• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

De Algemene Vergadering van coöperatie DELA

De Algemene Vergadering heeft een belangrijke stem over bepaald beleid van coöperatie DELA. De leden van de Algemene Vergadering denken mee over de toekomst van DELA. De Algemene Vergadering vindt twee keer per jaar plaats: in januari en eind mei/begin juni.

Hoe is de Algemene Vergadering samengesteld?

 

De Algemene Vergadering bestaat uit 40 leden en 40 plaatsvervangende leden. Zij worden gekozen uit en door leden van coöperatie DELA. Zowel de leden als plaatsvervangende leden wonen twee keer per jaar de vergaderingen bij.

 

Bekijk hier de ledenlijst van de Algemene vergadering die geldt per 1 december 2023. 

 

Wat wordt er besproken tijdens de Algemene Vergadering?

In de vergadering worden de belangrijke zaken over coöperatie DELA besproken. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Toelichting op de begroting van het komende jaar.
 • Het jaarverslag van het af te sluiten boekjaar.
 • Het vaststellen van de jaarrekening en het decharge verlenen aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen.
 • Goedkeuring van aanpassingen in de verzekeringsproducten van DELA, die betrekking hebben op alle verzekerden. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse premieverhoging.
 • Benoemingen van bestuurders en commissarissen.

Verder wordt de Algemene Vergadering gevraagd om mee te denken over belangrijke ontwikkelingen voor de coöperatie. Daarnaast staan bijvoorbeeld zaken als het DELA Fonds, de klachtenafhandeling of de werkwijze van uitvaartverzorging op de agenda.

Kan ik lid worden van de Algemene Vergadering?

Om lid van de Algemene Vergadering te kunnen worden, bent u bij voorkeur 5 jaar of langer lid van coöperatie DELA. Van een lid van de Algemene Vergadering wordt verwacht dat hij of zij:

 • een enthousiaste en constructieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van coöperatie DELA
 • aanwezig is op de vergaderingen
 • voeling houdt met wat er leeft bij de achterban.

Wilt u zich kandidaat stellen? Lees hier meer over de vacatures, het gewenste profiel en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Wat hebben wij te bieden?

 • Wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze coöperatie
 • Het verschil kunnen maken binnen jouw eigen expertise gebied
 • Intern opleidingsprogramma
 • Het opdoen van bestuurlijke ervaring
 • Mogelijkheid tot doorgroeien naar onze Raad van Commissarissen
 • Onkostenvergoeding

Meer weten?

In de statuten en huishoudelijk reglement leest u meer over de Algemene Vergadering. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met Leonie Engelen: AV-DELA@dela.org

Chat met onze medewerkers