• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Dossier Grafkosten

Coöperatie DELA vergelijkt sinds 2005 de meest recente tarieven van gemeentelijke begraafplaatsen. De grafkostenstructuur die verschillende gemeenten hanteren is zeer onduidelijk en ondoorzichtig. Het gevolg is dat de tarieven die gemeenten in rekening brengen sterk verschillen.

Coöperatie DELA vergelijkt gemeentelijke tarieven

Er bestaan per gemeente grote procentuele verschillen bij de jaarlijkse verhoging van grafkosten. In de vergelijking wordt uitgegaan van het meest voorkomende graf voor de duur van 20 jaar. Nabestaanden moeten de gemeentelijke tarieven voor het begraven in één keer vooruit betalen. Hieruit blijkt dat het tariefverschil tussen de goedkoopste en duurste gemeentelijke begraafplaats jaarlijks steeds verder oploopt.

DELA trekt ieder jaar publiekelijk aan de bel op basis van de eigen analyse. Zie hieronder de berichten die we over dit onderwerp naar buiten hebben gebracht. In 2007 brachten we het rapport bodemprijzen, uiteenlopende aspecten van de grafkostenproblematiek uit. Op basis van de uitkomsten doen we hierin aanbevelingen om de inzichtelijkheid in graftarieven door gemeenten te vergroten.

Chat met onze medewerkers