• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen over het DELA Depositofonds

Chat met onze medewerkers

Depositofonds

Wat is het Depositofonds?

Het DELA Depositofonds is een deposito voor iedereen, waarmee je voordelig geld opzijzet voor je uitvaart. In je deposito zit een geldbedrag. Hierover krijg je elk jaar rente, die we bijschrijven op jouw depositofonds. Met het geldbedrag uit je deposito betalen jouw nabestaanden de kosten van jouw uitvaart. Wanneer je overlijdt, keren wij het bedrag uit dat op dat moment in jouw deposito zit. Goed om te weten: kiezen jouw nabestaanden voor DELA, dan krijgen zij korting op de uitvaart.

Bekijk hier alle informatie over het Depositofonds.

Hoe werkt de jaarlijkse rentebijschrijving?

De storting(en) in je deposito noemen we jouw deelnamebedrag. De hoogte van dit bedrag en de depositorente van de Europese Centrale Bank bepalen de hoogte van het rentepercentage dat je krijgt. Je hebt recht op rente vanaf de eerste dag van de maand na de storting. De hoogte van de rente stellen we jaarlijks vast op de laatste dag van het jaar. Hoeveel rente je precies ontvangt, is dus pas bekend op de laatste dag van het jaar. Hieronder lees je hoe de rentebijschrijving werkt.

Hoogte van jouw deelnamebedrag* Rente die je elk jaar krijgt
Je hebt jouw DELA Depositofonds afgesloten vóór 18 maart 2019
Minder dan € 450. Minimaal 2,5% en maximaal 5,5%. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%.
Tussen € 450 en € 1.350 én je hebt geen andere verzekering bij DELA.
Tussen € 450 en € 1.350 én je hebt een DELA UitvaartPlan. Minimaal 3% en maximaal 6%. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%.
Hoger dan € 1.350.
Je hebt jouw DELA Depositofonds afgesloten op of na 18 maart 2019

Je krijgt minimaal 1,5% en maximaal 6% rente. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%. 

* is de opstelsom van de eerste storting en alle extra stortingen die je hebt gedaan voor dezelfde deelnemer, zonder rentebijschrijvingen.

Voorbeeld: Je hebt jouw DELA Depositofonds op 18 maart 2019 afgesloten. Het deelnamebedrag in jouw deposito is         € 4.000 in 2020. Op 31 december 2020 is de depositorente van de Europese Centrale Bank -0,5%. We verhogen dit percentage met 0,75% naar 0,25%. Dit is lager dan de minimale rente van 1,5% (zie tabel hierboven). Daarom krijg je toch 1,5%. We schrijven dan € 60 rente bij op je depositofonds.

 

Waarom heb ik een DELA Depositofonds?
 • Je had ooit een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering. Je hebt deze bij leven geheel of gedeeltelijk stopgezet. Wij noemen dit afkopen. Wij hebben de afkoopwaarde toen overgemaakt naar het DELA Depositofonds.

  OF
 • Je hebt het deposito zelf afgesloten en daar een bedrag in gestort.
Moeten mijn nabestaanden straks bijbetalen?

Dat hangt af van het verschil tussen de kosten van de uitvaart die zij kiezen en de waarde van jouw DELA Depositofonds. Goed om te weten: kiezen jouw nabestaanden voor DELA, dan krijgen zij korting op de uitvaart.

Op dela.nl/uitvaartkostenwijzer kun je eenvoudig kijken of de waarde van jouw DELA Depositofonds voldoende is. De waarde van jouw deposito keren we uit na overlijden. Hiervoor hebben we de rekeningen van de uitvaart nodig.

Moet ik de waarde opgeven aan de belastingdienst?

De waarde van jouw DELA Depositofonds valt onder het algemene vermogen van box 3 (sparen en beleggen). Heb je een vermogen van meer dan € 30.846 (2020) per persoon? Dan moet je de waarde van jouw deposito en de rest van je vermogen opgeven aan de Belastingdienst. Je betaalt dan vermogensrendementsheffing over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Voor 2021 geldt een vrijstelling van € 50.000 per persoon.

De waarde van jouw DELA Depositofonds vind je niet terug op je vooraf ingevulde belastingaangifte. Geef daarom zelf de waarde door, als dat nodig is. Je vindt deze waarde in de rentebrief die je elk jaar rond half januari van ons ontvangt.

Is er altijd voldoende geld voor een begrafenis of crematie?

Het DELA Depositofonds is niet waardevast. Dat betekent dat het bedrag niet automatisch stijgt met de stijging van de uitvaartkosten. We schrijven wel jaarlijks de rente bij. Toch kan het bedrag te laag zijn voor een uitvaart volgens jouw wensen. Controleer daarom regelmatig of het bedrag in jouw deposito nog genoeg is.

Kan ik tussentijds geld storten?

Ja, geld bijstorten is mogelijk. Je kunt bijstorten vanaf € 500. Alle stortingen moeten een veelvoud van € 50 zijn. Je ontvangt per storting een Bewijs van Deelname.

Wil je een extra storting doen?
Dan kun je het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL90 RABO 0304 3343 83 onder vermelding van jouw deelnamenummer, geboortenaam en geboortedatum. Het deelnamenummer vind je op het Bewijs van Deelname. 

