• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Veelgestelde vragen over het DELA Depositofonds

Chat met onze medewerkers

DELA Depositofonds

Wat is het DELA Depositofonds?

Het DELA Depositofonds is een deposito voor iedereen, waarmee je voordelig geld opzijzet voor je uitvaart. In je deposito zit een geldbedrag. Hierover krijg je elk jaar rente, die we bijschrijven op jouw depositofonds. Met het geldbedrag uit je deposito betalen nabestaanden de kosten van de uitvaart. Wanneer de deelnemer overlijdt, keren wij het bedrag uit dat op dat moment in het deposito zit. Goed om te weten: kiezen nabestaanden ervoor om de uitvaart door DELA te laten verzorgen? Dan krijgen zij korting op de uitvaart.

Bekijk hier alle informatie over het DELA Depositofonds.

Waar kan ik de algemene voorwaarden van mijn DELA Depositofonds vinden?

 

Welk bedrag moet ik in mijn deposito inleggen?
Het bedrag dat je in je deposito inlegt bepaal je zelf. Per deelnemer is de minimale inleg € 500 en de maximale inleg € 25.000. De maximale inleg is inclusief eventuele extra bedragen die je inlegt. Heb je meerdere deposito’s? Dan mag de inleg van alle deposito’s bij elkaar niet meer zijn dan € 25.000.

Let op! De kosten van een uitvaart hangen altijd af van de wensen van de overledene en/of nabestaanden. Bekijk daarom hier de gemiddelde kosten van een uitvaart. Zo krijg je een beeld van het bedrag dat je in jouw depositofonds kunt inleggen.
 
Hoe werkt de jaarlijkse rentebijschrijving?

Het geld dat je hebt ingelegd in je deposito noemen we jouw deelnamebedrag. De hoogte van dit bedrag en de depositorente van de Europese Centrale Bank bepalen de hoogte van het rentepercentage dat je krijgt. Je hebt recht op rente vanaf de eerste dag van de maand na de inleg. De hoogte van de rente stellen we elk jaar vast op de laatste dag van het jaar. Hoeveel rente je precies ontvangt, is dus pas bekend op de laatste dag van het jaar. Hieronder lees je hoe de rentebijschrijving werkt.

Hoogte van jouw deelnamebedrag* Rente die je elk jaar krijgt
Je hebt jouw DELA Depositofonds afgesloten vóór 18 maart 2019
Minder dan € 450. Minimaal 2,5% en maximaal 5,5%. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%.
Tussen € 450 en € 1.350 én je hebt geen andere verzekering bij DELA.
Tussen € 450 en € 1.350 én je hebt een DELA UitvaartPlan. Minimaal 3% en maximaal 6%. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%.
Hoger dan € 1.350.
Je hebt jouw DELA Depositofonds afgesloten op of na 18 maart 2019

Je krijgt minimaal 1,5% en maximaal 6% rente. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%. 

 
* Jouw deelnamebedrag is de opstelsom van de eerste inleg en eventuele extra inleg die je in een depositofonds hebt gedaan, zonder rentebijschrijvingen.

Voorbeeld: Je hebt jouw DELA Depositofonds op 18 maart 2019 afgesloten. Het deelnamebedrag in jouw deposito is € 4.000 in 2023. Op 31 december 2023 is de depositorente van de Europese Centrale Bank 4%. We verhogen dit percentage met 0,75% naar 4,75%.
Dit is hoger aan de minimale rente van 1,5% (zie tabel hierboven). Daarom krijg je 4,75% rente over het bedrag in 2023. We schrijven dan € 190 rente bij op je depositofonds.
Waarom heb ik een DELA Depositofonds?
 • Je hebt het deposito zelf afgesloten en een bedrag ingelegd.

  OF

 • Je had ooit een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering. Je hebt deze verzekering geheel of gedeeltelijk stopgezet. Wij noemen dit afkopen. Wij hebben de afkoopwaarde toen overgemaakt naar het DELA Depositofonds.
Moeten nabestaanden straks bijbetalen?
Dat hangt af van het verschil tussen de kosten van de uitvaart die zij kiezen en de waarde van het DELA Depositofonds. Goed om te weten: kiezen nabestaanden ervoor om de uitvaart door DELA te laten verzorgen? Dan krijgen zij korting op de uitvaart.

