• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Veelgestelde vragen over de regels van De Nederlandsche Bank

Chat met onze medewerkers

Regels van De Nederlandsche Bank

Om welke wet- en regelgeving gaat het?
Sanctiewet (SW)
Volgens deze wet is het verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een gesanctioneerd persoon, entiteit of land. Dit betekent o.a. dat wij moeten controleren of onze verzekeringnemers, verzekerden of uitkeringsgerechtigden voorkomen op een van de (internationale) sanctielijsten.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Deze wet bestaat uit 2 onderdelen:

  • Het voorkomen van witwassen. Dit houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is.
  • Het voorkomen van het financieren van terrorisme. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.
Waarom heeft coöperatie DELA mijn persoonsgegevens nodig?
Wij doen een klantonderzoek om te weten met wie wij zaken doen. Dit volgt uit de Wwft. We doen dit onderzoek voordat we een overeenkomst sluiten of bij bepaalde wijzigingen op een reeds lopende verzekering.
Wat betekent dit voor mij?
Om uw aanvraag of wijziging correct af te ronden, hebben wij van iedere verzekeringnemer (aanvrager) een kopie van een legitimatiebewijs nodig. Ook hebben wij van iedere verzekeringnemer een bevestiging van het IBAN-rekeningnummer nodig. Wilt u ons daarom een kopie van de volgende documenten toe sturen?

  • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) en;
  • een recent (niet ouder dan twee maanden) bankafschrift met daarop uw naam en het IBAN-rekeningnummer. Een kopie van de bankpas van de rekening mag ook.
Betaalt iemand anders dan u de premie?
In dat geval ontvangen wij graag ook van degene die de premie betaalt een kopie van de bovengenoemde documenten.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
U kunt er zeker van zijn dat wij zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij stellen uw gegevens niet aan derden beschikbaar en gebruiken deze niet voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze ter beschikking stelt. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Wat gebeurt er als ik mijn gegevens niet opstuur?
Het is belangrijk dat u de gevraagde informatie opstuurt. Zonder deze documenten kunnen wij de aanvraag of wijziging helaas niet verder verwerken.