• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Elan Notarissen in Steenwijk

Peter Veltman is de notaris die uw akte passeert als u kiest voor Elan Notarissen in Steenwijk. Hieronder stelt hij zich graag aan u voor.

Chat met onze medewerkers

Bij Elan Notarissen zijn wij cliëntgerecht en laagdrempelig. Meer dan op het passeren van akten, zijn wij gefocust op goede advisering en een rol als vertrouwenspersoon.

Naast notaris ben ik estate planner en notarieel fiscalist. Mijn specialisatie is het familierecht in de breedste zin van het woord: zo u kunt bij mij onder meer terecht voor uw testamenten, huwelijkse voorwaarden, schenkingsplannen, samenlevingscontracten en levenstestamenten, maar ook voor het afwikkelen van een nalatenschap. Graag wil ik met u sparren over uw situatie om u zo goed mogelijk maatwerk te kunnen leveren.

Daarnaast geef ik colleges aan de Rijksuniversiteit Groningen en in het verleden aan de beroepsopleiding notariaat. Op mijn vakgebied geef ik behalve colleges ook vele cursussen en lezingen en ben ik (mede-)auteur van tientallen juridische boeken en artikelen.

Tarieven

  • Eén testament: € 350 - Eén uitgebreid testament: € 430
  • Twee testamenten voor partners € 510 – twee uitgebreide testamenten voor partners € 620 (partners zonder kinderen of met alleen gezamenlijke kinderen) of € 730 (partners met kinderen uit eerdere relaties)
  • Eén levenstestament € 300
  • Twee levenstestamenten voor partners € 410
  • Samenlevingscontract € 330 – Uitgebreid samenlevingscontract € 385
  • Schenkingsakte € 330* - uitgebreide schenkingsakte € 360 

*Wil je aan meer dan twee personen schenken? Dan betaal je per extra ontvanger € 25.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals BTW, kosten inschrijving CTR/CLTR, dossierkosten en kosten voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. 

Let op: in bepaalde situaties kun je geen gebruik maken van de DELA NotarisService, bijvoorbeeld als je in je testament zaken wilt regelen voor je eigen bedrijf (bedrijfs-opvolgingsfaciliteiten), je een estate planningsadvies wenst of als je medische verklaringen op wilt nemen in je levenstestament. 

Contact

Bel 040 219 91 00 of neem contact op via het contactformulier als u gebruik wilt maken van de DELA NotarisService.    

Bekijk de website van Elan Notarissen