• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen over medische acceptatie

Chat met onze medewerkers

Medische acceptatie

Waarom hanteert coöperatie DELA een acceptatiebeleid?

We willen er zijn voor onze leden en we willen dat zoveel mogelijk mensen lid worden voor de coöperatie om zo de kracht van de coöperatie te laten groeien. Maar DELA heeft ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de premies zo laag mogelijk blijven. Daarnaast willen we dat de premie voor iedereen eerlijk is en ook blijft.

In de basispremie zijn alleen de risico’s opgenomen die voor iedereen gelijk zijn. Bijvoorbeeld het risico op een verkeersongeval of het ontstaan van een ziekte nadat de verzekering is afgesloten.

De risico’s die niet in de basis verzekering zijn opgenomen, beoordeelt DELA op het moment dat je een verzekering afsluit. Wanneer bij de beoordeling toch blijkt dat er extra risico’s zijn, bepaalt DELA tegen welke voorwaarden je verzekerd kunt worden.
Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?
Naast de risico’s die in de basispremie zijn gedekt, zijn er extra risico’s waardoor de levensverwachting gemiddeld genomen afneemt. Denk daarbij aan risico’s die gepaard kunnen gaan met een ziekte of aandoening die u op het moment van afsluiten van de verzekering al heeft. Om deze risico’s te kunnen bepalen, vragen wij je een gezondheidsverklaring in te vullen. Hiermee voldoet coöperatie DELA aan de onderzoeksplicht en jij voldoet aan jouw mededelingsplicht.
Bij een verhoogd risico zijn er twee mogelijkheden:
  • je betaalt meer premie
  • je kunt niet worden verzekerd en ontvangt een afwijzing
Je krijgt van ons altijd uitleg over het hoe en waarom van een premieverhoging of afwijzing.

Is het risico niet verhoogd? Dan ontvang je van ons zonder tegenbericht jouw polis.

 

 

 

Wanneer moet ik gekeurd worden?
Voor een DELA UitvaartPlan hoef je geen medische keuring te ondergaan.

Voor een overlijdensrisicoverzekering kan dit wel voorkomen. Dit is afhankelijk van het bedrag dat je wilt verzekeren. Als je meer dan € 360.000 wilt verzekeren en je 50 jaar of ouder bent, dan moet je een keuring ondergaan. Als je meer dan € 500.000 wilt verzekeren, moet je ongeacht je leeftijd sowieso een keuring ondergaan. De verzekeraar dekt dan een groter risico en wil het risico bij het aangaan van de verzekering zo gedetailleerd mogelijk bepalen. Bij beoordeling wordt ook gekeken naar overlijdensrisicoverzekeringen die je in de afgelopen drie jaar heeft afgesloten bij andere Nederlandse verzekeraars. De verzekeraar dekt dan een groter risico en wil het risico bij het aangaan van de verzekering zo gedetailleerd mogelijk bepalen.

Meditel voert de keuringen voor coöperatie DELA uit. Zij nemen contact met je op voor een afspraak.
Download de folder voor meer informatie over keuringen (.pdf)
In mijn familie komt een erfelijke ziekte voor, maar ik lijd (nog) niet aan de ziekte. Moet ik dat dan melden aan de verzekeraar?
Voor levensverzekeringen met een verzekerd bedrag tot € 268.125 (dit bedrag wordt de vragengrens genoemd) vragen verzekeraars je niet naar erfelijke ziektes in de familie of naar erfelijkheidsonderzoeken die je hebt ondergaan.

Vraag je een verzekerd kapitaal aan boven de vragengrens? Dan mag de verzekeraar vragen naar erfelijke ziektes in je familie en naar uitkomsten van erfelijkheidsonderzoek.

Let op!
Ben je erfelijk belast met een aandoening en heb je uit voorzorg een operatie ondergaan? Of gebruik je medicijnen ter voorkoming van gezondheidsproblemen wegens een erfelijke aandoening? Dan ben je zowel onder als boven de vragengrens verplicht dit te melden.

Zie de folder Verzekeren en erfelijkheid voor meer informatie.

Zijn er naast medische risico’s ook andere risico’s die beoordeeld worden?

Ja, ook je beroep, hobby of reisgedrag kan een bovengemiddeld risico vormen. Deze risico’s worden meegewogen bij de beoordeling van je aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering, het DELA LeefdoorPlan.

 

 

Kan ik, in dienst van Defensie, een DELA LeefdoorPlan afsluiten?

Ja dat is mogelijk. Wanneer een kandidaat-verzekerde ten tijde van de aanvraag in dienst is bij Defensie gelden de volgende regels:

 

 

Wie beoordeelt mijn medische informatie?
Speciaal opgeleide medisch acceptanten beoordelen jouw medische informatie. Zij staan onder leiding van een ervaren medisch adviseur. De medisch adviseur is een arts. Elke verzekeringsmaatschappij die overlijdensverzekeringen aanbiedt, is verplicht een medisch adviseur in dienst te hebben. De medisch adviseur is eindverantwoordelijk voor de medische acceptatie.Wat kan de uitkomst van medische acceptatie zijn?
De uitkomst kan zijn:
  • Je risico is gemiddeld. Je krijgt de verzekering. Je ontvangt zonder verder bericht je polis.
  • Je risico is verhoogd. Je krijgt de verzekering tegen een verhoogde premie. Je ontvangt van ons een brief met daarin je nieuwe premie en een brief met uitleg waarom je premie wordt verhoogd. Je ontvangt ook direct je nieuwe polis. Ga je niet akkoord met je nieuwe premie of wil je nog iets aanpassen op je polis? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 040 260 16 36. Meer gegevens vind je op je polisblad.
  • Je risico is te hoog. Het is niet mogelijk om een verzekering te sluiten bij DELA. Je ontvangt van ons een brief met daarin het besluit over je acceptatie en een brief met uitleg waarom je niet geaccepteerd kunt worden.
Hoe lang duurt het tot de beoordeling van mijn aanvraag is afgerond?