Bekijk de gemiddelde kosten van een uitvaart of bereken hier in twee minuten de kosten van een persoonlijke uitvaart. Zo weet je of de waarde van jouw DELA Depositofonds voldoende is. De waarde van jouw deposito keren we uit na overlijden. Hiervoor hebben we de rekeningen van de uitvaart nodig.
 
Moet ik de waarde opgeven aan de belastingdienst?
De waarde van jouw DELA Depositofonds valt onder het algemene vermogen van box 3 (sparen en beleggen). Heb je een vermogen van meer dan € 57.000 (2023) per persoon? Dan moet je de waarde van jouw deposito en de rest van je vermogen opgeven aan de Belastingdienst. Je betaalt dan vermogensrendementsheffing over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Voor 2023 geldt een vrijstelling van € 57.000 per persoon. 

De waarde van jouw DELA Depositofonds vind je niet terug op je vooraf ingevulde belastingaangifte. Geef daarom zelf de waarde door, als dat nodig is. Deze waarde is het saldo op 1 januari 2023 en staat in de brief met het overzicht van de bijgeschreven rente. Deze brief krijg je elk jaar in januari van ons.
 
Is er altijd voldoende geld voor een begrafenis of crematie?

Het DELA Depositofonds is niet waardevast. Dat betekent dat het bedrag niet automatisch stijgt met de stijging van de uitvaartkosten. We schrijven wel jaarlijks de rente bij. Toch kan het bedrag te laag zijn voor een uitvaart volgens de wensen van de overledene. Controleer daarom regelmatig of het bedrag in jouw deposito nog genoeg is.

Kan ik tussentijds extra geld inleggen?

Ja, extra geld inleggen is mogelijk.
Je kunt extra inleggen vanaf € 500 per deelnemer. Het maximale bedrag dat je in mag leggen in je deposito is € 25.000 per deelnemer. Dit is het totaal van de eerste inleg plus de eventuele extra ingelegde bedragen.

Heeft de deelnemer meerdere deposito’s?
Dan mag de inleg van alle deposito’s bij elkaar niet meer zijn dan € 25.000. Iedere inleg moet een veelvoud van € 50 zijn. Je krijgt een nieuw Bewijs van Deelname, als je extra geld inlegt.

Wil je een extra inleg doen?
Vul dan het aanvraag- en bijstortingsformulier in, druk het af en onderteken het (het deelnamenummer vind je op het Bewijs van Deelname). Mail een foto of scan van het formulier naar: aanvragen@dela.org. Wij schrijven het bedrag dan van je rekening af. Je kunt het formulier ook per post opsturen naar: coöperatie DELA, Antwoordnummer 77100, 5600 TW Eindhoven (postzegel is niet nodig).

Kan ik het geld tussentijds opnemen?

Nee, het geld dat in jouw deposito zit kun je niet tussentijds opnemen. Dat geldt ook voor de rente die we tussentijds bijschrijven. De waarde van jouw deposito keren we uit na overlijden. Hiervoor hebben we de rekeningen van de uitvaart nodig.

Wat levert het DELA Depositofonds op?
In onderstaande tabel staat welk eindbedrag je kunt verwachten bij een rentevergoeding van 1,5% per jaar.
Ingelegd bedrag
5 jaar
10 jaar
20 jaar
30 jaar
€ 500
€ 539 € 580 € 673 € 782
€ 1.500
€ 1.616 € 1.741 € 2.020 € 2.345
€ 3.500
€ 3.770 € 4.062 € 4.714

€ 5.471

€ 5.000 € 5.386  € 5.803  € 6.734 € 7.815 

 

In onderstaande tabel staat welk eindbedrag je kunt verwachten bij een rentevergoeding van 2,5% per jaar.

Ingelegd bedrag
5 jaar
10 jaar
20 jaar
30 jaar
€ 500
€ 566 € 640 € 819 € 1.049
€ 1.000
€ 1.131 € 1.280 € 1.639 € 2.098
€ 1.500
€ 1.697 € 1.920 € 2.458 € 3.146

 

In onderstaande tabel staat welk eindbedrag je kunt verwachten bij een rentevergoeding van 3% per jaar.

