• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

DELA is geraakt door de heftige reacties

Belang van de leden staat voorop

29 oktober 2018

Bij DELA zijn we enorm geschrokken van de heftige reacties en het beeld dat is ontstaan over de wijze waarop wij met de vingerafdrukken van overledenen omgaan. Alle emoties die dit oproept raken ons diep en trekken we ons aan.

We hebben per direct de wijze waarop we omgaan met de vingerafdrukken aangepast. Dat wil zeggen dat we alleen nog op verzoek en na nadrukkelijke toestemming van de nabestaanden een afdruk maken. Daarnaast passen we de mails aan waarin nabestaanden worden geïnformeerd over de mogelijkheden van tastbare herinneringen. 

De heftige reacties komen voort uit een verandering in de werkwijze om vingerafdrukken af te nemen. Deze is op 1 september 2018 doorgevoerd. Dit hebben we met de beste bedoelingen en vanuit zorgzaamheid gedaan. Regelmatig kregen wij reacties dat het jammer was dat er geen vingerafdruk was. Die hadden we niet afgenomen omdat de nabestaanden kort na overlijden niet aanwezig waren om toestemming te geven. We weten hoe belangrijk het is om de herinnering aan een dierbare levend te houden. Een mooi sieraad met een vingerafdruk kan daarbij helpen. 

Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen het gevoel te geven dat we niet zorgvuldig genoeg waren en hun hiermee diep te raken. We begrijpen ook dat de mail die wij stuurden waarin wij de nabestaanden informeerden over een herinneringssieraad gezien wordt als commercieel. In ons werk staat hoe dan ook de commercie niet voorop.  Voor zover dat niet zo ervaren wordt, bieden we hier onze excuses voor aan. 

Als coöperatie gaan we met onze leden in gesprek hoe wij het levend houden van herinneringen combineren met respect voor de privacy en hoe we weg blijven bij iedere schijn van commerciële doeleinden. DELA is een coöperatie zonder winstdoelstelling waarbij het belang van de leden vooropstaat.

Bekijk ook de andere persberichten over dit onderwerp:

5 november 2018: Dela geeft uitleg bij Radar TV
3 november 2018: DELA zet vervolgonderzoek ik gang
3 november 2018: Radar zaait ten onrechte twijfel
27 oktober 2018: Werkwijze vingerafdruk teruggedraaid

Laatste nieuws

 • nov
  8
  2019

  DOMUSDELA: Het leven vieren in het hart van Eindhoven

  Zeven jaar durende herontwikkeling van het oudste stukje Eindhoven is voltooid

  De herontwikkeling van De Paterskerk, het voormalige Augustinianum en de Studentenkapel in het hart van Eindhoven is afgerond. Maar liefst zeven jaar kostte het om dit oudste stukje Eindhoven weer voor iedereen toegankelijk te maken. Met het aanlichten De Paterskerk is DOMUSDELA in gebruik genomen.

 • okt
  28
  2019

  Coöperatie DELA neemt Yarden over

  Een overname uit solidariteit

  Coöperatie DELA is van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Het gaat om de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen. Ondanks het herstelplan van afgelopen zomer ging Yarden voor een structurele oplossing op zoek naar een geschikte, sterke partij die haar activiteiten zou kunnen overnemen. DELA is zo’n sterke partij. Vandaag hebben de bestuurders van Yarden en DELA de overeenkomst voor de overname ondertekend. In de nieuwe situatie kunnen de Yarden-leden rekenen op financiële stabiliteit en ontstaat ruimte voor meer inflatiebescherming en winstdeling voor leden. Dankzij deze overname krijgt coöperatie DELA er een groot aantal uitvaartcentra en crematoria bij die complementair zijn aan die van DELA.

 • okt
  14
  2019

  Beginselen kwaliteitsborging en consumentenbescherming voor de uitvaartbranche

  DELA en Monuta zijn geschokt over de recente publiciteit over misstanden bij een zelfstandig uitvaartondernemer uit Voorburg. Naar aanleiding hiervan heeft de brancheorganisatie voor gecertificeerde uitvaartondernemingen (BGNU) gepleit voor beroepsbescherming. Wij vinden deze reactie begrijpelijk en wij onderschrijven het pleidooi van de BGNU. Tegelijkertijd mag dat er niet toe leiden dat de niet gecertificeerde ondernemers in de branche zich nu aangetast voelen. Dat er nu geen beroepsbescherming is en een normatief toetsingskader grotendeels ontbreekt, betekent niet dat er geen kwalitatief goede dienstverlening is. Integendeel, vrijwel alle mensen die werkzaam zijn in de uitvaartbranche, werken met hart en ziel en laten zich leiden door een persoonlijk kwaliteitsstreven, gestoeld op een systeem van menselijke waarden en fatsoen. In de branche zijn misstanden dan ook echt uitzonderingen. Vrijwel alle ondernemers in de branche bieden uitstekende, integere dienstverlening.

 • sep
  27
  2019

  Symbolische eerste steen voor vernieuwd La Grande Suisse

  De allereerste steen in La Grande Suisse was het niet, maar wel een bijzondere markering voor alle werkzaamheden aan het markante Maastrichtse pand. Afgelopen donderdag vond de symbolische eerste steenlegging plaats op het monumentale landgoed, waar een crematorium wordt gerealiseerd.