• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij coöperatie DELA geloven we in een waardig afscheid voor iedereen. Maar we geloven vooral dat we er zijn voor elkaar. Wij zijn groot geworden vanuit de overtuiging dat onderlinge verbondenheid telt. Wij dragen elkaars lasten en de zorg voor elkaar. Daarom willen we onze wereld op een gelijkwaardige of zelfs betere manier achterlaten voor de huidige en toekomstige generaties. Dat geldt al vanaf onze oprichting. Om nog meer invulling te geven aan onze maatschappelijke rol hebben we een MVO-beleid. Dit beleid is tot stand gekomen dankzij gesprekken met medewerkers, het bestuur, onze leden, leveranciers en experts.

Ons MVO-beleid richt zich op vier pijlers:

  • Het verduurzamen van onze bedrijfsvoering
  • De groene uitvaart
  • Een waardige oude dag
  • Het goededoelenfonds van coöperatie DELA

1. Verduurzamen van onze bedrijfsvoering

Dagelijks zijn we in onze vestigingen in het hele land bezig om onze leden en hun nabestaanden zo goed mogelijk van dienst te zijn. We willen dat al onze handelingen zo min mogelijk schade toebrengen aan de omgeving waarin wij leven en uiteindelijk zelfs positief bijdragen daaraan.

Lees verder

2. Groene uitvaart

In 2030 wil coöperatie DELA dé kennisspecialist en marktleider zijn op het gebied van klimaatneutrale uitvaarten. DELA richt zich eerst op het verlagen van de CO2-uitstoot, vervolgens op het verduurzamen van uitvaarten en uiteindelijk op het compenseren van de resterende uitstoot.

Lees verder

3. Waardige oude dag

Iedereen heeft recht op een waardig afscheid én op een waardige oude dag. We zien dat deze gedachte in het gedrang komt nu de overheid steeds verder terugtreedt. Coöperatie DELA wil ouderen helpen om zich thuis en veilig te voelen in hun leefomgeving. 

Lees verder

4. Het goededoelenfonds van coöperatie DELA

Het fonds heeft als slogan ‘met elkaar voor een ander’. Door samen iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. Met het thema ‘Onbeperkt!’ stimuleert het fond mensen met een beperking als vrijwilliger iets goeds te doen voor een ander.

Lees verder

Chat met onze medewerkers