kunnen.

Wij delen jouw medische gegevens niet met andere verzekeringsmaatschappijen, tenzij je daar zelf heel duidelijk om vraagt.

Kan mijn aanvraag of polis opnieuw beoordeeld worden?
Ja, dat kan. Als je eerder tegen een verhoogde premie geaccepteerd bent of niet als verzekerde geaccepteerd bent, bestaat de mogelijkheid om een herbeoordeling aan te vragen nadat de termijn voor de afwijzing is verstreken of je gezondheid vooruit is gegaan.

Het is mogelijk om een herbeoordeling van je aanvraag of polis één keer per vijf jaar aan te vragen.

Om een herbeoordeling aan te vragen, stuur je een e-mail naar medisch@dela.org. Vermeld je naam, geboortedatum, adresgegevens en je polisnummer (indien van toepassing). Je ontvangt dan een gezondheidsverklaring en eventueel een aanvullende vragenlijst.

Nadat je deze ingevuld hebt teruggestuurd, beoordeelt de afdeling Medische Acceptatie de gegevens en brengt opnieuw een acceptatieadvies uit.

Wat gebeurt er als mijn gezondheid verandert terwijl ik al verzekerd ben?
Niets.

Het acceptatiebesluit dat genomen is na de beoordeling van jouw aanvraag geldt in principe voor de hele duur van de verzekering. Wanneer je gezondheidssituatie verslechtert, blijf je dus gewoon verzekerd tegen de voorwaarden die bij het ontstaan van de verzekering golden.

Betaal je een verhoogde premie en is je gezondheid sinds het ontstaan van de verzekering verbeterd? Dan kan je premie misschien verlaagd worden. Je kunt daarvoor een herbeoordeling aanvragen. Hierover lees je meer onder het kopje ‘Kan mijn aanvraag of polis opnieuw beoordeeld worden?’

Wil je jouw verzekering verhogen? Dan bekijken wij je gezondheid opnieuw. Je krijgt dan nieuwe gezondheidsvragen en/of een nieuwe gezondheidsverklaring van ons toegezonden.

Nieuwe regeling voor ex-kankerpatiënten

Wat houdt de nieuwe regeling in voor ex-kankerpatiënten?

Als je in het verleden kanker hebt gehad en daarvan bent genezen, hoef je bij de aanvraag van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering soms niet meer te melden dat je kanker hebt gehad. Deze informatie wordt dus niet meer meegenomen in de (automatische) medische beoordeling. Vul je per ongeluk toch informatie over je ziekteverleden in? Dan nemen we dit niet mee in de beoordeling.

De regeling geldt alleen als de verzekerde minimaal 10 jaar geleden genezen is verklaard door de behandelend arts. De kanker mag daarna ook niet meer terug zijn gekomen. Deze regeling gaat in vanaf 1 januari 2021 en geldt alleen voor nieuwe aanvragen.

Is de kanker aangetroffen voordat je 21 jaar werd? Dan geldt er een genezingstermijn van 5 jaar. Ook geldt voor sommige kankersoorten een kortere termijn. Om welke soorten dit gaat, kun je terugvinden vinden in de Toelichting gezondheidsverklaring. Ook moet de verzekering aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je ook in de toelichting.  

Ik heb nu een bestaande verzekering met verhoogde premie. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe regeling?

Heb je al een verzekering met verhoogde premie? Dan kun je één keer in de vijf jaar om een herbeoordeling vragen. Je vult dan een nieuwe gezondheidsverklaring in. Om je hierbij te helpen, volg je de toelichting die wordt meegestuurd. Daarin staat aangegeven wat je wel en niet moet vermelden.  

Na ontvangst van de gezondheidsverklaring beoordeelt de medisch adviseur de gezondheid opnieuw en geeft een advies aan DELA. Wij laten de verzekeringnemer weten of de premie omlaag gaat. De premie kan nooit stijgen. Wanneer de premie wijzigt, gaat de nieuwe premie vanaf de eerstvolgende maand in.  

Wanneer kun je een herbeoordeling aanvragen?

Een herbeoordeling kun je vanaf 1 januari 2021 aanvragen als je valt onder de nieuwe regeling voor ex-kankerpatiënten. Dit is het geval als:  

 • de verhoogde premie komt door de kanker die je in het verleden hebt gehad. Dit kun je nalezen in de brief die je hebt ontvangen na de aanvraag van je verzekering. 
 • jouw situatie voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in de Toelichting gezondheidsverklaring (vanaf pagina 6). 

Komt de verhoogde premie door iets anders? Dan kun je geen herbeoordeling aanvragen op basis van de nieuwe regeling voor ex-kankerpatiënten.  

Hoe vraag ik een herbeoordeling aan?
Je kunt een verzoek tot herbeoordeling doen door een mail te sturen naar medisch@dela.org. Vermeld je naam, geboortedatum, adresgegevens en je polisnummer. Je ontvangt dan een gezondheidsverklaring met toelichting en eventueel een aanvullende vragenlijst. Nadat je deze ingevuld hebt teruggestuurd, beoordeelt de afdeling Medische Acceptatie de gegevens en brengt opnieuw een advies aan DELA uit. Je ontvangt van ons bericht van dit advies.  

Wij verlagen de premie wanneer het advies in jouw voordeel is. De premie kan nooit stijgen.