• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Dossier vingerafdruk

Het gebeurt niet vaak dat DELA negatief in het nieuws is. Helaas was dat eind oktober 2018 wel het geval. We hebben alle belangrijke informatie over de werkwijze rondom het nemen van vingerafdrukken bij overledenen hier verzameld.

Chat met onze medewerkers

Geen bewijs voor vervalsing vingerafdrukken overledenen

Conclusie na drie maanden onderzoek

19 maart 2019

Enkele maanden geleden kwam coöperatie DELA negatief in het nieuws. Twee anonieme getuigen beweerden dat medewerkers van DELA vingerafdrukken van overledenen zouden vervalsen. DELA reageerde geschokt.  Zij hield het niet voor mogelijk dat de aantijging waar zou zijn en betreurde het dat nabestaanden hierdoor mogelijk zouden gaan twijfelen aan de echtheid van de vingerafdruk van hun overleden dierbare. Om die onzekerheid te kunnen wegnemen schakelde DELA een specialist in op het gebied van forensisch onderzoek. Na drie maanden van onafhankelijk onderzoek zijn er geen concrete feiten of omstandigheden naar voren gekomen die duiden op incidenten met vingerafdrukken van overledenen bij coöperatie DELA.

Geruststelling

DELA vindt het van groot belang om de uitkomsten van het onderzoek naar buiten te brengen. Edzo Doeve, directievoorzitter van coöperatie DELA: De beweringen waren niet alleen pijnlijk voor nabestaanden, maar voor iedereen die bij DELA werkt of met ons samenwerkt. Dat wij van velen, ook van leden en nabestaanden, hartverwarmende steunbetuigingen hebben mogen ontvangen, heeft ons goed gedaan. We hebben nooit aan onze integriteit getwijfeld. We zijn blij dat we op 19 maart jl. de uitkomst van het onafhankelijk onderzoek kunnen delen en stellen hiermee hopelijk nabestaanden gerust”.

 

Onafhankelijk onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door International Security Partners (ISP), een gerenommeerd specialist op het gebied van forensisch onderzoek. Bij de inrichting van het onderzoek heeft ISP gekozen voor een zo breed mogelijke aanpak. Direct bij aanvang van het onderzoek is een anoniem meldpunt ingericht. Het bestaan van dit meldpunt is uitgebreid onder de aandacht gebracht bij medewerkers van DELA en haar externe partners. Daarnaast verscheen hierover een bericht op de website van DELA en is de redactie van Radar op de hoogte gesteld. Hans Slaman, directeur van ISP: “Alles wat naar voren kwam en het onderzoeken waard was, hebben we zorgvuldig nagetrokken. Nergens kwamen concrete incidenten naar boven. Het hele proces voor het afnemen van vingerafdrukken en de naleving daarvan, is nagelopen. Toen bleek dat het meldpunt en de interviews die daarna werden gehouden geen onderbouwing voor de beschuldiging opleverden, is ook onderzocht of er een en dezelfde vingerafdruk voorkomt in verschillende dossiers. In totaal zijn 107.000 vingerafdrukken onderzocht. Geen daarvan duidde op vervalsing, noch incidenteel, noch structureel.”

 

Anonieme melders

De anonieme melders die in de uitzending van Radar te horen waren, zijn via de redactie gevraagd om hun verhalen (anoniem) te delen met ISP. Zij hebben zich niet gemeld. Radar liet weten dat alle relevante informatie in de betreffende uitzending is gedeeld en vanuit journalistiek oogpunt hierin verder niets te kunnen betekenen. Desondanks is de informatie uit de uitzendingen door ISP grondig onderzocht, maar dat leverde geen bruikbare aanwijzing naar concrete incidenten op. ISP geeft ook aan dat er geen zaken zijn die nader zouden moeten worden onderzocht. Hans Slaman: “Na ruim drie maanden onderzoek is er geen enkel incident met vingerafdrukken gevonden. De uitspraken gedaan door Radar en de twee anonieme personen in de uitzending, kunnen op basis van de resultaten van ons onderzoek niet met feiten worden gestaafd.

