• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Schenken op papier: belastingvoordeel voor u én uw kinderen

Chat met onze medewerkers

Geld schenken, in plaats van nalaten in de vorm van een erfenis, heeft veel voordelen. U verlaagt er onder andere uw erf- en vermogensbelasting mee en ziet met eigen ogen hoe uw kinderen uw geld besteden. Maar wat als u niet voldoende geld opzij heeft gezet? Wat als u al uw geld heeft geïnvesteerd in uw huis? Dan bestaat de mogelijkheid te schenken ‘op papier’.

Wat is schenken op papier?

Per jaar mag u € 6.633 (voor het jaar 2024) belastingvrij schenken per kind. Of u mag, als uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, belastingvrij eenmalig een hogere schenking doen (zie vrijstellingenoverzicht Belastingdienst). Zit echter (bijna) al uw geld in uw huis, dan kunt u ervoor kiezen te schenken op papier: In plaats van een bedrag contant te geven of over te maken naar een bankrekening, schenkt u uw kinderen ‘op papier’ een bedrag dat zij ontvangen na uw overlijden.

Waarom zou u schenken op papier?

Alle bedragen die u tijdens uw leven op papier schenkt, mogen uw kinderen na uw overlijden aftrekken van hun erfenis. De erfenis wordt hierdoor kleiner, waardoor uw kinderen er minder erfbelasting over hoeven te betalen. Omdat de Belastingdienst een schenking op papier ziet als een lening, moet u wél, tot het moment van de daadwerkelijke schenking, 6% rente per jaar over het geschonken bedrag betalen aan uw kinderen. Het voordeel daarvan is dat de jaarlijkse rentebetalingen belastingvrij zijn, waardoor u in feite een extra belastingvrij bedrag aan uw kinderen geeft. Stel, u schenkt op papier een bedrag van € 25.000 aan uw kind. En u maakt daarbij gebruik van de eenmalige verhoogde vrijstelling. Dan is de rente per jaar € 1.500, die u dus jaarlijks moet overmaken naar uw kind. Doet u dat bijvoorbeeld tien jaar, dan loopt het op tot een bedrag van € 15.000.

DELA NotarisService

Bij coöperatie DELA helpen we u graag uw geld zo goed mogelijk te beheren en achter te laten. Overweegt u te schenken op papier, dan kunt u gebruikmaken van onze NotarisService: In samenwerking met een notaris, leggen we de schenking op papier voor u vast. De kosten voor een schenking op papier via de DELA NotarisService, zijn tussen de € 330 en € 360 (incl. BTW).

Heeft u vragen over schenken of wilt u gebruikmaken van onze NotarisService? Neemt u dan contact met ons op via 040 219 91 00 of voorelkaardesk@dela.org.