• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wettelijk kader

Als financiële dienstverlener worden wij onderworpen aan wet- en regelgeving.
De belangrijkste wet is de wet op het financiële toezicht (Wft).

Wie is DELA?

Als klant sluit u een verzekeringsovereenkomst met DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. Zodra u een verzekering sluit wordt u lid van de coöperatie. U bent dan vervolgens lid van DELA Coöperatie U.A.

Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandse Bank (AFM en DNB)

DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB) en is geregistreerd onder vergunningsnummer 12000437. Voor meer informatie over wetgeving die op DELA van toepassing is en over wat de AFM en DNB doet verwijzen wij u naar www.afm.nl en www.dnb.nl.

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is voor DELA Coöperatie U.A. 17012026 en voor DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. 17078393.

Chat met onze medewerkers