 

Laat het ons weten
DELA is zich zeer bewust van de gevoeligheden rondom haar dienstverlening. Juist daarom stellen wij ons open voor kritiek. Als er zaken zijn die wij niet goed doen, kunnen medewerkers, leden en nabestaanden ons dat op verschillende manieren laten weten. Verder zijn er klachtenprocedures, we hebben vertrouwenspersonen en we laten ons onafhankelijk toetsen door keurmerken. De kwestie van de vingerafdruk maakt ook duidelijk dat DELA desondanks kwetsbaar is. Tegen dergelijke anonieme beweringen zonder concreet bewijs is het eigenlijk niet goed mogelijk om ons te wapenen. De enige oplossing is door deze vorm van dienstverlening niet meer zelf uit te voeren. Dat hebben we aan ons coöperatiepanel voorgelegd.

Nieuwe werkwijze
Onderzoek onder de leden van het online coöperatiepanel laat zien dat er veel waarde wordt gehecht aan een tastbare herinnering. Zij willen graag dat DELA doorgaat met het aanbieden van deze dienstverlening. Mede op advies van de panelleden willen we het proces voor het afnemen van de vingerafdruk volledig anders inrichten. Hierover wordt in april meer bekend.

Edzo Doeve bij Radar

DELA GEEFT UITLEG BIJ RADAR TV

Nabestaanden mogen vertrouwen op echtheid van vingerafdruk

Hilversum, 5 november 2018

In het televisieprogramma Radar heeft DELA maandag duidelijkheid gegeven over de ontstane situatie rondom de vermeende gefingeerde vingerafdrukken. Vanuit zorgvuldigheid laat DELA een extern onderzoek uitvoeren. De anonieme melders uit de eerdere uitzending van Radar radio worden opgeroepen om hun verhalen (anoniem) te delen met de onafhankelijke onderzoekers.

Medeleven
Edzo Doeve benadrukte in de uitzending enorm geschrokken te zijn van alle reacties: “Ik begrijp dat er nabestaanden zijn die als gevolg van de publiciteit bezorgd en verdrietig zijn. Dat heeft ook mij en al mijn collega’s diep geraakt. Zolang het bij beweringen blijft, moet ik erop vertrouwen dat er geen reden is om te twijfelen aan de echtheid van de vingerafdrukken op de sieraden. En kunnen nabestaanden daar ook op vertrouwen. Desondanks hebben we de signalen zeer serieus genomen door direct zelf een onderzoek te doen. De onderste steen moet boven komen.”

Onafhankelijk onderzoek
Tot nog toe heeft DELA geen concrete aanwijzing die de beweringen staven. Toch laat DELA uit zorgvuldigheid een onafhankelijk vervolgonderzoek uitvoeren. Daarin wordt zowel gekeken naar de partijen met wie DELA samenwerkt, als naar de eigen organisatie. In de uitzending roept DELA de anonieme melders uit de eerdere uitzending van Radar radio op om hun verhalen (anoniem) te delen met de onafhankelijke onderzoekers. Eventueel via de redactie van Radar.

Uitkomsten
DELA vraagt nabestaanden om de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek af te wachten. Wanneer blijkt dat de onderzoekers reden hebben te twijfelen aan de echtheid, dan nemen wij zelf contact op met deze nabestaanden. In alle openheid zullen we dan samen met hen zorgen voor een passende oplossing.

Brief aan onze leden

DELA Coöperatiepanel


DELA was in het nieuws over het afnemen van vingerdrukken van overledenen. Het spijt ons oprecht dat onze werkwijze door  sommigen negatief is ervaren. In een brief aan onze leden geven wij een toelichting over onze goede intenties en onze aangepaste werkwijze.

Via het online panel kunt u meedenken en –bepalen wat er bij DELA gebeurt. Dit helpt ons om de dienstverlening en producten verder te verbeteren. Bent u al lid van het panel? Dan hoort u op korte termijn wat de stellingen zijn waar u over mee kunt praten. Bent u nog geen lid? Meld u zich dan hier aan.


 

 

Veelgestelde vragen


Hoe gaat DELA om met het afnemen van een vingerafdruk bij een overleden dierbare?

Vanaf nu wordt alleen op verzoek en met uitdrukkelijke toestemming van de nabestaanden, een vingerafdruk gemaakt door DELA. In overleg met haar leden gaat DELA nog verder op zoek naar een werkwijze die goed is voor alle nabestaanden.

