• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Multi-stakeholderdialogen: ‘privacy na overlijden’

De mogelijkheid hebben om je persoonlijke leven te beschermen. Dat is privacy. De laatste jaren is dit erg actueel geworden. Als het gaat om overledenen, dan is de privacywet niet van toepassing. Hoe kan DELA omgaan met die privacy? Niet alleen waar het de overledene betreft, maar ook de nabestaanden. Dit thema roept in ons werk, als uitvaartverzorger én verzekeraar, dagelijks vragen op. Het onderwerp raakt verschillende disciplines zoals ethiek, informatiekunde en rechtsgeleerdheid. 

Ontwikkelen van een visie

DELA wil graag anderen betrekken bij de ontwikkeling van een visie op dit belangrijke vraagstuk. We denken aan stakeholders die net als onze leden een wens, verwachting of belang hebben richting DELA. Om die stakeholders een stem te geven, organiseren we een cyclus van drie multi-stakeholderdialogen over het thema ‘privacy na overlijden’. De eerste bijeenkomst vond plaats op donderdag 4 juli. De tweede staat gepland voor maandag 9 september en de derde voor 24 oktober. Aanmelden is niet meer mogelijk. 

Samenwerking met promovenda Nyenrode

Het doel van deze cyclus multi-stakeholderdialogen is niet alleen het ontwikkelen van een visie op het onderwerp ‘privacy na overlijden’. DELA wil ook een aanpak ontwikkelen die we gaan gebruiken voor multi-stakeholderdialogen over andere onderwerpen. Daarom werken wij samen met Tanja de Jonge, promovenda bij Nyenrode Business Universiteit.

Vragen?

Wanneer u meer wilt weten over de dialogen dan kunt u een mail sturen naar dialogen@dela.org.

Chat met onze medewerkers