Kan ik het geld tussentijds opnemen?

Nee, het geld dat in jouw deposito zit kun je niet tussentijds opnemen. Dat geldt ook voor de rente die we tussentijds bijschrijven. De waarde van jouw deposito keren we uit na overlijden. Hiervoor hebben we de rekeningen van de uitvaart nodig.

Wat levert het Depositofonds op?
In onderstaande tabel staat welk eindbedrag je kunt verwachten bij een rentevergoeding van 1,5% per jaar.
Gestort bedrag
5 jaar
10 jaar
20 jaar
30 jaar
€ 500
€ 539 € 580 € 673 € 782
€ 1.500
€ 1.616 € 1.741 € 2.020 € 2.345
€ 3.500
€ 3.770 € 4.062 € 4.714

€ 5.471

€ 5.000 € 5.386  € 5.803  € 6.734 € 7.815 

 

In onderstaande tabel staat welk eindbedrag je kunt verwachten bij een rentevergoeding van 2,5% per jaar.

 Gestort bedrag
5 jaar
10 jaar
20 jaar
30 jaar
€ 500
€ 566 € 640 € 819 € 1.049
€ 1.000
€ 1.131 € 1.280 € 1.639 € 2.098
€ 1.500
€ 1.697 € 1.920 € 2.458 € 3.146

 

In onderstaande tabel staat welk eindbedrag je kunt verwachten bij een rentevergoeding van 3% per jaar.

Gestort bedrag
5 jaar
10 jaar
20 jaar
30 jaar
€ 1.500 € 1.739 € 2.016 € 2.709 € 3.641
€ 3.500 € 4.057 € 4.704 € 6.321 € 8.495
€ 5.000 € 5.796 € 6.720 € 9.031 € 12.136

Ben ik vrij in de keuze van een uitvaartverzorger?

Ja, jouw nabestaanden kunnen altijd kiezen voor een andere uitvaartverzorger dan DELA. Ze moeten het overlijden wel doorgeven aan DELA, zodat wij de waarde van jouw deposito kunnen uitkeren. Hiervoor hebben we de rekeningen van de uitvaart nodig.

Valt het DELA Depositofonds onder het Depositogarantiestelsel?

Nee, het DELA Depositofonds valt niet onder het depositogarantiestelsel zoals banken dat kennen.

Kan ik het DELA Depositofonds afkopen?

Nee, je kunt het DELA Depositofonds niet afkopen. Het deposito is bedoeld om de kosten van een uitvaart te betalen. Het is een vooruitbetaling op de uitvaartkosten. Het geldbedrag mogen we alleen uitkeren voor de betaling van jouw uitvaart. Dit is wettelijk zo geregeld.

Er is één uitzondering. Heb je een DELA Depositofonds omdat je ooit een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering hebt stopgezet? Dan kun je wel stoppen met je depositofonds. We maken het bedrag dan over op jouw rekeningnummer. De administratiekosten hiervoor zijn € 30. Je kunt het verzoek mailen naar uitkeren@dela.org.

Vermeld in je e-mail de volgende gegevens:

 • deelnamenummer
 • naam
 • adres
 • IBAN
 • kopie legitimatie
 • kopie bankpas

Stop je jouw DELA Depositofonds? Dan ontvangen jouw nabestaanden geen geld meer uit dit deposito.

Ik heb een DELA Depositofonds omdat ik een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering heb stopgezet. Kan ik het geld krijgen dat in mijn deposito zit?

Ja, dat kan. Je stopt dan met jouw DELA Depositofonds en we maken het bedrag over op jouw rekeningnummer. De administratiekosten hiervoor zijn € 30. Je kunt het verzoek mailen naar uitkeren@dela.org. Vermeld in je e-mail de volgende gegevens:

 • deelnamenummer
 • naam
 • adres
 • IBAN
 • kopie legitimatie
 • kopie bankpas

Stop je jouw DELA Depositofonds? Dan ontvangen jouw nabestaanden geen geld meer uit dit deposito.

Hoe werkt het met de uitbetaling van het DELA Depositofonds na overlijden?

DELA verzorgt de uitvaart 

Na de melding van overlijden neemt een van onze uitvaartverzorgers contact op met jouw nabestaanden om de uitvaart te regelen. Wij verrekenen de kosten van de uitvaart direct met het deposito. Na de uitvaart ontvangen je nabestaanden een overzicht van de gemaakte kosten. Het kan zijn dat zij moeten bijbetalen, maar het kan ook zijn dat er geld overblijft. Bedragen tot € 500 maken we over. Blijft er meer geld over? Dan wijzen je nabestaanden een nieuwe deelnemer aan voor het deposito.

Een andere uitvaartverzorger verzorgt de uitvaart

Na de melding van overlijden vragen wij je nabestaanden het volgende toe te sturen:

 • Akte van overlijden
 • Een kopie van de rekeningen van de uitvaart
 • Eventueel een akte van cessie

Zodra we deze documenten hebben ontvangen, maken we het bedrag uit het DELA Depositofonds over. Het kan zijn dat je nabestaanden moeten bijbetalen, maar het kan ook zijn dat er geld overblijft. Bedragen tot € 500 maken we over. Blijft er meer geld over, dan wijzen je nabestaanden een nieuwe deelnemer aan voor het deposito.