• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Corona-informatie

Wat betekent het coronavirus voor onze dienstverlening? Op onze centrale informatiepagina is alle informatie te vinden.
Bijvoorbeeld over het regelen en bezoeken van uitvaarten, de grotere drukte op onze locaties van dit moment, maar ook over mooie alternatieven voor condoleren zonder handen te schudden.

Laatste nieuws

Chat met onze medewerkers

 • aug
  8
  2014

  Spooknota’s in omloop

  Graag willen wij onze leden en polishouders waarschuwen voor brieven waarin hen om geld wordt gevraagd voor ‘bemiddelingskosten'. Er is een brief in omloop die zou zijn verstuurd namens Centraal Incassobureau Justitia en is ondertekend met "Afdeling Juridische Incasso CIBJ Nederland Credit Management Services". Deze brief is nep. U hoeft dus niets te doen.

 • jul
  11
  2014

  Jon van Dijk treedt toe tot bestuur coöperatie DELA

  Op 24 mei jl. is Jon van Dijk door de Algemene Vergadering benoemd als bestuurder van coöperatie DELA.

 • jun
  27
  2014

  Coöperatie DELA blij met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren

  Vandaag werd bekend dat coöperatie DELA ook de komende twee jaar het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) mag voeren. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars. Bij een bedrijf dat het Keurmerk mag voeren, kunnen consumenten erop vertrouwen dat de verzekeraar zijn beloftes nakomt en goede service biedt op het moment dat het nodig is. Zo garandeert het Keurmerk een continue kwaliteit van dienstverlening en klantgerichtheid van een verzekeraar.

 • jun
  6
  2014

  Coöperatie DELA: mooie groei, mindere resultaten

  Jaarcijfers 2013

  De omzetgroei in 2013 was bijzonder goed. Onze marktaandelen stegen zowel in Nederland als in België en de omzet uit operationele activiteiten groeide met ruim 12% tot € 561 miljoen. Een breder productaanbod en acquisities hebben daaraan bijgedragen. Het aantal verzekerden is nu bijna 3,7 miljoen. Het verzekerd kapitaal groeide naar een totaal van € 22 miljard. In totaal verzorgde DELA bijna 44.000 uitvaarten in Nederland en België samen. Mede dankzij acquisities groeide het aantal verzorgde crematies in Nederland fors en wist DELA een vrijwel landelijke dekking te realiseren voor uitvaarten die door DELA zelf verzorgd worden. Onze faciliteiten staan daarbij ter beschikking aan onze leden en de hele samenleving.

 • mei
  24
  2014

  Coöperatie DELA: onvoldoende grond voor beschuldiging van misstanden

  Onnodig leed onder grote aantallen nabestaanden

  Coöperatie DELA is geschokt door de beweringen van het NRC over asvermenging in crematorium Maaslanden. We kennen de beweringen. Er is uitvoerig en aantoonbaar onderzoek gedaan, waarbij is vastgesteld dat er onvoldoende grond is voor beschuldiging van misstanden. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat NRC een bericht publiceert, waarmee zij willens en wetens onnodig onrust onder onze leden en leed onder grote aantallen nabestaanden veroorzaken.

 • mei
  24
  2014

  Open brief medewerkers crematorium Maaslanden

  Vijf minuten is er gekeken

  Geachte heer Logtenberg en mevrouw Rosenberg,