Er zijn diverse mogelijkheden:

Voor een DELA UitvaartPlan:

Online je verzekering afsluiten

Sluit je via onze website je verzekering af, dan stellen wij je tijdens de aanvraag een gezondheidsvraag. U hoeft geen aparte gezondheidsverklaring in te vullen. Heb je een van de vervolgvragen met JA beantwoord? Dan ontvang je binnen 15 werkdagen bericht.

Op een andere wijze je verzekering afsluiten

Sluit je jouw verzekering af via een aanvraagformulier op papier of via een verzekeringsadviseur? Dan moet je gezondheidsvragen beantwoorden. Beantwoordt u vragen met JA, dan ontvang je via e-mail een link naar een beveiligde website. Daar kun je een gezondheidsverklaring invullen. Nadat je de gezondheidsverklaring en de bijbehorende akkoordverklaring heeft verstuurd, ontvang je binnen 15 werkdagen bericht.

Voor een DELA LeefdoorPlan:

Wanneer de beoordeling van je aanvraag direct afgerond kan worden:

Bij de aanvraag voor de verzekering beantwoordde je alle (gezondheids-)vragen. Als wij je direct tegen de standaard lage premie accepteren, ontvang je na vier werkdagen je polis.

Je hebt één of meer van de gezondheidsvragen met JA beantwoord en de gezondheidsverklaring ingevuld:

Bij de aanvraag voor de verzekering beantwoordde je alle (gezondheids-)vragen. Als onze afdeling Medische acceptatie voldoende informatie heeft om je direct tegen de standaard lage premie te accepteren, dan ontvang je binnen zes werkdagen je polis.

Als onze afdeling Medische acceptatie voldoende informatie heeft om direct tot een afwijkend acceptatie-advies te komen, dan ontvang je binnen zes werkdagen een brief met het acceptatie-advies en een brief met uitleg over het acceptatie-advies.

Wanneer de afdeling Medische acceptatie extra gegevens nodig heeft:

Als de afdeling Medische acceptatie na de beoordeling van de ingevulde gezondheidsverklaring onvoldoende gegevens heeft om tot een passend acceptatieadvies te komen, duurt de afhandeling van je aanvraag langer.

Je ontvangt binnen zes werkdagen een aanvullende vragenlijst. Het kan zijn dat zij jouw daarin vragen om toestemming te geven voor het opvragen van gegevens bij jouw arts. Na ontvangst wordt de ingevulde aanvullende vragenlijst binnen vijf werkdagen beoordeeld door de afdeling Medische acceptatie.

Is het daarna nog nodig om gegevens bij je arts op te vragen? Dit mag alleen met jouw toestemming, hiervoor krijg je van DELA eerst een machtiging. Deze machtiging vind je in de aanvullende vragenlijst. Dan gebeurt dit de eerst volgende werkdag. Je ontvangt daarover ter informatie een brief.

De gegevens van je arts worden binnen twee werkdagen na ontvangst beoordeeld.

Wie kan mijn medische gegevens inzien?

Alleen de medisch adviseur en de medewerkers van de afdeling Medische Acceptatie kunnen je medische gegevens inzien. Jouw medische gegevens worden daarna bewaard in een archief dat alleen voor deze medewerkers toegankelijk is.

Jouw medische gegevens worden niet gedeeld met andere verzekeringsmaatschappijen, tenzij je daar nadrukkelijk om vraagt.

Kan mijn aanvraag of polis opnieuw beoordeeld worden?
Ja, dat kan. Als je eerder tegen een verhoogde premie geaccepteerd bent of niet als verzekerde geaccepteerd bent, bestaat de mogelijkheid om een herbeoordeling aan te vragen nadat de termijn voor de afwijzing is verstreken of je gezondheid vooruit is gegaan.

Het is mogelijk om een herbeoordeling van je aanvraag of polis één keer per vijf jaar aan te vragen.

Om een herbeoordeling aan te vragen, stuur je een e-mail naar medischdup@dela.org. Vermeld je naam, geboortedatum, adresgegevens en je polisnummer (indien van toepassing). Je ontvangt dan een gezondheidsverklaring en eventueel een aanvullende vragenlijst.

Nadat je deze ingevuld hebt teruggestuurd, beoordeelt de afdeling Medische Acceptatie de gegevens en brengt opnieuw een acceptatieadvies uit.

Wat gebeurt er als mijn gezondheid verandert terwijl ik al verzekerd ben?
Niets.

Het acceptatiebesluit dat genomen is na de beoordeling van jouw aanvraag geldt in principe voor de hele duur van de verzekering. Wanneer je gezondheidssituatie verslechtert, blijf je dus gewoon verzekerd tegen de voorwaarden die bij het ontstaan van de verzekering golden.

Betaal je een verhoogde premie en is je gezondheid sinds het ontstaan van de verzekering verbeterd? Dan kan je premie misschien verlaagd worden. Je kunt daarvoor een herbeoordeling aanvragen. Hierover lees je meer onder het kopje ‘Kan mijn aanvraag of polis opnieuw beoordeeld worden?’

Wil je jouw verzekering verhogen? Dan bekijken wij je gezondheid opnieuw. UJe krijgt dan nieuwe gezondheidsvragen en/of een nieuwe gezondheidsverklaring van ons toegezonden.