• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Dossier vingerafdruk

Het gebeurt niet vaak dat DELA negatief in het nieuws is. Helaas was dat eind oktober 2018 wel het geval. We hebben alle belangrijke informatie over de werkwijze rondom het nemen van vingerafdrukken bij overledenen hier verzameld.

Chat met onze medewerkers

Brief aan onze leden

DELA Coöperatiepanel


DELA was in het nieuws over het afnemen van vingerdrukken van overledenen. Het spijt ons oprecht dat onze werkwijze door  sommigen negatief is ervaren. In een brief aan onze leden geven wij een toelichting over onze goede intenties en onze aangepaste werkwijze.

Via het online panel kunt u meedenken en –bepalen wat er bij DELA gebeurt. Dit helpt ons om de dienstverlening en producten verder te verbeteren. Bent u al lid van het panel? Dan hoort u op korte termijn wat de stellingen zijn waar u over mee kunt praten. Bent u nog geen lid? Meld u zich dan hier aan.


 

 

Veelgestelde vragen


Hoe gaat DELA om met het afnemen van een vingerafdruk bij een overleden dierbare?

Vanaf nu wordt alleen op verzoek en met uitdrukkelijke toestemming van de nabestaanden, een vingerafdruk gemaakt door DELA. In overleg met haar leden gaat DELA nog verder op zoek naar een werkwijze die goed is voor alle nabestaanden.

Waarom had DELA haar werkwijze rondom het afnemen van vingerafdrukken gewijzigd? 

DELA heeft vanuit zorgzaamheid voor haar leden de werkwijze onlangs gewijzigd. Chris Beaulen: “Eerder waren nabestaanden nogal eens teleurgesteld dat een vingerafdruk op een later moment niet meer kon worden afgenomen terwijl zij toch graag een vingerafdruk als blijvende herinnering hadden gewild. Om ook voor deze families iets te kunnen betekenen, hebben we onlangs onze werkwijze gewijzigd.”

Waar liep DELA in de dienstverlening dan tegenaan?

In de praktijk wordt bij de meeste uitvaarten vooraf aan de familie de keuze voor het afnemen van een vingerafdruk voorgelegd. De situatie ligt anders wanneer de overledene wordt opgehaald in een ziekenhuis of verzorgingshuis en de nabestaanden op dat moment niet (meer) aanwezig zijn. De overledene wordt dan overgebracht naar het uitvaartcentrum om te worden verzorgd zonder dat deze vraag meteen aan de familie kan worden gesteld. Wordt deze vraag dan niet meer gesteld, dan wordt er ook geen vingerafdruk meer gemaakt. Als een familie dit na de uitvaart dan toch nog wenst omdat ze dan van de mogelijkheid horen, dan kan het niet meer. En we willen in deze voor iedereen nog iets kunnen betekenen. Een andere belangrijke reden om zsm na overlijden een vingerafdruk te nemen is omdat de kwaliteit en mogelijkheden van een vingerafdruk dan het beste zijn. 

Hoe is de veiligheid van de opslag van de vingerafdrukken geregeld?

Vingerafdrukken worden opgeslagen in een zogenoemde ‘kluis’. Dit is de opslagomgeving voor uitsluitend digitale vingerafdrukken van DELA. De toegang tot de kluis beperkt zich tot geautoriseerd DELA-personeel. Periodiek controleren wij de bestaande autorisaties en passen deze zo nodig aan. Wanneer een vingerafdruk wordt opgevraagd ontvangt de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever geautoriseerde contactpersoon, een email met een link naar de beveiligde gepersonaliseerde omgeving waar enkel de vingerafdrukken van de bijbehorende overledene beschikbaar zijn. Deze link vervalt uit beveiligingsoverwegingen na twee weken.

Hoe kan ik controleren of er een vingerafdruk van mijn dierbare aanwezig is?

DELA heeft een speciaal emailadres waar deze vraag door de opdrachtgever of de uitvaartverzorger gesteld kan worden, namelijk vingerafdruk@dela.org. De benodigde gegevens om dit aan te kunnen geven zijn; naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene. Indien het verzoek van een eigen collega uitvaartverzorger komt is het handig als het betreffende dossiernummer wordt vermeld.

Kan ik als lid van DELA meepraten over dit onderwerp?

Nadat we de werkwijze per omgaande hebben teruggedraaid gaan we in de komende periode in overleg met onze leden om samen op zoek gaan naar een andere werkwijze waarmee we het goed kunnen doen voor alle nabestaanden.
Wilt u meedenken over hoe wij om zouden moeten gaan met de digitale vingerafdruk, meld je dan aan voor ons coöperatiepanel. 

Nieuws


DELA is geraakt door de heftige reacties

29 oktober 2018

Bij DELA zijn we enorm geschrokken van de heftige reacties en het beeld dat is ontstaan over de wijze waarop wij met de vingerafdrukken van overledenen omgaan. Alle emoties die dit oproept raken ons diep en trekken we ons aan. Lees meer...

Werkwijze afname vingerafdruk bij overledenen teruggedraaid

27 oktober 2018

In het Radio 1-programma Radar van omroep AVROTROS ging een van de items over het nemen van vingerafdrukken bij overledenen. De commotie die hierover is ontstaan betreurt DELA en heeft ons doen besluiten om de werkwijze rondom vingerafdrukken per direct terug te draaien. Vanaf nu zal alleen op verzoek en met uitdrukkelijke toestemming van de nabestaanden een vingerafdruk van een overledene door DELA worden gemaakt. Lees meer...