• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen over het DELA Depositofonds

Chat met onze medewerkers

Depositofonds

Wat is het Depositofonds?

Het DELA Depositofonds is een deposito voor iedereen. Met het DELA Depositofonds zet u voordelig geld opzij voor uw uitvaart. Uw nabestaanden kunnen het bedrag gebruiken voor uw begrafenis of crematie. Wanneer u overlijdt, keert DELA het bedrag uit dat op dat moment in uw Depositofonds zit. Bekijk hier alle informatie over het Depositofonds.

Hoe werkt de jaarlijkse rentebijschrijving?

De hoogte van de rente is afhankelijk van het aanvangsbedrag in uw Depositofonds. De rente voor het nieuwe jaar wordt jaarlijks op de laatste dag van het oude jaar bepaald. Welke rente u exact gaat ontvangen, is dus pas bekend op de laatste dag van het oude jaar. Hieronder lichten we aan de hand van een tabel en een voorbeeld toe hoe de rentebijschrijving werkt.

Hoogte van uw aanvangsbedrag  Rente die u elk jaar ontvangt 
Minder dan € 450 Minimaal 2,5% en maximaal 5,5%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Tussen € 450 en € 1.350. Daarnaast heeft u geen andere DELA-verzekering.
Tussen € 450 en € 1.350, én u heeft ook een DELA UitvaartPlan. Minimaal 3% en maximaal 6%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Hoger dan € 1.350Voorbeeld: Stel het bedrag in het Depositofonds is € 4.000. Op 31 december van dat jaar is de ECB- depositorente 1%. We verhogen dit percentage met 0,75 %-punt naar 1,75%. Dit is lager dan de minimale rente van 3%. Daarom ontvangt u toch 3%. Het bedrag na de rentebijschrijving is dan € 4.120.

Waarom heb ik een DELA Depositofonds?
 • U heeft een bedrag naar het DELA Depositofonds overgemaakt.
 • U had ooit een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering en bent daarmee geheel of gedeeltelijk gestopt. Wij hebben de afkoopwaarde toen overgemaakt naar het DELA Depositofonds.
Moeten nabestaanden straks bijbetalen?

Dat hangt af van het verschil tussen de door hen gekozen uitvaart en de waarde van uw DELA Depositofonds. Op dela.nl/wijzer kunt u eenvoudig nagaan of het geld in uw DELA Depositofonds voldoende is. Goed om te weten: als coöperatie DELA de uitvaart verzorgt, dan ontvangen uw nabestaanden korting op de uitvaartkosten.

Moet ik de waarde opgeven aan de belastingdienst?

De waarde van het DELA Depositofonds valt niet onder de vrijstelling voor uitvaartverzekeringen. Het is geen uitvaartverzekering, maar een geblokkeerde rekening. Dat betekent dat de waarde van het Depositofonds behoort tot het algemene vermogen van box 3 (sparen en beleggen). In deze box geldt een algemene vrijstelling voor vermogensrendementsheffing van € 30.360 in 2019 (€ 30.000 in 2018) per persoon. Bezit u een vermogen boven dit bedrag? Dan bent u vermogensrendementsheffing verschuldigd over het vermogen erboven. Het DELA Depositofonds vindt u niet terug op uw vooraf ingevulde belastingaangifte. Geef daarom zelf de waarde door. U vindt deze waarde op de rentebrief. Die ontvangt u jaarlijks van coöperatie DELA.

Is er altijd voldoende geld voor een begrafenis of crematie?

Het DELA Depositofonds is niet waardevast. Dat betekent dat het bedrag niet automatisch stijgt met de stijging van de uitvaartkosten. Ook kan het bedrag te laag zijn voor een uitvaart naar uw wens. Controleer regelmatig of het bedrag in uw deposito nog genoeg is voor een uitvaart naar uw wens. Voor meer informatie of wijzigingen kunt u een afspraak maken met één van onze adviseurs. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het uitklapvenster 'Uitvaartverzekering - DELA UitvaartPlan'.

Kan ik nog geld bijstorten?

Extra geld bijstorten
Geld bijstorten is mogelijk. U kunt aanvullende stortingen doen van € 500 en hoger. Alle stortingen zijn een veelvoud van € 50. U ontvangt per storting een Bewijs van Deelname.

