• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Terugblik Roparun 2023

De Roparun 2023 heeft een bedrag opgebracht van 2.688.044,21 euro. Het geld is bestemd voor organisaties en projecten in de palliatieve zorg. Coöperatie DELA was hoofdsponsor van de Roparun. De sponsoring is inmiddels gestopt, maar uiteraard dragen wij Roparun nog steeds een warm hart toe.

Chat met onze medewerkers

Terugblik Roparun 2023

Roparun 2023

Deze tweeëndertigste editie vond plaats op27, 28 en 29 mei. De route liep vanuit vliegveld Twenthe naar Rotterdam. De route-Zuiddeelnemers passeerden hierbij ook het DELA-hoofdkantoor, waar ze als helden werden aangemoedigd.

DELA-team

Tijdens deze Roparun liepen 212 teams mee. Buurtverenigingen, vriendengroepen, collega’s en vele anderen vormden een team. Ook deden er in 2023 twee DELA-team mee aan Roparun. De deelnemers zamelden samen geld in voor Roparun. Om zo hun steentje bij te dragen aan het totaalbedrag.

Roparun 2023

In 2023 vond de Roparun plaats in het Pinksterweekend (27,28 en 29 mei), met de startplaats vliegveld Twenthe. De route was ongeveer 550 kilometer.