Ruzie oplossen

Heb je ruzie met iemand die komt te overlijden of ben je zelf ziek? Dan kan het rust geven om het goed te maken. In dit praatstuk leggen we je stap voor stap uit hoe je dat kunt doen.

 

Zo los je een familieruzie op vóór een afscheid

Goed afscheid nemen van dierbaren is ontzettend belangrijk. Het is een laatste kans om mooie woorden en momenten te delen, om samen waardevolle herinneringen te maken. Maar wat als dat niet kan, omdat er door een ruzie in het verleden geen contact is? Wij geven je 8 tips voor het oplossen van conflicten.

De vader van Manon (36) heeft vóór haar geboorte alle contact met zijn familie verbroken. Er waren vervelende dingen gebeurd en Manons vader wilde een frisse start voor zijn gezin. Hij heeft lange tijd gedacht dat hij de enige is met ‘zo’n rare familie’, maar uit onderzoek blijkt dat maar liefst 47 procent van alle Nederlanders geen contact meer heeft met één of meerdere familieleden. Ruzie over geld is de meest genoemde reden en 75 procent van de mensen vindt de situatie onherstelbaar. Ook bij de vader van Manon kwam het niet meer goed: zijn ouders overleden zonder dat er iets is uitgepraat. 

Conflicten oplossen

Heb je de kans om een ruzie op te lossen vóór een afscheid, doe dat dan. De slechte ervaringen uit het verleden kunnen zo plaatsmaken voor nog een paar mooie herinneringen. Deze helpen de achterblijvers om door te leven na verlies. Maar hoe los je conflicten op die soms al jarenlang spelen, in een situatie waarbinnen één van de familieleden ziek is? Onderstaande stappen helpen je op weg.

Leg je uitvaartwensen vast
Het bespreken van de uitvaartwensen is niet altijd gemakkelijk. In ons wensenboek kun je al je wensen opschrijven en ze delen en/of bespreken op een moment dat jij geschikt vindt.

1. Begrijp de onderlinge relaties en stel je verwachtingen bij

Niet alleen normen en waarden, maar ook ‘problemen’ worden doorgegeven van de ene generatie op de andere. Is je vader geen prater en zegt hij nooit dat hij trots op je is? Dan heeft hij dat mogelijk niet van een vreemde. Ben je zelf anders, omdat je bijvoorbeeld een ander pad bent ingeslagen, dan kunnen er misverstanden en conflicten ontstaan. Om een ruzie te kunnen bijleggen, moet je je beseffen dat ieder mens anders is; stel je verwachtingen dus bij. Misschien ga je van je vader nooit horen wat je graag zou willen horen, maar wil je nog één keer in stilte een sigaar met hem roken? 

2. Zoek contact op een rustige en open manier 

Zoek contact nadat je je wensen voor jezelf helder hebt. Geef daarbij in een paar zinnen aan waarom je de ruzie wilt oplossen en doe dat op een rustige en open manier, bijvoorbeeld: ‘Ik wil het verleden graag achter me laten en op een fijne manier afscheid van je nemen. Wil jij dat ook?’ 

3. Tijdens de (eerste) ontmoeting: verplaats je in de ander

Tijdens een goed gesprek komt iedereen aan het woord en wordt er naar elkaar geluisterd. Geef de ander dus de ruimte om (uit) te praten en probeer te begrijpen en accepteren dat het ook voor hem of haar een lastige situatie is. Is je familielid geen prater, dan kun je hem of haar met vragen op weg helpen: ‘We zijn heel verschillend en ik vind dat soms lastig. Vind jij dat ook moeilijk?

4. Probeer niet je gelijk te halen

Een van de grootste fouten die je kunt maken, is (alsnog) je gelijk willen halen over wat er is gebeurd. Je blijft op die manier snel hangen in details en in een eindeloze welles-nietesdiscussie. Wat je wel kunt doen, is uitleggen aan de ander wat een situatie of gebeurtenis met jou deed. Zeg bijvoorbeeld: ‘Het deed me pijn omdat […]. Snap je dat?

Testament met mediation-clausule

Soms lukt het niet om een ruzie bij leven op te lossen. Wil je je dierbaren alsnog goed achterlaten, dan kun je samen met de DELA NotarisService een testament met mediation-clausule laten opstellen. Dit betekent dat een mediator na overlijden helpt om de onderlinge verhoudingen te verbeteren voordat de erfenis wordt uitgekeerd.

5. Zeg sorry

Soms zijn we zo bezig met ruziemaken, discussiëren of ons standpunt duidelijk maken, dat we helemaal vergeten ‘sorry’ te zeggen. Dat is jammer, want sorry is een krachtig woord, dat door iedereen wordt begrepen en iedereen fijn vindt om te horen. 

6. Bespreek de uitvaartwensen

Familieruzies vinden bijna nooit plaats tussen maar twee mensen. Zelfs als dit oorspronkelijk wel zo was, ontstaan er in de loop van de jaren vaak twee kampen. Om te voorkomen dat er tijdens de uitvaart vervelende situaties ontstaan, is het belangrijk om hier op een goede manier mee om te gaan. Zo kun je familieleden die je al langer niet hebt gezien benaderen vóór het afscheid en ook met hen schoon schip maken.

7. Sta stil bij de erfenis

Meestal betekent een familieruzie dat iemand jarenlang geen deel van de familie was. Spullen kunnen al op een bepaalde manier zijn verdeeld en er kunnen al afspraken zijn gemaakt rondom de erfenis. Voorkom een volgende familieruzie door dit te bespreken met iedereen en/of hierover iets op te (laten) nemen in het testament.

8. Leer van het verleden

Gedragspatronen worden voor een groot deel binnen families doorgegeven, de positieve én de negatieve. Vraag je af welke eigenschappen hebben bijgedragen aan de ruzie en probeer je eigen kinderen deze niet mee te geven. Dit vereist veel zelfkennis, dus vraag je partner of andere mensen die je goed kennen om hun eerlijke mening.

Een ruzie oplossen

Heb je ruzie met iemand die komt te overlijden of ben je zelf ziek? Dan kan het rust geven om het goed te maken. In dit praatstuk helpen we je stap voor stap op weg om een conflict met een dierbare op te lossen. We hopen dat het helpt om weer nader tot elkaar te komen en hopelijk nog een paar mooie herinneringen te maken samen.