• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen over regels De Nederlandsche Bank

Chat met onze medewerkers

Regels van De Nederlandsche Bank

Aan welke wettelijke regels moet DELA zich houden?
Sanctiewet (SW)
Volgens deze wet mogen verzekeraars en adviseurs geen zaken doen met personen of organisaties die op een speciale lijst staan. Als uw naam op deze lijst voorkomt, zijn wij verplicht dit te melden bij De Nederlandsche Bank.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Volgens deze wet zijn verzekeraars verplicht mee te werken aan het bestrijden van witwassen van geld en het bestrijden van financiering van terroristische activiteiten. Wij moeten onze klanten kennen en ongebruikelijke of verdachte acties moeten wij melden bij de FUI, de Financial Intelligence Unit.
Lees hier meer over cliëntenonderzoek en identificatieplicht van financiële instellingen.
Waarom heeft coöperatie DELA mijn persoonsgegevens nodig?
Als verzekeraar moeten wij ons houden aan wettelijke regels. Onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank, controleert of wij ons houden aan de wettelijke regels.
Wat betekent dit voor mij?
Wij hebben een kopie van uw paspoort en een recent bankafschrift nodig. Daarnaast kan het gebeuren dat wij contact met u opnemen voor aanvullende gegevens.

Wat wij in ieder geval nodig hebben:
1. Een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, legitimatiekaart of rijbewijs)
2. Een kopie of print van een recent bankafschrift (maximaal 2 maanden oud) waarop ook uw IBAN-rekeningnummer te zien is of van de bankpas van de rekening.
Een scan of foto mag ook.

Betaalt u de premie niet zelf?
Dan is een kopie van uw paspoort voldoende. Van de betaler hebben wij wel kopieën van het paspoort en de bankgegevens nodig.


Waarom is dit belangrijk?
Uiteraard vinden wij het belangrijk dat criminele activiteiten worden bestreden. Daarom werken wij graag mee aan deze regels. Bovendien zijn wij verplicht om ons aan de wet te houden. Doen we dat niet, dan krijgen wij een straf of een boete. Wij vragen u daarom om uw begrip voor ons verzoek om uw paspoort en bankgegevens aan ons op te sturen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens en gebruiken uw gegevens alleen voor onze administratie. Lees hier meer over cliëntenonderzoek en identificatieplicht van financiële instellingen
Wat gebeurt er als ik mijn gegevens niet opstuur?
Het is belangrijk dat u de gevraagde informatie opstuurt. Als u dit niet doet, moeten wij melding maken bij de door de toezichthouder aangewezen instantie. Wij kunnen uw aanvraag of uw eventuele mutatieverzoeken dan niet verwerken.