• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen over het DELA Depositofonds

Chat met onze medewerkers

Depositofonds

Wat is het Depositofonds?

Het DELA Depositofonds is een deposito voor iedereen. Met het DELA Depositofonds zet je voordelig geld opzij voor jouw uitvaart. Jouw nabestaanden kunnen het bedrag gebruiken voor jouw begrafenis of crematie. Wanneer je overlijdt, keert DELA het bedrag uit dat op dat moment in jouw Depositofonds zit. Bekijk hier alle informatie over het Depositofonds.

Hoe werkt de jaarlijkse rentebijschrijving?

De rentevergoeding is gebaseerd op de ECB-depositorente op 31 december. Deze wordt verhoogd met een opslag, waarbij er een minimale en een maximale rente geldt. De hoogte van de rente is afhankelijk van het aanvangsbedrag in jouw Depositofonds. De rente voor het nieuwe jaar wordt jaarlijks op de laatste dag van het oude jaar bepaald. Welke rente je exact gaat ontvangen, is dus pas bekend op de laatste dag van het oude jaar. Hieronder lichten we aan de hand van een tabel en een voorbeeld toe hoe de rentebijschrijving werkt.

Hoogte van jouw aanvangsbedrag* Rente die je elk jaar ontvangt 
Afgesloten voor 18-03-2019 
Minder dan € 450 Minimaal 2,5% en maximaal 5,5%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Tussen € 450 en € 1.350. Daarnaast heb je geen andere DELA-verzekering.
Tussen € 450 en € 1.350 én je hebt ook een DELA UitvaartPlan. Minimaal 3% en maximaal 6%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Hoger dan € 1.350
Afgesloten vanaf 18-03-2019 
Ongeacht het bedrag of het aantal DELA-verzekeringen. Minimaal 1,5% en maximaal 6%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%. 

*Dit is de opstelsom van de eerste storting en alle extra stortingen die u gedaan heeft voor dezelfde deelnemer, zonder rentebijschrijvingen.

Voorbeeld: Stel het bedrag in het Depositofonds is € 4.000. Op 31 december van dat jaar is de ECB-depositorente -0,4%. We verhogen dit percentage met 0,75 procentpunt naar 0,35%. Dit is lager dan de minimale rente van 1,5%. Daarom ontvangt u toch 1,5%. Het bedrag na de rentebijschrijving is dan € 4.060.

Waarom heb ik een DELA Depositofonds?
  • Je hebt een bedrag naar het DELA Depositofonds overgemaakt.
  • Je had ooit een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering en bent daarmee geheel of gedeeltelijk gestopt. Wij hebben de afkoopwaarde toen overgemaakt naar het DELA Depositofonds.
Moeten nabestaanden straks bijbetalen?

Dat hangt af van het verschil tussen de door hen gekozen uitvaart en de waarde van jouw DELA Depositofonds. Goed om te weten: als coöperatie DELA de uitvaart verzorgt, dan ontvangen jouw nabestaanden korting op de uitvaartkosten.

Moet ik de waarde opgeven aan de belastingdienst?

De waarde van het DELA Depositofonds valt niet onder de vrijstelling voor uitvaartverzekeringen. Het is geen uitvaartverzekering, maar een geblokkeerde rekening. Dat betekent dat de waarde van het Depositofonds behoort tot het algemene vermogen van belastingbox 3 (sparen en beleggen). In deze box geldt een algemene vrijstelling voor vermogensrendementsheffing van € 30.360 in 2019 per persoon. Bezit je een vermogen boven dit bedrag? Dan ben je vermogensrendementsheffing verschuldigd over het vermogen erboven. Het DELA Depositofonds vind je niet terug op jouw vooraf ingevulde belastingaangifte. Geef daarom zelf de waarde door. Je vindt deze waarde op de rentebrief. Die ontvang je jaarlijks van coöperatie DELA.

Is er altijd voldoende geld voor een begrafenis of crematie?

Het DELA Depositofonds is niet waardevast. Dat betekent dat het bedrag niet automatisch stijgt met de stijging van de uitvaartkosten. Ook kan het bedrag te laag zijn voor een uitvaart naar jouw wensen. Controleer regelmatig of het bedrag in jouw deposito nog genoeg is voor een uitvaart naar jouw wensen.  

Kan ik nog geld bijstorten?

Extra geld bijstorten
Geld bijstorten is mogelijk. Je kunt aanvullende stortingen doen van € 500 en hoger. Alle stortingen zijn een veelvoud van € 50. Je ontvangt per storting een Bewijs van Deelname.

Wil je een extra storting doen?

Dan kun je het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL90RABO0304334383 onder vermelding van jouw deelnamenummer, geboortenaam en geboortedatum.

