• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Elan Notarissen in Nunspeet

André Russchen passeert uw akte als u kiest voor Elan Notarissen in Nunspeet. Hieronder stelt hij zich graag aan u voor.

Chat met onze medewerkers

Bij Elan Notarissen zijn wij cliëntgerecht en laagdrempelig. Meer dan op het passeren van akten, zijn wij gefocust op goede advisering en een rol als vertrouwenspersoon.

Met zo’n 30 jaar werkervaring in het notariaat heb ik mij in 2021 aangesloten bij Elan Notarissen. In Nunspeet ben ik de opvolgend notaris. Mijn specialisaties zijn estate planning en het ondernemingsrecht. Ik ben makkelijk te benaderen en pak zaken vlot op. Mijn motto is: “Als je iets belooft, moet je het doen”. Mijn cliënten waarderen dit en komen ook vaak bij mij terug; sommigen al meer dan twintig jaar.

Naast mijn studie Notarieel Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik een opleiding gevolgd tot Register Belastingadviseur, om mijn cliënten beter en ‘breder’ te kunnen adviseren. Verder geef ik les aan de opleiding voor Medewerkers in het notariaat.

Tarieven

  • Eén testament: € 350 - Eén uitgebreid testament: € 430
  • Twee testamenten voor partners € 510 – twee uitgebreide testamenten voor partners € 620 (partners zonder kinderen of met alleen gezamenlijke kinderen) of € 730 (partners met kinderen uit eerdere relaties) 
  • Eén levenstestament € 300
  • Twee levenstestamenten voor partners € 410
  • Samenlevingscontract € 330 – Uitgebreid samenlevingscontract € 385
  • Schenkingsakte € 330* - uitgebreide schenkingsakte € 360 

*Wil je aan meer dan twee personen schenken? Dan betaal je per extra ontvanger € 25.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals BTW, kosten inschrijving CTR/CLTR, dossierkosten en kosten voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. 

Let op: in bepaalde situaties kun je geen gebruik maken van de DELA NotarisService, bijvoorbeeld als je in je testament zaken wilt regelen voor je eigen bedrijf (bedrijfs¬op¬vol-gingsfaciliteiten), je een estate planningsadvies wenst of als je medische verklaringen op wilt nemen in je levenstestament. 

Contact

Bel 040 219 91 00 of neem contact op via het contactformulier als u gebruik wilt maken van de DELA NotarisService.    

Bekijk de website van Elan Notarissen