• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Erfgenamen meer beschermd tegen schulden vanaf 1 september 2016

Is een van uw dierbaren overleden, maar weet u niet of er schulden zijn? Dan moet u oppassen dat u niet meteen spullen weggooit of meeneemt. Volgens de wet heeft u zich dan namelijk gedragen als erfgenaam en mag u niet meer de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden. Als er dan schulden zijn, moet u deze van uw eigen geld betalen.

Chat met onze medewerkers

Alleen zuiver aanvaarden door benadeling schuldeisers

Vanaf 1 september 2016 verandert de wet en aanvaarden erfgenamen niet meer zo snel automatisch een erfenis zuiver door zich als erfgenaam te gedragen. Alleen als de erfgenamen door hun gedrag schuldeisers benadelen, aanvaarden zij automatisch de erfenis. Bijvoorbeeld als de erfgenamen spullen uit de erfenis verkopen of zichzelf toe-eigenen, waardoor schuldeisers zich niet meer kunnen verhalen op deze spullen.

Als een erfgenaam uit veiligheid sieraden meeneemt om te voorkomen dat ze gestolen worden, maar zonder de bedoeling om deze zelf te houden, dan heeft hij de erfenis niet automatisch zuiver aanvaard. Ook mogen persoonlijke spullen zoals foto’s of spullen die alleen een emotionele waarde hebben, maar voor de schuldeisers niets waard zijn, zonder gevolgen meegenomen worden door de erfgenamen.

Alsnog beneficiair aanvaarden na onverwachte schuld

Daarnaast kan volgens de wetswijziging een erfgenaam die de erfenis zuiver aanvaard heeft, alsnog in bepaalde gevallen de erfenis beneficiair aanvaarden. De erfgenaam moet dan na de zuivere aanvaarding geconfronteerd worden met een onverwachte schuld die niet uit de erfenis betaald kan worden. Hij kan in dat geval binnen drie maanden na de ontdekking van de schuld bij de kantonrechter vragen om alsnog de erfenis beneficiair te aanvaarden. De erfgenaam hoeft het tekort dan niet meer zelf te betalen. Omdat een erfgenaam een onderzoeksplicht heeft en dus moet onderzoeken welke schulden een overledene heeft, zal deze bepaling in de praktijk niet vaak toegepast worden. De kans dat er na onderzoek van de erfgenamen nog een onverwachte schuld is, is namelijk klein.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.