• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

DELA Vastgoed

Coöperatie DELA belegt sinds 1937 in vastgoed. Deze waardevaste belegging past goed bij de verzekeringsverplichtingen van DELA. DELA Vastgoed beheert, koopt en verkoopt de beleggingen in vastgoed voor de coöperatie.

Chat met onze medewerkers

DELA Vastgoed staat voor ruim 70 jaar vakmanschap en specialisme op het gebied van vastgoed.

Sinds 2008 staat DELA Vastgoed op afstand van de coöperatie. Voornamelijk vanwege de zich snel professionaliserende en ontwikkelende vastgoedwereld. Wij zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot een stabiele en zelfstandige organisatie met een zichtbare plaats in de vastgoedmarkt.

In 2014 zijn naast de afdeling Financiën twee nieuwe business units opgericht: Winkels en Wonen. Naast een groei van de winkel- en winkelcentraportefeuille willen we ook nadrukkelijk uitbreiden in het woningsegment.

Ga naar de website van DELA Vastgoed