Wilt u een extra storting doen?

Dan kunt u het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL90RABO0304334383 onder vermelding van uw deelnamenummer, geboortenaam en geboortedatum.

Kan ik het geld tussentijds opnemen?

Het geld dat in het Depositofonds staat, kunt u niet tussentijds opnemen. Dat geldt ook voor rente die tussentijds wordt bijgeschreven.

Het bedrag komt pas vrij bij het overlijden van de deelnemer. We betalen uit aan de hand van uitvaartnota’s. Verzorgt coöperatie DELA de uitvaart? Dan ontvangen uw nabestaanden korting op de kosten.

Wat levert het Depositofonds op?
In onderstaande tabel staat welk eindbedrag u kunt verwachten bij een rentevergoeding van 2,5% per jaar.
 Gestort bedrag
5 jaar
10 jaar
20 jaar
30 jaar
 € 500
 € 566  € 640  € 819  € 1.049
 € 1.000
 € 1.131  € 1.280  € 1.639  € 2.098
 € 1.500
 € 1.697  € 1.920  € 2.458  € 3.146

In onderstaande tabel staat welk eindbedrag u kunt verwachten bij een rentevergoeding van 3% per jaar.

Gestort bedrag
5 jaar
10 jaar
20 jaar
30 jaar
 € 1.500  € 1.739  € 2.016  € 2.709  € 3.641
 € 3.500  € 4.057  € 4.704  € 6.321  € 8.495
 € 5.000  € 5.796  € 6.720  € 9.031  € 12.136

Ben ik vrij in de keuze van een uitvaartverzorger?

Uw nabestaanden kunnen altijd kiezen voor een andere uitvaartverzorger dan DELA. Geef een overlijden wel door aan DELA. Dan kunnen we zorgen voor de afwikkeling rondom het Depositofonds.

Valt het DELA Depositofonds onder het Depositogarantiestelsel?

Nee, het DELA Depositofonds valt niet onder het depositogarantiestelsel zoals banken dat kennen.

Waar is de rentebijschrijving op gebaseerd?
DELA baseert de jaarlijkse rentebijschrijving op de ECB-depositorente per 31 december. We vermeerderen dit bedrag met 0,75 procentpunt. De rentevergoeding is minimaal 3% en maximaal 6%. Heeft u een Depositofonds doordat u in het verleden een DELA UitvaartPlan heeft beëindigd? Dan kan een andere rentevergoeding gelden.
Ik heb een Depositofonds doordat ik een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering heb stopgezet. Kan ik dit geld krijgen?

Ja, dat kan. U stopt dan met uw DELA Depositofonds en we maken het bedrag over op uw rekeningnummer. De administratiekosten hiervoor zijn € 30. Stopt u uw Depositofonds? Dan ontvangen uw nabestaanden na uw overlijden geen geld meer uit dit Depositofonds. U kunt uw verzoek mailen naar opzeggen@dela.org.

Kan ik het DELA Depositofonds afkopen?

Het DELA Depositofonds is bedoeld om de kosten van een uitvaart te betalen. Het is een vooruitbetaling op de uitvaartkosten. Het geldbedrag mag alleen uitgekeerd worden voor de betaling van uw uitvaart. Dit is wettelijk zo geregeld. 

Hoe werkt het met de afhandeling van het Depositofonds?

Depositofonds, coöperatie DELA verzorgt de uitvaart

 • Na de melding neemt een van onze uitvaartverzorgers contact met u op om de uitvaart te regelen.
 • Wij verrekenen de kosten van de uitvaart direct met het deposito.
 • Na de uitvaart ontvangt u een overzicht van de gemaakte kosten. Het kan zijn dat u moet bijbetalen, maar het kan ook zijn dat er geld overblijft. Dat maken we over.

Depositofonds, een andere uitvaartverzorger regelt de uitvaart

 • Na de melding vragen wij u een aantal papieren toe te sturen:
  • Akte van overlijden
  • Een kopie van de uitvaartnota
  • Eventueel een akte van cessie
 • Zodra we de papieren hebben ontvangen, maken we de waarde van het deposito over.