• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen over medische acceptatie

Chat met onze medewerkers

Medische acceptatie

Waarom hanteert coöperatie DELA een acceptatiebeleid?

DELA heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de premies zo laag mogelijk blijven. Daarnaast willen we dat de premie voor iedereen eerlijk is en ook zo blijft.

In de basispremie zijn alleen de risico’s opgenomen die voor iedereen gelijk zijn. Bijvoorbeeld het risico op een verkeersongeval of het ontstaan van een ziekte nadat de verzekering is afgesloten. De risico’s die niet in de basispremie zijn opgenomen, beoordeelt DELA op het moment dat je een verzekering afsluit of een verzekering verhoogt. Wanneer bij de beoordeling blijkt dat er extra risico’s zijn, bepaalt DELA tegen welke voorwaarden je verzekerd kunt worden.

Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?
Naast de risico's die in de basispremie zijn gedekt, zijn er extra risico’s waardoor de levensverwachting gemiddeld genomen afneemt. Denk daarbij aan risico’s die gepaard kunnen gaan met een ziekte of aandoening die u op het moment van afsluiten van de verzekering al heeft. Om deze risico’s te kunnen bepalen, vragen wij je een gezondheidsverklaring in te vullen. Hiermee voldoet coöperatie DELA aan de onderzoeksplicht en jij voldoet aan jouw mededelingsplicht.
Bij een verhoogd risico zijn er twee mogelijkheden:
  • je betaalt meer premie
  • je kunt niet worden verzekerd en ontvangt een afwijzing
Je krijgt van ons altijd uitleg over het hoe en waarom van een premieverhoging of afwijzing.

Is het risico niet verhoogd? Dan ontvang je van ons zonder tegenbericht jouw polis.

 

Onderstaande video van het Verbond van Verzekeraars geeft uitleg en tips over het invullen van de gezondheidsverklaring.

Wanneer moet ik gekeurd worden?
Voor een DELA UitvaartPlan hoef je geen medische keuring te ondergaan.

Voor een overlijdensrisicoverzekering kan dit wel voorkomen. Dit is afhankelijk van het bedrag dat je wilt verzekeren. Als je meer dan € 360.000 wilt verzekeren en je 50 jaar of ouder bent, dan moet je een keuring ondergaan. Als je meer dan € 500.000 wilt verzekeren, moet je ongeacht je leeftijd sowieso een keuring ondergaan. De verzekeraar dekt dan een groter risico en wil het risico bij het aangaan van de verzekering zo gedetailleerd mogelijk bepalen. Bij beoordeling wordt ook gekeken naar overlijdensrisicoverzekeringen die je in de afgelopen drie jaar hebt afgesloten bij andere Nederlandse verzekeraars. De verzekeraar dekt dan een groter risico en wil het risico bij het aangaan van de verzekering zo gedetailleerd mogelijk bepalen.

Er wordt contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak.     

Download de folder voor meer informatie over keuringen (.pdf)

In mijn familie komt een erfelijke ziekte voor, maar ik lijd (nog) niet aan de ziekte. Moet ik dat dan melden aan de verzekeraar?
Voor levensverzekeringen met een verzekerd bedrag tot € 268.125 (dit bedrag wordt de vragengrens genoemd) vragen verzekeraars je niet naar erfelijke ziektes in de familie of naar erfelijkheidsonderzoeken die je hebt ondergaan. Lijdt je al wel aan de erfelijke ziekte? Dan moet je dit melden bij ons.

Vraag je een verzekerd kapitaal aan boven de vragengrens? Dan mag de verzekeraar vragen naar erfelijke ziektes in je familie en naar uitkomsten van erfelijkheidsonderzoek.

Let op!
Ben je erfelijk belast met een aandoening en heb je uit voorzorg een operatie ondergaan? Of gebruik je medicijnen ter voorkoming van gezondheidsproblemen wegens een erfelijke aandoening? Dan ben je zowel onder als boven de vragengrens verplicht dit te melden.

Zie de folder Verzekeren en erfelijkheid voor meer informatie.

Zijn er naast medische risico’s ook andere risico’s die beoordeeld worden?

Ja, ook je beroep, hobby of reisgedrag kan een bovengemiddeld risico vormen. Deze risico’s worden meegewogen bij de beoordeling van je aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering, het DELA LeefdoorPlan.

