• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

DELA is geraakt door de heftige reacties

Belang van de leden staat voorop

29 oktober 2018

Bij DELA zijn we enorm geschrokken van de heftige reacties en het beeld dat is ontstaan over de wijze waarop wij met de vingerafdrukken van overledenen omgaan. Alle emoties die dit oproept raken ons diep en trekken we ons aan.

We hebben per direct de wijze waarop we omgaan met de vingerafdrukken aangepast. Dat wil zeggen dat we alleen nog op verzoek en na nadrukkelijke toestemming van de nabestaanden een afdruk maken. Daarnaast passen we de mails aan waarin nabestaanden worden geïnformeerd over de mogelijkheden van tastbare herinneringen. 

De heftige reacties komen voort uit een verandering in de werkwijze om vingerafdrukken af te nemen. Deze is op 1 september 2018 doorgevoerd. Dit hebben we met de beste bedoelingen en vanuit zorgzaamheid gedaan. Regelmatig kregen wij reacties dat het jammer was dat er geen vingerafdruk was. Die hadden we niet afgenomen omdat de nabestaanden kort na overlijden niet aanwezig waren om toestemming te geven. We weten hoe belangrijk het is om de herinnering aan een dierbare levend te houden. Een mooi sieraad met een vingerafdruk kan daarbij helpen. 

Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen het gevoel te geven dat we niet zorgvuldig genoeg waren en hun hiermee diep te raken. We begrijpen ook dat de mail die wij stuurden waarin wij de nabestaanden informeerden over een herinneringssieraad gezien wordt als commercieel. In ons werk staat hoe dan ook de commercie niet voorop.  Voor zover dat niet zo ervaren wordt, bieden we hier onze excuses voor aan. 

Als coöperatie gaan we met onze leden in gesprek hoe wij het levend houden van herinneringen combineren met respect voor de privacy en hoe we weg blijven bij iedere schijn van commerciële doeleinden. DELA is een coöperatie zonder winstdoelstelling waarbij het belang van de leden vooropstaat.

Bekijk ook de andere persberichten over dit onderwerp:

5 november 2018: Dela geeft uitleg bij Radar TV
3 november 2018: DELA zet vervolgonderzoek ik gang
3 november 2018: Radar zaait ten onrechte twijfel
27 oktober 2018: Werkwijze vingerafdruk teruggedraaid

Laatste nieuws

 • jul
  16
  2020

  Informatie over uitvaarten en het coronavirus

 • jul
  16
  2020

  Uitvaarten tijdens de coronatijd: aanpassingen en extra diensten

  Een overzicht van wat er nu anders gaat bij uitvaarten in coronatijd

  Afscheid nemen van een overleden dierbare kan maar één keer. Wij realiseren ons dat de dienstverlening nu soms anders verloopt dan de nabestaanden voor ogen hebben. Ook krijgen we soms vragen over de kosten van een uitvaart in coronatijd. Op deze pagina geven we een overzicht.

 • jul
  10
  2020

  Verbetering verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten

  Vandaag is in de ministerraad een algemene maatregel van bestuur (AMvB) goedgekeurd die toeziet op het schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten. De minister, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben met elkaar afgesproken dat vanaf 1 januari 2021 mensen na het verstrijken van een bepaalde termijn bij een aanvraag voor een verzekering niet meer hoeven te melden dat zij kanker hebben gehad. De termijn bedraagt tien jaar bij ouderen en vijf jaar bij jongeren. Het is een belangrijke stap in het bevorderen van de verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten.

 • jun
  26
  2020

  'Het was zijn laatste rit'

  Nieuwe auto’s Overbrenging lichter en zuiniger: 650 bomen besparing

  Het zijn vaak de laatste kilometers in een mensenleven: onderweg naar een crematorium of laatste rustplaats. En Nederlanders zijn daarin nog altijd traditioneel, maar alternatieve vormen vinden we interessanter worden. De emotionele waarde van ‘de laatste rit’ lijkt daarmee steeds groter te worden.