• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Coöperatie DELA gaat verplichtingen aan voor vele jaren. We hebben daarom altijd oog voor de lange termijn en voor duurzaamheid. Dat geldt voor onze beleggingen in obligaties, aandelen en vastgoed. Wij geloven dat rendement en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand kunnen gaan. Wij proberen met onze beleggingen een zo goed mogelijk rendement te behalen. Maar we hebben ook aandacht voor maatschappij, mens en milieu. Ondernemingen die aandacht besteden aan duurzaamheid zijn vaak stabielere en financieel gezondere bedrijven met voldoende oog voor risico’s.

Maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid

Beluister de podcast over ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid met alle uitleg waarom DELA belegt, waarin wel en niet en hoe we keuzes maken:

 

Het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van coöperatie DELA bestaat uit verschillende onderdelen.

We sluiten bedrijven en landen uit die internationale wetgeving en richtlijnen op het gebied van duurzaamheid schenden.

 • Coöperatie DELA hanteert een eigen uitsluitingenlijst. Wij sluiten onder andere bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens zoals anti-persoonsmijnen of clustermunitie.
 • We beleggen niet in bedrijven die een of meerdere van de UN Global Compact Principles schenden. Dit zijn tien door de Verenigde Naties uitgedragen principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.
 • Landen waar tegen de overheid gerichte sancties opgelegd zijn kunnen ook op de uitsluitingenlijst geplaatst worden.

We benutten ons stemrecht actief op aandeelhoudersvergaderingen en stimuleren gedragsverbeteringen bij bedrijven.

 • Coöperatie DELA brengt haar stem uit op aandeelhoudersvergaderingen van alle bedrijven (wereldwijd) in onze beleggingsportefeuille. Columbia Threadneedle Investments ondersteunt ons bij de uitvoering hiervan. DELA heeft hiervoor een eigen stembeleid.
 • Coöperatie DELA gaat de dialoog aan met bedrijven over onderwerpen als goed ondernemingsbestuur, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling. Dit heet engagement. Columbia Threadneedle Investments vertegenwoordigt DELA hierbij en daarnaast ook vele andere grote beleggers.
 • Wij geloven dat deze samenwerking de kracht van de boodschap richting bedrijven vergroot. Periodiek wordt verantwoording afgelegd over de door DELA uitgebrachte stemmen en het gevoerde engagementbeleid. Deze stem- en engagementrapportages publiceren wij ieder kwartaal hieronder:

 Stem- en engagement rapportage 2023 kwartaal 2

We integreren maatschappelijk verantwoord beleggen in het beleggingsproces van onze externe vermogensbeheerders.

 • Wij werken samen met gespecialiseerde externe vermogensbeheerders voor de verschillende onderdelen van de beleggingsportefeuille. Wij eisen dat deze vermogensbeheerders in ieder geval de United Nations Principles for Responsible Investment ondertekend hebben.
 • Alle externe vermogensbeheerders moeten zich bovendien houden aan de door DELA opgestelde uitsluitingenlijst.
 • DELA verwacht ook dat de externe vermogensbeheerders analyses op het gebied van milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur verwerken in hun beleggingsbeleid.

We gebruiken een gedeelte van de gelden onder beheer voor Impact Investing.

 • Impact investeringen zijn beleggingen die zowel een financieel als een maatschappelijk rendement hebben.
 • Deze impact investeringen moeten passen bij de bij de MVO thema’s die Coöperatie DELA in breder verband heeft geformuleerd: Klimaatneutrale Uitvaart en Waardige Oude Dag.
 • In 2017 zijn als eerste stap hierin groene obligaties (green bonds) opgenomen in de beleggingsportefeuille. Dit zijn obligaties die bedoeld zijn voor de financiering van specifieke duurzame projecten.

Verantwoordelijkheid binnen DELA

De Chief Investment Officer (CIO) is binnen coöperatie DELA verantwoordelijk voor het MVB-beleid. De CIO rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en het directieteam van DELA.

Kansen en bedreigingen

De kansen en bedreigingen rondom maatschappelijk verantwoord beleggen veranderen continu. DELA’s MVB-beleid is dan ook altijd in ontwikkeling.

Ook vragen wij onze leden regelmatig om mee te denken over ons MVB-beleid. Zodat we samen ons beleid en de uitvoering hiervan blijven aanscherpen en optimaliseren.

 

Chat met onze medewerkers