• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Hoekstra & Partners in Leeuwarden

Kees Krijger is de notaris die uw akte opmaakt als u kiest voor Hoekstra & Partners in Leeuwarden. Op deze pagina stelt hij zich persoonlijk aan u voor.

Chat met onze medewerkers

Mijn naam is Kees Krijger, werkzaam in het notariaat vanaf 1995.

Notaris in Leeuwarden sinds 2010

In 2005 ben ik als kandidaat-notaris gaan werken bij Hoekstra & Partners in Leeuwarden en hield ik me voornamelijk bezig met het uitbouwen van de vestiging. In 2010 ben ik als notaris van de vestiging verder gegaan. Mijn team bestaat uit 2 kandidaat-notarissen met 4 dossierbehandelaars die ondersteund worden door 3 medewerkers."

Professionele en persoonlijke aanpak

In Leeuwarden wordt een full-service praktijk gevoerd, waarbij het accent ligt op een persoonlijke begeleiding van cliënten. Dit komt onder meer tot uiting in onze expertise op het terrein van de afwikkeling van nalatenschappen. De laatste jaren heb ik mij in het bijzonder gespecialiseerd in de afwikkeling van negatieve nalatenschappen. Mijn medewerkers en ik bieden cliënten een mogelijkheid om zonder bijzondere hoge kosten voor hen zelf toch tot een goede afwikkeling te komen. Vanuit deze ervaring streef ik er naar om via testamenten, samenlevingscontracten en/of huwelijksvoorwaarden juist problemen in de afwikkeling te voorkomen. Het verhaal van de cliënt is het uitgangspunt, het juridische kader er om heen is onze specialiteit.

Mijn missie is de figuurlijke drempel die het notariaat toch nog steeds kenmerkt te verlagen. Mijn kantoor kenmerkt zich door laagdrempeligheid. Cliënten kunnen altijd langs komen voor een kosteloze bespreking, zonder dat daar meteen al verplichtingen aan zitten. Mijn motto is dan ook: "praten kost niets".

Tarieven

Hieronder vind je de prijzen van de verschillende aktes. Welke prijs geldt is afhankelijk van jouw wensen en wat er in jouw situatie nodig is om te regelen. 

Let op: in bepaalde situaties kun je geen gebruik maken van de DELA NotarisService, bijvoorbeeld als je in je testament zaken wilt regelen voor je eigen bedrijf (bedrijfsopvolgingsfaciliteiten), je een samengesteld gezin hebt en een testament wilt laten opmaken, je een estate planningsadvies wenst of als je medische verklaringen op wilt nemen in je levenstestament. 

• Eén testament: € 350 - Eén uitgebreid testament: € 430
• Twee testamenten voor partners € 510 – twee uitgebreide testamenten voor partners € 620 (partners zonder kinderen of met alleen gezamenlijke kinderen)
• Eén levenstestament € 300 
• Twee levenstestamenten voor partners € 410
• Samenlevingscontract € 330 – Uitgebreid samenlevingscontract € 385
• Schenkingsakte € 330* - uitgebreide schenkingsakte € 360

*Wil je aan meer dan twee personen schenken? Dan betaal je per extra ontvanger € 25.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals BTW, kosten inschrijving CTR/CLTR, dossierkosten en kosten voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. 

 

Contact