Ingelegd bedrag
5 jaar
10 jaar
20 jaar
30 jaar
€ 1.500 € 1.739 € 2.016 € 2.709 € 3.641
€ 3.500 € 4.057 € 4.704 € 6.321 € 8.495
€ 5.000 € 5.796 € 6.720 € 9.031 € 12.136

Zijn nabestaanden vrij in de keuze van een uitvaartverzorger?

Ja, nabestaanden kunnen altijd kiezen voor een andere uitvaartverzorger dan DELA. Ze moeten het overlijden wel doorgeven aan DELA, zodat wij de waarde van jouw deposito kunnen uitkeren. Hiervoor hebben we de rekeningen van de uitvaart nodig.

Goed om te weten: kiezen nabestaanden ervoor om de uitvaart door DELA te laten verzorgen? Dan krijgen zij korting op de uitvaart.

 
Valt het DELA Depositofonds onder het depositogarantiestelsel?

Nee, DELA is een verzekeraar. Daarom valt het DELA Depositofonds niet onder het depositogarantiestelsel zoals banken dat kennen.

Kan ik het DELA Depositofonds afkopen?

Nee, je kunt het DELA Depositofonds niet afkopen. Dit is wettelijk zo geregeld. Het deposito is bedoeld om de kosten van een uitvaart te betalen. Het is een vooruitbetaling op de uitvaartkosten. Het geldbedrag mogen we alleen uitkeren voor de betaling van de uitvaart van de deelnemer. 

Uitzondering
Er is één uitzondering. Heb je een DELA Depositofonds omdat je ooit een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering hebt stopgezet? Dan kun je wel stoppen met je depositofonds. We maken het bedrag dan over op jouw rekeningnummer. De administratiekosten hiervoor zijn € 30. Je kunt het verzoek mailen naar uitkeren@dela.org.

Vermeld in je e-mail de volgende gegevens:

 • deelnamenummer
 • naam
 • adres
 • IBAN
 • kopie legitimatie
 • kopie bankpas

Stop je jouw DELA Depositofonds? Dan ontvangen nabestaanden geen geld meer uit dit deposito.

Ik heb een DELA Depositofonds omdat ik een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering heb stopgezet. Kan ik het geld krijgen dat in mijn deposito zit?

Ja, dat kan. Je stopt dan met jouw DELA Depositofonds en we maken het bedrag over op jouw rekeningnummer. De administratiekosten hiervoor zijn € 30. Je kunt het verzoek mailen naar uitkeren@dela.org. Vermeld in je e-mail de volgende gegevens:

 • deelnamenummer
 • naam
 • adres
 • IBAN
 • kopie legitimatie
 • kopie bankpas

Stop je jouw DELA Depositofonds? Dan ontvangen nabestaanden geen geld meer uit dit deposito.

Hoe werkt het met de uitbetaling van het DELA Depositofonds na overlijden?

DELA verzorgt de uitvaart

Na de melding van overlijden neemt een van onze uitvaartverzorgers contact op met de nabestaanden om de uitvaart te regelen. Wij verrekenen de kosten van de uitvaart direct met het deposito. Na de uitvaart ontvangen de nabestaanden een overzicht van de gemaakte kosten. Het kan zijn dat zij moeten bijbetalen, maar het kan ook zijn dat er geld overblijft. Bedragen tot € 500 maken we over. Blijft er meer geld over? Dan wijzen de nabestaanden een nieuwe deelnemer aan voor het deposito.


Een andere uitvaartverzorger verzorgt de uitvaart

Na de melding van overlijden vragen wij de nabestaanden het volgende toe te sturen:

 • Akte van overlijden.
 • Een kopie van de rekeningen van de uitvaart.
 • Eventueel een akte van cessie. Een verklaring waarbij je ons machtigt om de uitkering aan een andere begunstigde over te maken.
 • Een kopie van ID en kopie bankpas.

Zodra we deze documenten hebben ontvangen, maken we het bedrag uit het DELA Depositofonds over. Het kan zijn dat de nabestaanden moeten bijbetalen aan de uitvaartverzorger, maar het kan ook zijn dat er geld overblijft. Bedragen tot € 500 maken we over. Blijft er meer geld over, dan wijzen de nabestaanden een nieuwe deelnemer aan voor het deposito.