• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Elan Notarissen in Doesburg

Bas Schipper is de notaris die uw akte passeert als u kiest voor Elan Notarissen in Doesburg. Hieronder stelt hij zich graag aan u voor.

Chat met onze medewerkers

Bij Elan Notarissen zijn wij cliëntgerecht en laagdrempelig. Meer dan op het passeren van akten, zijn wij gefocust op goede advisering en een rol als vertrouwenspersoon.

De vestiging in Doesburg is een kantoor waar cliënten nog binnenlopen om een vraag te stellen of een afspraak te maken. Mijn specialisatie is het familie- en erfrecht. Goede testamenten maken, zodat er na het overlijden geen onenigheid ontstaat, is voor mij een doel op zich. Daarnaast is de ‘sport’ om cliënten in normaal Nederlands toe te lichten wat er in hun akte staat. Zij lopen dan de deur uit met als mededeling: “nu snap ik tenminste een keer wat er in mijn akte staat”.

Ik ben aangesloten bij de EPN, de specialistenvereniging voor estate planners.

Tarieven

  • Eén testament: € 350 - Eén uitgebreid testament: € 430
  • Twee testamenten voor partners € 510 – twee uitgebreide testamenten voor partners € 620 (partners zonder kinderen of met alleen gezamenlijke kinderen) of € 730 (partners met kinderen uit eerdere relaties) 
  • Eén levenstestament € 300
  • Twee levenstestamenten voor partners € 410
  • Samenlevingscontract € 330 – Uitgebreid samenlevingscontract € 385
  • Schenkingsakte € 330* - uitgebreide schenkingsakte € 360

*Wil je aan meer dan twee personen schenken? Dan betaal je per extra ontvanger € 25.

Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals BTW, kosten inschrijving CTR/CLTR, dossierkosten en kosten voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. 

Let op: in bepaalde situaties kun je geen gebruik maken van de DELA NotarisService, bijvoorbeeld als je in je testament zaken wilt regelen voor je eigen bedrijf (bedrijfs¬op¬vol-gingsfaciliteiten), je een estate planningsadvies wenst of als je medische verklaringen op wilt nemen in je levenstestament. 

Contact

Bel 040 219 91 00 of neem contact op via het contactformulier als u gebruik wilt maken van de DELA NotarisService.    

Bekijk de website van Elan Notarissen