 

 

Kan ik, in dienst van Defensie, een DELA LeefdoorPlan afsluiten?

Ja dat is mogelijk. Wanneer een kandidaat-verzekerde ten tijde van de aanvraag in dienst is bij Defensie gelden de volgende regels:

 

 

Wie beoordeelt mijn medische informatie?
Speciaal opgeleide medisch acceptanten beoordelen jouw medische informatie. Zij staan onder leiding van een ervaren medisch adviseur. De medisch adviseur is een arts. Elke verzekeringsmaatschappij die overlijdensverzekeringen aanbiedt, is verplicht een medisch adviseur in dienst te hebben. De medisch adviseur is eindverantwoordelijk voor de medische acceptatie.Wat kan de uitkomst van medische acceptatie zijn?
De uitkomst kan zijn:
  • Je risico is niet hoger dan gemiddeld of niet verhoogd. Je krijgt de nieuwe verzekering, de uitbreiding van uw verzekering of verlenging van de looptijd tegen de normale premie. Je ontvangt zonder verder bericht je polis.
  • Je risico is verhoogd. Je krijgt de nieuwe verzekering of de uitbreiding van de verzekering tegen een verhoogde premie. Ook is het mogelijk dat de looptijd van de verzekering wordt verkort. Je ontvangt van ons een brief met daarin je nieuwe premie en een brief met uitleg waarom je premie is verhoogd of je looptijd is aangepast. Je ontvangt ook direct je nieuwe polis. Ga je niet akkoord met je nieuwe premie of looptijd of wil je nog iets aanpassen op je polis? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 040 260 16 36. Meer gegevens vind je op je polisblad.
  • Je risico is te hoog. Het is niet mogelijk om een verzekering te sluiten bij DELA. Je ontvangt van ons een brief met daarin het besluit over je acceptatie en een brief met uitleg waarom je niet geaccepteerd kunt worden.
Hoe lang duurt het tot een beoordeling van mijn aanvraag voor een DELA overlijdensrisicoverzekering is afgerond?

Er zijn 2 mogelijkheden:

De afdeling Medische Acceptatie heeft voldoende informatie

Na het invullen van je aanvraag, ontvang je binnen 1 werkdag een e-mail met een link naar een beveiligde site. Daar kun je de gezondheidsverklaring invullen. Heeft onze afdeling Medische Acceptatie voldoende informatie om je gezondheidsverklaring direct te accepteren? Dan sturen wij binnen 2 werkdagen de polis naar je toe.

De afdeling Medische Acceptatie heeft extra gegevens nodig

Als de afdeling Medische Acceptatie na de beoordeling van de gezondheidsverklaring niet genoeg gegevens heeft om tot een acceptatieadvies te komen, duurt de afhandeling van je aanvraag langer.

Je ontvangt binnen 7 werkdagen een aanvullende vragenlijst. Het kan zijn dat er ook wordt gevraagd om toestemming te geven voor het opvragen van medische gegevens bij jouw behandelend arts. Wanneer er informatie wordt opgevraagd bij je behandelend arts, word je hierover geïnformeerd.

Na ontvangst van de aanvullende vragenlijst (ook van je behandeld arts) krijg je binnen 5 werkdagen bericht over de acceptatie van de aanvraag. Zie vraag "Wat kan de uitkomst van de medische acceptatie zijn?" voor meer uitleg.

Hoe lang duurt het tot een beoordeling van mijn aanvraag voor een DELA uitvaartverzekering is afgerond?

Er zijn diverse mogelijkheden:

Online je verzekering afsluiten
Sluit je via onze website je verzekering af, dan stellen wij je tijdens de aanvraag een gezondheidsvraag. Heb je geen vervolgvragen ingevuld? Dan sturen wij binnen 2 werkdagen de polis naar je toe. Heb je vervolgvragen ingevuld? Dan sturen wij je binnen 7 werkdagen bericht over de acceptatie van de aanvraag.

Op een andere wijze je verzekering afsluiten
Sluit je jouw verzekering af via een aanvraagformulier op papier of via een verzekeringsadviseur? Dan worden er gezondheidsvragen gesteld. Heb je alle vragen met nee beantwoord? Dan sturen wij binnen 2 werkdagen de polis naar je toe. Heb je één of meerdere vragen met ja beantwoord? Dan ontvang je via e-mail binnen 1 werkdag een link naar een beveiligde website. Daar kun je de gezondheidsverklaring invullen. Nadat je de gezondheidsverklaring hebt ingevuld, sturen wij binnen 7 werkdagen bericht over de acceptatie van de aanvraag.

Wanneer de afdeling medische acceptatie extra gegevens nodig heeft:
Als de afdeling medische acceptatie na de beoordeling van de gezondheidsverklaring niet genoeg gegevens heeft om tot een acceptatieadvies te komen, duurt de afhandeling van je aanvraag langer.

Je ontvangt binnen 7 werkdagen een aanvullende vragenlijst. Het kan zijn dat er ook wordt gevraagd om toestemming te geven voor het opvragen van medische gegevens bij jouw behandelend arts. Wanneer er informatie wordt opgevraagd bij je behandelend arts word je hierover geïnformeerd.

Na ontvangst van de aanvullende vragenlijst (ook van je behandeld arts) krijg je binnen 5 werkdagen bericht over de acceptatie van de aanvraag.

Zie vraag "Wat kan de uitkomst van de medische acceptatie zijn?" voor meer uitleg.

Wie kan mijn medische gegevens inzien?

Bij DELA kunnen alleen de medisch adviseur en de medewerkers van de afdeling Medische Acceptatie je medische gegevens inzien.

Wij werken samen met Meditel. Dit is een bedrijf dat medische keuringen en elektronische gezondheidsverklaringen voor ons verzorgt. Om die reden heeft ook Meditel inzage in jouw gegevens.

In sommige gevallen moeten wij eerst akkoord krijgen van onze herverzekeraar GenRe. Iedere verzekeringsmaatschappij is zelf ook verzekerd. Dat wordt herverzekeren genoemd. De herverzekeraar neemt een deel van het na overlijden uit te keren bedrag op zich. Daarom beslist de medische afdeling van GenRe in sommige gevallen mee over de medische acceptatie. Om dat goed te kunnen doen, mogen zij ook jouw medische gegevens bekijken.
Jouw medische gegevens worden daarna bewaard in een archief waar alleen medewerkers van de medische afdeling bij kunnen.

Wij delen jouw medische gegevens niet met andere verzekeringsmaatschappijen, tenzij je daar zelf heel duidelijk om vraagt.

Kan mijn aanvraag of polis opnieuw beoordeeld worden?
Ja, dat kan. Als je eerder tegen een verhoogde premie geaccepteerd bent of niet als verzekerde geaccepteerd bent, bestaat de mogelijkheid om een herbeoordeling aan te vragen nadat de termijn voor de afwijzing is verstreken of je gezondheid vooruit is gegaan.

Het is mogelijk om een herbeoordeling van je aanvraag of polis één keer per vijf jaar aan te vragen.

Om een herbeoordeling aan te vragen, stuur je een e-mail naar medischdup@dela.org. Vermeld je naam, geboortedatum, adresgegevens en je polisnummer (indien van toepassing). Je ontvangt dan een gezondheidsverklaring en eventueel een aanvullende vragenlijst.

Nadat je deze ingevuld hebt teruggestuurd, beoordeelt de afdeling Medische Acceptatie de gegevens en brengt opnieuw een acceptatieadvies uit.

Wat gebeurt er als mijn gezondheid verandert terwijl ik al verzekerd ben?
Niets.

Het acceptatiebesluit dat genomen is na de beoordeling van jouw aanvraag geldt in principe voor de hele duur van de verzekering. Wanneer je gezondheidssituatie verslechtert, blijf je dus gewoon verzekerd tegen de voorwaarden die bij het ontstaan van de verzekering golden.

Betaal je een verhoogde premie en is je gezondheid sinds het ontstaan van de verzekering verbeterd? Dan kan je premie misschien verlaagd worden. Je kunt daarvoor een herbeoordeling aanvragen. Hierover lees je meer onder het kopje ‘Kan mijn aanvraag of polis opnieuw beoordeeld worden?’

Wil je jouw verzekering verhogen? Dan bekijken wij je gezondheid opnieuw. Je krijgt dan nieuwe gezondheidsvragen en/of een nieuwe gezondheidsverklaring van ons toegezonden.