• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Ons beleid

Coöperatie DELA voert een beheerst en duurzaam beleid. Ons beloningsbeleid, beleggingsbeleid en risicomanagement zijn zorgvuldig en zoals de wet het voorschrijft.

Beleid

Voor ons beloningsbeleid volgen wij de wet- en regelgeving, waaronder de Regeling Beheerst Beloningsbeleid (RBB) van De Nederlandsche Bank.

Lees meer:

Risicomanagement

Om onze ambities en missie te behalen moeten we verantwoorde risico’s nemen. Deze risico’s beheersen we zorgvuldig. De belangen van onze leden op de lange termijn staan centraal. DELA handelt daarbij transparant, fatsoenlijk en netjes. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Om de risico’s te bewaken werken we volgens het ‘three lines of defense model’.

Lees meer:

Beleggingsbeleid

De extra rendementen die DELA behaalt, zijn altijd opzij gezet. Deze hebben we zorgvuldig en via de eisen van de wet belegd. Zo heeft DELA ruime buffers opgebouwd en behoren we tot de financieel sterkste verzekeraars. DELA heeft géén aandeelhouders, het geld blijft van de coöperatie.

Lees meer:

Chat met onze medewerkers

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Coöperatie DELA gaat verplichtingen aan voor vele jaren. We hebben altijd oog voor de lange termijn en daarmee voor duurzaamheid. Daarom belegt DELA in bedrijven die MVO ook belangrijk vinden en verbetering laten zien op gebied van sociale aspecten, milieu en governance. Landen en bedrijven die niet voldoen aan internationale richtlijnen of onvoldoende verbeteringen laten zien worden uitgesloten. DELA handelt hiermee volgens de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Sinds 2015 is DELA ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI).

Lees meer: