• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Hoekstra & Partners in Leeuwarden

Kees Krijger is de notaris die uw akte opmaakt als u kiest voor Hoekstra & Partners in Leeuwarden. Op deze pagina stelt hij zich persoonlijk aan u voor.

Chat met onze medewerkers

Mijn naam is Kees Krijger, werkzaam in het notariaat vanaf 1995.

Notaris in Leeuwarden sinds 2010

In 2005 ben ik als kandidaat-notaris gaan werken bij Hoekstra & Partners in Leeuwarden en hield ik me voornamelijk bezig met het uitbouwen van de vestiging. In 2010 ben ik als notaris van de vestiging verder gegaan. Mijn team bestaat uit 2 kandidaat-notarissen met 4 dossierbehandelaars die ondersteund worden door 3 medewerkers."

Professionele en persoonlijke aanpak

In Leeuwarden wordt een full-service praktijk gevoerd, waarbij het accent ligt op een persoonlijke begeleiding van cliënten. Dit komt onder meer tot uiting in onze expertise op het terrein van de afwikkeling van nalatenschappen. De laatste jaren heb ik mij in het bijzonder gespecialiseerd in de afwikkeling van negatieve nalatenschappen. Mijn medewerkers en ik bieden cliënten een mogelijkheid om zonder bijzondere hoge kosten voor hen zelf toch tot een goede afwikkeling te komen. Vanuit deze ervaring streef ik er naar om via testamenten, samenlevingscontracten en/of huwelijksvoorwaarden juist problemen in de afwikkeling te voorkomen. Het verhaal van de cliënt is het uitgangspunt, het juridische kader er om heen is onze specialiteit.

Mijn missie is de figuurlijke drempel die het notariaat toch nog steeds kenmerkt te verlagen. Mijn kantoor kenmerkt zich door laagdrempeligheid. Cliënten kunnen altijd langs komen voor een kosteloze bespreking, zonder dat daar meteen al verplichtingen aan zitten. Mijn motto is dan ook: "praten kost niets".

Tarieven

De all-in prijzen voor een akte via de DELA NotarisService zijn:

  • samenlevingscontract € 255,
  • schenkingsakte € 255,
  • één testament € 315 of twee testamenten voor partners € 465,
  • één levenstestament € 260 of twee levenstestamenten voor partners € 370

Contact