• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat regelen in een testament?

Volgens de wet zijn uw partner en kinderen uw erfgenamen. Als u hiervan wilt afwijken of specifieke zaken wilt vastleggen, bijvoorbeeld als u ook andere erfgenamen wilt aanwijzen of wilt nalaten aan een goed doel, dan kunt u dit regelen in een testament. Enkele zaken zijn te regelen zonder testament.

Chat met onze medewerkers

Erfgenamen toewijzen en onterven

Heeft u geen testament, dan zijn uw partner en kinderen volgens de wet automatisch uw erfgenamen. Wilt u hiervan afwijken en bijvoorbeeld uw kleinkinderen of broers en zussen tot erfgenaam benoemen, of wilt u uw partner of één van de kinderen onterven? Dan moet u dit in een testament vastleggen.

Lees alles over erfgenamen toewijzen of onterven

Uitsluitingsclausule

Volgens de wet erven alleen uw kinderen en niet uw schoonkinderen. Zijn uw kinderen in gemeenschap van goederen getrouwd, dan kunnen schoonkinderen na een scheiding indirect van u erven. Wilt u dat alleen uw kinderen van u erven en niet u (ex)-schoonkinderen? Leg dit dan vast in een uitsluitingsclausule in het testament.

Voogdij

Wie zorgt er voor uw kinderen als u en uw partner er niet meer zijn? Heel vervelend om over na te denken, maar toch goed om vast te leggen. In uw testament kunt u regelen wie voogdij krijgt over uw minderjarige kinderen.

Executeur aanwijzen

Als u geen executeur in uw testament aanwijst, zullen uw erfgenamen de hele erfenis moeten afhandelen. Dit hoeft natuurlijk geen probleem te zijn. Wilt u hen hier niet mee opzadelen of heeft u liever dat een onafhankelijk iemand dit regelt: benoem dan een executeur in uw testament.

Lees hoe het aanwijzen van een executeur in zijn werk gaat

Rampenclausule

Soms gebeuren er verschrikkelijke ongelukken, bijvoorbeeld als partners tegelijk overlijden of een gezin in één keer omkomt. De wet kan dan een raar beloop nemen, omdat de volledige nalatenschap naar de familie van de langstlevende gaat. Overlijdt u bijvoorbeeld net twee uur eerder dan uw partner en heeft u geen kinderen? Dan gaat de hele erfenis naar de familie naar uw partner en niet naar uw broers of zussen. In een rampenclausule kunt u vastleggen wat er moet gebeuren met uw erfenis in geval van een ramp of ongeluk.

Geld nalaten met een legaat

Wilt u een specifiek bedrag aan iets of iemand nalaten? Bijvoorbeeld aan een ver familielid, een vriend of een goed doel? Dan legt u dit vast in een zogeheten legaat in het testament. Hierin legt u exact vast wie welk bedrag van u ontvangt na uw overlijden.

Bezittingen verdelen

Dat ene mooie servies, het horloge dat u van uw grootvader kreeg. Bijzondere spullen met een herinnering die u graag aan iemand wilt doorgeven. Het verdelen van bezittingen hoeft u niet per se in een testament te doen, dit kan ook met een codicil. Dat is een handgeschreven document dat u zelf bewaart. Op dit document vermeldt u de datum waarop u het opstelde, de bezittingen en naar wie deze zouden moeten gaan na uw dood. Onderteken het en vertel uw familie over het bestaan van dit document, zodat zij dit niet over het hoofd zien. Let op: in het document mogen geen getypte stukken staan en er mogen alleen spullen op staan, geen bedragen.

Bedrijf nalaten

Het nalaten van uw eigen bedrijf kan een hoop rompslomp geven. Bedenk hoe u het goed kunt regelen voor uw nabestaanden, mocht er iets met u gebeuren. Als u een BV heeft en er meerdere aandeelhouders zijn, heeft u misschien aangegeven in een aandeelhoudersovereenkomst naar wie uw aandelen gaan bij overlijden. Zo niet, dan kunt u dit in het testament aangeven. In het testament kunt u ook vastleggen wie u moet opvolgen. Als dit geen erfgenaam is, legt u dit vast in een legaat.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.