Kan ik het geld tussentijds opnemen?

Het geld dat in het Depositofonds staat, kun je niet tussentijds opnemen. Dat geldt ook voor rente die tussentijds wordt bijgeschreven.

Het bedrag komt pas vrij bij het overlijden van de deelnemer. We betalen uit aan de hand van uitvaartnota’s. Verzorgt coöperatie DELA de uitvaart? Dan ontvangen jouw nabestaanden korting op de kosten.

Wat levert het Depositofonds op?
In onderstaande tabel staat welk eindbedrag je kunt verwachten bij een rentevergoeding van 1,5% per jaar.
Gestort bedrag
5 jaar
10 jaar
20 jaar
30 jaar
€ 500
€ 539 € 580 € 673 € 782
€ 1.500
€ 1.616 € 1.741 € 2.020 € 2.345
€ 3.500
€ 3.770 € 4.062 € 4.714

€ 5.471

€ 5.000 € 5.386  € 5.803  € 6.734 € 7.815 

 

In onderstaande tabel staat welk eindbedrag je kunt verwachten bij een rentevergoeding van 2,5% per jaar.

 Gestort bedrag
5 jaar
10 jaar
20 jaar
30 jaar
€ 500
€ 566 € 640 € 819 € 1.049
€ 1.000
€ 1.131 € 1.280 € 1.639 € 2.098
€ 1.500
€ 1.697 € 1.920 € 2.458 € 3.146

 

In onderstaande tabel staat welk eindbedrag je kunt verwachten bij een rentevergoeding van 3% per jaar.

Gestort bedrag
5 jaar
10 jaar
20 jaar
30 jaar
€ 1.500 € 1.739 € 2.016 € 2.709 € 3.641
€ 3.500 € 4.057 € 4.704 € 6.321 € 8.495
€ 5.000 € 5.796 € 6.720 € 9.031 € 12.136

Ben ik vrij in de keuze van een uitvaartverzorger?

Jouw nabestaanden kunnen altijd kiezen voor een andere uitvaartverzorger dan DELA. Geef een overlijden wel door aan DELA. Dan kunnen we zorgen voor de afwikkeling rondom het Depositofonds.

Valt het DELA Depositofonds onder het Depositogarantiestelsel?

Nee, het DELA Depositofonds valt niet onder het depositogarantiestelsel zoals banken dat kennen.

Waar is de rentebijschrijving op gebaseerd?

DELA baseert de jaarlijkse rentebijschrijving op de ECB-depositorente per 31 december. We vermeerderen dit percentage met 0,75 procentpunt. De rentevergoeding is minimaal 1,5% (of 2,5% of 3%) en maximaal 6%.

Ik heb een Depositofonds doordat ik een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering heb stopgezet. Kan ik dit geld krijgen?

Ja, dat kan. Je stopt dan met jouw DELA Depositofonds en we maken het bedrag over op jouw rekeningnummer. De administratiekosten hiervoor zijn € 30. Stop je jouw Depositofonds? Dan ontvangen jouw nabestaanden na jouw overlijden geen geld meer uit dit Depositofonds. Je kunt het verzoek mailen naar opzeggen@dela.org.

Kan ik het DELA Depositofonds afkopen?

Nee, het is niet toegestaan om het DELA Depositofonds af te kopen. Het Depositofonds is bedoeld om de kosten van een uitvaart te betalen. Het is een vooruitbetaling op de uitvaartkosten. Het geldbedrag mag alleen uitgekeerd worden voor de betaling van jouw uitvaart. Dit is wettelijk zo geregeld. 

Hoe werkt het met de afhandeling van het Depositofonds?

Depositofonds, coöperatie DELA verzorgt de uitvaart

  • Na de melding neemt een van onze uitvaartverzorgers contact met je op om de uitvaart te regelen.
  • Wij verrekenen de kosten van de uitvaart direct met het deposito.
  • Na de uitvaart ontvang je een overzicht van de gemaakte kosten. Het kan zijn dat je moet bijbetalen, maar het kan ook zijn dat er geld overblijft. Bedragen tot € 500 maken we over. Blijft er meer geld over dan wijs je daarvoor een nieuwe deelnemer aan.

Depositofonds, een andere uitvaartverzorger regelt de uitvaart

  • Na de melding vragen wij je een aantal papieren toe te sturen:

- Akte van overlijden
- Een kopie van de uitvaartnota
- Eventueel een akte van cessie.

  • Zodra we de papieren hebben ontvangen, maken we de Depositorekening over. Het kan zijn dat je moet bijbetalen, maar het kan ook zijn dat er geld overblijft. Bedragen tot € 500 maken we over. Blijft er meer geld over dan wijs je daarvoor een nieuwe deelnemer aan.