• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Medische acceptatie

Omdat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit op een leven, schatten wij het risico op overlijden in. Hiervoor hebben we informatie nodig over de gezondheid van de verzekerde(n) op de polis. We vragen de verzekerde daarom een gezondheidsverklaring in te vullen. Afhankelijk van de hoogte van het aangevraagde verzekerd bedrag en de leeftijd van de verzekerde, bepalen we of er ook een medische keuring nodig is.

Vul binnen 14 dagen de gezondheidsverklaring in

Nadat je een overlijdensrisicoverzekering hebt aangevraagd, ontvangt de verzekerde een e-mail met een link en inloginformatie voor een beveiligde website. Hier kan de verzekerde de gezondheidsverklaring invullen. Het is belangrijk dat deze persoon de vragenlijst binnen 14 dagen invult, anders vervalt de aanvraag. We vragen in de verklaring of de verzekerde ziektes of aandoeningen heeft. Ook gevaarlijke hobby’s, reizen en beroep wegen mee bij het inschatten van het risico. Het kan zijn dat we naast deze vragenlijst nog meer informatie nodig hebben om een volledig beeld te krijgen. Dan stellen we de verzekerde aanvullende vragen. Hierover lees je meer in de brochure 'U moet worden gekeurd, en nu?'

Let op! 

 • Heeft de verzekerde in het verleden kanker gehad en is die persoon daarvan genezen? Dan hoeft de verzekerde dat in een aantal gevallen niet te melden. In welke gevallen dat niet hoeft, lees je in de toelichting gezondheidsverklaring. In alle andere gevallen moet de verzekerde het wel aangeven in de gezondheidsverklaring. Je kunt ook de checklist van het Verbond van Verzekeraars gebruiken om te zien of de verzekerde het wel of niet moet melden.
 • Heeft de verzekerde een erfelijke aandoening? Dan hoeft de verzekerde dat pas te melden boven een bepaald verzekerd bedrag. Je leest hier meer over in de brochure Verzekeren en erfelijkheid van het Erfocentrum.
 

Medische keuring

Ben je 50 jaar of ouder en is het aangevraagd verzekerd bedrag hoger dan € 360.000? Dan ontvang je, nadat we je gezondheidsverklaring hebben ontvangen, een bericht om een afspraak te maken voor een medische keuring. Ben je jonger dan 50 jaar? Dan is een medische keuring pas nodig vanaf een aangevraagd verzekerd bedrag van € 500.001. Meer informatie hierover lees je in de brochure 'U moet worden gekeurd, en nu?'

 We accepteren 90% van de aanvragen. 

Drie opties na medische beoordeling

Onze afdeling Medische Acceptatie beoordeelt je aanvraag op basis van je gezondheidsverklaring.  Na deze beoordeling zijn er drie mogelijkheden:

 1. De verzekerde wordt geaccepteerd. Het risico is niet verhoogd. Je krijgt de nieuwe verzekering, de uitbreiding van je verzekering of verlenging van de looptijd tegen de normale premie. Je ontvangt je polis binnen 7 werkdagen. 
 2. De verzekerde wordt geaccepteerd tegen een verhoogde premie, omdat er een verhoogd risico is op basis van gezondheid, gevaarlijke hobby of beroep. Ook is het mogelijk dat we de looptijd van de verzekering verkorten. Je ontvangt van ons een brief met daarin je nieuwe premie. Daarnaast krijg je een brief met uitleg waarom we je premie verhogen of je looptijd aanpassen. Je ontvangt ook direct je nieuwe polis. Ga je niet akkoord met je nieuwe premie of looptijd of wil je nog iets aanpassen op je polis? Neem dan contact op met onze Klantenservice via 040 260 16 36. Meer gegevens vind je op je polisblad.
 3. De verzekerde wordt niet geaccepteerd, omdat het risico te hoog is op basis van gezondheid, gevaarlijke hobby of beroep. Dit is maar in 10% van de aanvragen het geval. Het is niet mogelijk om een verzekering te sluiten bij DELA. Je ontvangt van ons een brief met daarin het besluit over de afwijzing en een brief met uitleg waarom we de verzekerde niet accepteren.

Hoe lang duurt het voordat de medische beoordeling is afgerond?

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. De afdeling Medische Acceptatie heeft voldoende informatie
  Heeft onze afdeling Medische Acceptatie voldoende informatie om de gezondheidsverklaring direct te beoordelen en de verzekerde te accepteren? Dan sturen wij binnen 2 werkdagen de polis naar je toe.

 2. De afdeling Medische Acceptatie heeft extra gegevens nodig
  Als de afdeling Medische Acceptatie na de beoordeling van de gezondheidsverklaring niet genoeg gegevens heeft om tot een acceptatieadvies te komen, duurt de afhandeling van je aanvraag langer. De verzekerde ontvangt dan binnen 7 werkdagen een aanvullende vragenlijst. Het kan zijn dat we de verzekerde ook vragen toestemming te geven om medische gegevens op te vragen bij de behandelend arts. Of misschien is er een medische keuring nodig. Wanneer we na toestemming informatie opvragen bij de behandelend arts, laten we dat weten.

Na ontvangst van de aanvullende vragenlijst en alle gevraagde informatie van de behandelend arts, krijg je binnen 7 werkdagen bericht over de acceptatie van de aanvraag.

Voorlopige dekking

Tot de verzekering ingaat, heb je een voorlopige dekking. Deze start zodra we je aanvraag en de ingevulde gezondheidsverklaring(en) hebben ontvangen. Tijdens de voorlopige dekking ben je voor het aangevraagde verzekerd bedrag met een maximum van € 300.000 verzekerd. Tot we je medisch accepteren, ben je alleen verzekerd voor overlijden door een ongeval. Ben je medisch geaccepteerd, maar is je verzekering nog niet ingegaan? Dan ben je verzekerd voor overlijden door alle oorzaken. De voorlopige dekking duurt maximaal 3 maanden. De voorlopige dekking eindigt na 3 maanden of op het moment dat de verzekering ingaat of op het moment dat de aanvraag wordt geweigerd of de aanvraag wordt ingetrokken. Sluit je het DELA LeefdoorPlan af omdat je een huis hebt gekocht? Dan heb je een voorlopige dekking van maximaal 6 maanden. 

Ingangsdatum

De ingangsdatum van de verzekering is op zijn vroegst de eerstvolgende werkdag nadat we de aanvraag volledig geaccepteerd hebben. We moeten dan ook de eerste premie hebben ontvangen. Heb je zelf een ingangsdatum opgegeven? Dan gaat de verzekering op dat moment in. Op voorwaarde dat de verzekerde volledig geaccepteerd is en we je eerste premie ontvangen hebben.

Wie kan jouw medische informatie inzien?

De medewerkers van de afdeling Medische Acceptatie bij DELA kunnen je gegevens inzien. Meditel en Gen Re zijn de partijen waarmee wij samenwerken voor de medische keuringen en de elektronische gezondheidsverklaringen. Zij kunnen deze gegevens ook inzien. Wij behandelen je gegevens vertrouwelijk. Lees hier meer over in onze privacy statement.

Eenvoudig online afsluiten

 1. Kies wie je wilt verzekeren
 2. Kies het bedrag, de looptijd en de vorm van je ORV
 3. Vul je gegevens in
 4. Beantwoord de gezondheidsvragen