• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Statement DELA

DELA is werkelijk verbijsterd over de aantijging van Radar dat er vingerafdrukken door ons worden vervalst. Dit is een rechtstreekse aanval op onze integriteit en wij werpen de aantijging, of de suggestie, ver van ons. Voor zover Radar getuigt van incidenten, is dat op geen enkele wijze het gevolg van beleid of instructie vanuit DELA. Ook niet richting derde partijen die in onze opdracht handelen. DELA stelt een extern onderzoeksbureau aan. Er zijn enkele beweringen die door dit bureau worden onderzocht. Mochten deze beweringen waar zijn, dan informeren wij de nabestaanden zo snel mogelijk.

Vragen en antwoorden naar aanleiding van verwijten Radar aan het adres DELA

Wat zijn de verwijten van Radar aan het adres van DELA?

Vrijdag 26 oktober beschuldigde Radar ons van het feit dat wij vingerafdrukken maken van overledenen zonder dat we hiervoor vooraf toestemming zouden vragen aan nabestaanden. Dat deden wij in een aantal gevallen inderdaad. Na de berichtgeving hierover hebben we deze werkwijze onmiddellijk aangepast en maken we alleen een vingerafdruk als de nabestaanden hier vooraf toestemming voor geven.

Vrijdag 2 november heeft Radar opnieuw verwijten aan het adres van DELA geuit. Zij melden dat wij vingerafdrukken vervalsen.

Zijn deze verwijten waar?

Nadat Radar ons op vrijdag over de verwijten heeft geïnformeerd, hebben we alles op alles gezet om deze aantijging te onderzoeken. In onze administratie vinden wij geen enkele aanwijzing die de aantijging ondersteunt. We hebben bovendien contact gehad met onze vertrouwenspersonen waarvan alle medewerkers weten dat ze bij hen elk signaal anoniem kwijt kunnen. Zij zeggen hier nooit van gehoord te hebben. We hebben contact gehad met veel collega’s die bij uitvaarten betrokken zijn en hebben een enquête uitgezet.

Wat is er gebeurd nadat Radar vrijdag 2 november belde met nieuwe verwijten?

Nadat Radar ons vrijdag gebeld had met de verwijten, hebben we gebeld met veel collega’s. Het doel daarvan was om te achterhalen of de verwijten herkend worden en zeker ook om te horen of onze collega’s zich onder druk gezet voelen om over ethische grenzen te gaan. Uit al die telefoontjes kwam hetzelfde beeld naar voren: het moedwillig verwisselen van vingerafdrukken of het vervalsen ervan wordt niet herkend.

Daarna hebben we aan alle collega’s van uitvaartverzorging en uitvaartdiensten een enquête uitgestuurd met de vraag of ze de verwijten van Radar herkennen. In korte tijd reageerden meer dan 600 medewerkers. Ruim 99,5% van deze collega’s geeft aan dat deze situatie voor hen onbekend is en nooit betrokken te zijn geweest bij het fingeren van een vingerafdruk.

Op maandag 5 november is Edzo Doeve, algemeen directeur DELA, om 20.35 uur in de tv-uitzending van Radar geweest.

Is de vingerafdruk op het sieraad van mijn overleden dierbare wel echt van mijn dierbare?

Wij begrijpen dat u mogelijk ongerust bent geworden over de echtheid van de vingerafdrukken. Dat willen we graag wegnemen. We hebben een werkwijze waarin we het maximale doen om fouten uit te sluiten. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er een incident plaatsvindt. Als zich incidenten voordoen, dan zijn wij daar open over naar de nabestaanden. We zoeken dan samen altijd naar een passende oplossing. Wij kennen nu geen incidenten.

We zijn een extern onderzoek opgestart om te kunnen achterhalen of er bij bepaalde dossiers gerede twijfel kan zijn aan de echtheid van de vingerafdruk. Wij wachten graag de uitkomsten van dit onderzoek af. Mocht er reden zijn om uw dossier nader te onderzoeken wordt dit meteen verder uitgezocht. Wij delen de resultaten van het onderzoek altijd met u.

Mocht u zich toch nog zorgen maken of twijfelen, neemt u dan contact op met onze klantenservice via klantenservice@dela.org

Hoe worden vingerafdrukken bewaard?

Ze worden alleen bewaard als er toestemming is voor het maken van een vingerafdruk door de nabestaanden. De vingerafdrukken worden bewaard in een beveiligde digitale kluis. Alleen daarvoor geautoriseerde medewerkers hebben toegang. Vingerafdrukken worden 2 jaar bewaard, of op verzoek van de nabestaanden eerder verwijderd.

Hoe worden vingerafdrukken bewaard?

Ze worden alleen bewaard als er toestemming is voor het maken van een vingerafdruk door de nabestaanden. De vingerafdrukken worden bewaard in een beveiligde digitale kluis. Alleen daarvoor geautoriseerde medewerkers hebben toegang. Vingerafdrukken worden 2 jaar bewaard, of op verzoek van de nabestaanden eerder verwijderd.

Hoe werkt de procedure van de vingerafdruk precies?

De vingerafdruk wordt gemaakt via de zogenaamde FP safe app op de iPhone. Dit gebeurt met een scanner die aan de iPhone is gekoppeld. Deze synchroniseert met de digitale kluis. Vervolgens verdwijnt de vingerafdruk van de iPhone en is deze alleen nog aanwezig in de kluis. In de kluis wordt de vingerafdruk versleuteld, waarna deze op verzoek van de opdrachtgever met een beveiligde link aan de opdrachtgever wordt verstuurd. Deze beveiligde link is 2 weken geldig.

Het maken en opslaan van een vingerafdruk

Waarom was Edzo wel in de uitzending van Radar tv op maandag 5 november en niet bij Radar radio op zaterdag 3 november?

De redactie van Radar tv kreeg reacties van bezorgde consumenten over de echtheid van de vingerafdruk van hun dierbare in hun herinneringssierraad. Consumenten willen dat die onzekerheid wordt weggenomen. De uitzending bood ons de kans om het vertrouwen te herstellen bij de nabestaanden en duidelijkheid te geven. Daarom hebben wij deze kans aangepakt. Deze kans werd ons eerder niet geboden bij de uitzending van Radar radio.

Chat met onze medewerkers