• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Ruzie over de erfenis: zo voorkom je het

Na een lang ziekbed is je moeder overleden. Haar uitvaart is waardig en mooi, maar ’s avonds in besloten kring gaat het mis. U laat vallen dat je zo blij bent je moeders sieraden te erven, waarop je broer jou voor de voeten gooit dat je altijd al moeders lieveling was en kwaad wegstormt. Ruzie na overlijden: het komt in de beste families voor, maar hoe voorkomt je het?

Chat met onze medewerkers

Emoties

Volgens notaris en registermediator Michaël Lentze gaan ruzies die ontstaan tussen erfgenamen meestal niet over geld maar over emoties. Heeft jouw geliefde voor zijn/haar dood niet toegelicht (in bijvoorbeeld een wensenboekje) waarom hij/zij bepaalde keuzes heeft gemaakt in het testament, dan ontstaat er bij de nabestaanden veel ruimte voor twijfels en interpretaties. Waarom erf jij ‘betekenisloos’ geld en je zus ‘waardevolle’ sieraden? Waarom is je broer aangewezen tot executeur terwijl jij jarenlang je moeders financiën beheerde? Te midden van de emotionele nasleep van overlijden, zijn conclusies als ‘zie je wel, hij/zij hield meer van jou’ snel getrokken.

Nabestaanden mediation

“Een goede manier om onderlinge strijd te voorkomen, is het opnemen van een mediation clausule in het testament,” zegt Michaël Lentze. “Met zo’n clausule zeg je in feite: levert de erfenis gedonder op, dan gaan jullie, de erfgenamen, in gesprek met een mediator, voordat de erfenis wordt uitgekeerd. De mediator praat met alle betrokkenen, legt de vinger op de zere plek en streeft naar een herstel van de onderlinge verhoudingen. Zonder tussenkomst van advocaten of de rechtbank.”

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Onze DELA NotarisService maakt, in samenwerking met jou en een notaris, een testament voor je op. Naast financiële en materiële zaken, is er binnen dat testament ruimte voor het opnemen van de meer immateriële zaken, zoals een mediation clausule.

Ook interessant

Erfenis verdelen? 9 tips om een familieruzie te voorkomen

Zo los je een familieruzie op vóór een afscheid