• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Elan Notarissen in Sneek

Gerben Elsinga is de notaris die uw akte passeert als u kiest voor Elan Notarissen in Sneek. Hieronder stelt hij zich graag aan u voor.

Chat met onze medewerkers

Bij Elan Notarissen zijn wij cliëntgerecht en laagdrempelig. Meer dan op het passeren van akten, zijn wij gefocust op goede advisering en een rol als vertrouwenspersoon.

In 2007 heb ik samen met andere notarissen Elan Notarissen opgericht. Ik was toen al tien jaar kandidaat-notaris geweest en was een jaar eerder in samenwerking met anderen mijn eigen bedrijf begonnen.

Naast notaris ben ik ook auditor geweest. Samen met een notarisklerk bezocht ik kantoren buiten onze regio controleerde ik aan de hand van gesprekken met notarissen en medewerkers van het betreffende kantoor, of dat kantoor aan bepaalde kwaliteitseisen voldeed. 

Verder heb ik voor de Stichting Opleiding Medewerkers Notariaat lesgegeven aan HBO-juristen in opleiding op alle notariële rechtsgebieden.  

Tarieven

  • Eén testament: € 350 - Eén uitgebreid testament: € 430
  • Twee testamenten voor partners € 510 – twee uitgebreide testamenten voor partners € 620 (partners zonder kinderen of met alleen gezamenlijke kinderen) of € 730 (partners met kinderen uit eerdere relaties)
  • Eén levenstestament € 300
  • Twee levenstestamenten voor partners € 410
  • Samenlevingscontract € 330 – Uitgebreid samenlevingscontract € 385
  • Schenkingsakte € 330* - uitgebreide schenkingsakte € 360 

*Wil je aan meer dan twee personen schenken? Dan betaal je per extra ontvanger € 25.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals BTW, kosten inschrijving CTR/CLTR, dossierkosten en kosten voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. 

Let op: in bepaalde situaties kun je geen gebruik maken van de DELA NotarisService, bijvoorbeeld als je in je testament zaken wilt regelen voor je eigen bedrijf (bedrijfs-opvolgingsfaciliteiten), je een estate planningsadvies wenst of als je medische verklaringen op wilt nemen in je levenstestament. 

Contact

Bel 040 219 91 00 of neem contact op via het contactformulier als u gebruik wilt maken van de DELA NotarisService.    

Bekijk de website van Elan Notarissen