Waarom had DELA haar werkwijze rondom het afnemen van vingerafdrukken gewijzigd? 

DELA heeft vanuit zorgzaamheid voor haar leden de werkwijze onlangs gewijzigd. Chris Beaulen: “Eerder waren nabestaanden nogal eens teleurgesteld dat een vingerafdruk op een later moment niet meer kon worden afgenomen terwijl zij toch graag een vingerafdruk als blijvende herinnering hadden gewild. Om ook voor deze families iets te kunnen betekenen, hebben we onlangs onze werkwijze gewijzigd.”

Waar liep DELA in de dienstverlening dan tegenaan?

In de praktijk wordt bij de meeste uitvaarten vooraf aan de familie de keuze voor het afnemen van een vingerafdruk voorgelegd. De situatie ligt anders wanneer de overledene wordt opgehaald in een ziekenhuis of verzorgingshuis en de nabestaanden op dat moment niet (meer) aanwezig zijn. De overledene wordt dan overgebracht naar het uitvaartcentrum om te worden verzorgd zonder dat deze vraag meteen aan de familie kan worden gesteld. Wordt deze vraag dan niet meer gesteld, dan wordt er ook geen vingerafdruk meer gemaakt. Als een familie dit na de uitvaart dan toch nog wenst omdat ze dan van de mogelijkheid horen, dan kan het niet meer. En we willen in deze voor iedereen nog iets kunnen betekenen. Een andere belangrijke reden om zsm na overlijden een vingerafdruk te nemen is omdat de kwaliteit en mogelijkheden van een vingerafdruk dan het beste zijn. 

Hoe is de veiligheid van de opslag van de vingerafdrukken geregeld?

Vingerafdrukken worden opgeslagen in een zogenoemde ‘kluis’. Dit is de opslagomgeving voor uitsluitend digitale vingerafdrukken van DELA. De toegang tot de kluis beperkt zich tot geautoriseerd DELA-personeel. Periodiek controleren wij de bestaande autorisaties en passen deze zo nodig aan. Wanneer een vingerafdruk wordt opgevraagd ontvangt de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever geautoriseerde contactpersoon, een email met een link naar de beveiligde gepersonaliseerde omgeving waar enkel de vingerafdrukken van de bijbehorende overledene beschikbaar zijn. Deze link vervalt uit beveiligingsoverwegingen na twee weken.

Hoe kan ik controleren of er een vingerafdruk van mijn dierbare aanwezig is?

DELA heeft een speciaal emailadres waar deze vraag door de opdrachtgever of de uitvaartverzorger gesteld kan worden, namelijk vingerafdruk@dela.org. De benodigde gegevens om dit aan te kunnen geven zijn; naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene. Indien het verzoek van een eigen collega uitvaartverzorger komt is het handig als het betreffende dossiernummer wordt vermeld.

Kan ik als lid van DELA meepraten over dit onderwerp?

Nadat we de werkwijze per omgaande hebben teruggedraaid gaan we in de komende periode in overleg met onze leden om samen op zoek gaan naar een andere werkwijze waarmee we het goed kunnen doen voor alle nabestaanden.
Wilt u meedenken over hoe wij om zouden moeten gaan met de digitale vingerafdruk, meld je dan aan voor ons coöperatiepanel. 

Nieuws


DELA is geraakt door de heftige reacties

29 oktober 2018

Bij DELA zijn we enorm geschrokken van de heftige reacties en het beeld dat is ontstaan over de wijze waarop wij met de vingerafdrukken van overledenen omgaan. Alle emoties die dit oproept raken ons diep en trekken we ons aan. Lees meer...

Werkwijze afname vingerafdruk bij overledenen teruggedraaid

27 oktober 2018

In het Radio 1-programma Radar van omroep AVROTROS ging een van de items over het nemen van vingerafdrukken bij overledenen. De commotie die hierover is ontstaan betreurt DELA en heeft ons doen besluiten om de werkwijze rondom vingerafdrukken per direct terug te draaien. Vanaf nu zal alleen op verzoek en met uitdrukkelijke toestemming van de nabestaanden een vingerafdruk van een overledene door DELA worden gemaakt. Lees meer...