• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Ellens & Lentze Den Haag

Notaris Michaël Lentze is de notaris die uw akte opmaakt als u kiest voor notariskantoor Ellens & Lentze in Den Haag. Op deze pagina stelt hij zich persoonlijk aan u voor.

Chat met onze medewerkers

Mijn naam is Michaël Lentze. Ik werk als notaris en registermediator in Den Haag. Naast notaris en mediator ben ik echtgenoot en vader van 4 geweldige kinderen.

Notarieel recht in Leiden

Ik heb notarieel recht gestudeerd in Leiden. Deze studie duurt 4 jaar, maar ik heb er wel langer over gedaan. Naast studeren kun je ook student zijn en daarmee veel leren en een hoop ervaring opdoen.

Waarom ik notaris wilde worden

Ik wist al vroeg dat ik notaris wilde worden. Mijn moeder overleed toen ik nog een tiener was. Toen kregen mijn broer en ik te maken met de nalatenschapsafwikkeling en ook met de aanspraken ten aanzien van de familieboerderij, waarnaast ik was opgegroeid. In veel families is wel eens ruzie over vermogen en bedrijfsopvolging. Dat was bij ons niet anders helaas. Gelukkig was er de familienotaris. De manier waarop de notaris dat heeft aangepakt was indrukwekkend. Vanaf dat moment wist ik wat ik wilde worden.

Verbonden met de belangrijkste momenten in iemands leven

Mensen schenken je hun vertrouwen en leggen soms hun hele privéleven bloot. Dat is heel bijzonder. Verder is de notaris eigenlijk verbonden met de belangrijkste momenten in iemands leven. Denk aan samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, een huis kopen, een sterfgeval, een scheiding, een onderneming opzetten of overnemen. Voor deze snijpunten in het leven is een notaris nodig. Dat ik mensen spreek op deze momenten is ook heel bijzonder.

Begonnen als notaris

Ik ben begonnen als notaris in 2003. Daarvoor was ik kandidaat-notaris op ditzelfde kantoor. Ik werk dus nog steeds op mijn eerste werkplek. Die tijd als beginnend notaris was erg speciaal. Ik was pas 32 jaar en moest naast het leiden van het kantoor ook voor een groeiend gezin zorgen. Ik koester de band met de vorige notaris: oud-notaris Ellens. Die is belangrijk geweest voor de continuïteit van het kantoor.

Service en dienstbaarheid op ons kantoor

Ik en alle 11 medewerkers onderscheiden ons door service en dienstbaarheid. En door de combinatie met onze mediation en -scheidingspraktijk. Het kantoor kent medewerkers met verschillende specialiteiten. Door de combinatie van familierecht, mediation/scheidingsbemiddeling, ondernemingsrecht en onroerend goedrecht kunnen we breed adviseren. De meeste mensen hebben raakvlakken met meerdere van deze gebieden.

Tarieven

Hieronder vind je de prijzen van de verschillende aktes. Welke prijs geldt is afhankelijk van jouw wensen en wat er in jouw situatie nodig is om te regelen. 

Let op: in bepaalde situaties kun je geen gebruik maken van de DELA NotarisService, bijvoorbeeld als je in je testament zaken wilt regelen voor je eigen bedrijf (bedrijfsopvolgingsfaciliteiten), je een samengesteld gezin hebt en een testament wilt laten opmaken, je een estate planningsadvies wenst of als je medische verklaringen op wilt nemen in je levenstestament. 

• Eén testament: € 350 - Eén uitgebreid testament: € 430
• Twee testamenten voor partners € 510 – twee uitgebreide testamenten voor partners € 620 (partners zonder kinderen of met alleen gezamenlijke kinderen)
• Eén levenstestament € 300 
• Twee levenstestamenten voor partners € 410
• Samenlevingscontract € 330 – Uitgebreid samenlevingscontract € 385
• Schenkingsakte € 330* - uitgebreide schenkingsakte € 360

*Wil je aan meer dan twee personen schenken? Dan betaal je per extra ontvanger € 25.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals BTW, kosten inschrijving CTR/CLTR, dossierkosten en kosten voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. 

 

Contact