• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Maat Notaris Halsteren

Caroline de Maat is de notaris die uw akte opmaakt als u kiest voor MAAT Notaris in Halsteren. Op deze pagina stelt zij zich persoonlijk aan u voor.

Chat met onze medewerkers

Mijn naam is Caroline de Maat. Ik werd benoemd als notaris in Bergen op Zoom op 1 april 2011. Ik was hiermee de eerste vrouwelijke notaris van Bergen op Zoom.

Jong en enthousiast team

Samen met een aantal ervaren collega’s werk ik hard om onze ambities waar te maken.

Historie van ons kantoor

De historie van ons kantoor gaat terug tot 1935. In 1960 werd Th.B. Fikkers tot notaris benoemd. Nadat hij 25 jaar notaris was geweest, droeg hij het notariële stokje over aan zijn zoon Th.H.M. (Theo) Fikkers. Na 50 jaar notarissen Fikkers (vader en zoon), werd ik benoemd tot opvolger. 
Aanvankelijk was ik werkzaam onder de naam Fikkers notarissen, maar sinds 1 juli 2016 voer ik mijn kantoor onder de naam Maat Notaris.

Tarieven

Hieronder vind je de prijzen van de verschillende aktes. Welke prijs geldt is afhankelijk van jouw wensen en wat er in jouw situatie nodig is om te regelen. 

Let op: in bepaalde situaties kun je geen gebruik maken van de DELA NotarisService, bijvoorbeeld als je in je testament zaken wilt regelen voor je eigen bedrijf (bedrijfsopvolgingsfaciliteiten), je een samengesteld gezin hebt en een testament wilt laten opmaken, je een estate planningsadvies wenst of als je medische verklaringen op wilt nemen in je levenstestament. 

• Eén testament: € 350 - Eén uitgebreid testament: € 430
• Twee testamenten voor partners € 510 – twee uitgebreide testamenten voor partners € 620 (partners zonder kinderen of met alleen gezamenlijke kinderen)
• Eén levenstestament € 300 
• Twee levenstestamenten voor partners € 410
• Samenlevingscontract € 330 – Uitgebreid samenlevingscontract € 385
• Schenkingsakte € 330* - uitgebreide schenkingsakte € 360

*Wil je aan meer dan twee personen schenken? Dan betaal je per extra ontvanger € 25.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals BTW, kosten inschrijving CTR/CLTR, dossierkosten en kosten voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. 

 

Contact