• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Zeven kernprincipes voor een duurzame uitvaart

De uitvaartondernemers van GreenLeave zorgen dat hun bedrijfsvoering voldoet aan de zeven kernprincipes. Denk hierbij aan een energiescan op de gebouwen, het wagenpark onder uitstootnormen houden, het ondersteunen van maatschappelijke doelen, de inkoop van duurzame producten en goed werkgeverschap. Op die manier waarborgen zij dat hun interne bedrijfsvoering duurzaam is en steeds duurzamer wordt.

Zeven kernprincipes

Kernprincipe 1: De Duurzame Uitvaartondernemer is een goede werkgever

Bij coöperatie DELA doe je betekenisvol werk en geef je betekenis aan het leven van onze leden. Dat doe je samen met collega’s die betrokken, integer en ondernemend zijn. Mensen die midden in het leven staan en daar gedreven door passie en ambitie het maximale uit halen. Samen leren is hierbij een succesfactor.

De cultuur bij DELA is prettig; iedereen doet ertoe en je krijgt vertrouwen. Onze mensen zijn betrokken bij wat ze doen en verbonden met elkaar. Wij geloven in een waardig afscheid voor iedereen, maar we geloven vooral dat we er zijn voor elkaar.

Een werkgever met mogelijkheden

Bij DELA liggen er volop mogelijkheden, bijvoorbeeld voor IT'ers, Online specialistenUitvaartverzorgers en Uitvaartdiensten. Voor al onze functies geldt dat we resultaatgericht werken en we veel aandacht besteden aan je persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door resultaatgerichte afspraken te maken, maar ook door je toegang te geven tot het leerplatform GoodHabitz.com.

Onze doelen voor 2020

Ons gewaagde doel voor 2020 is de meest betrokken coöperatie zijn, die het leven meer betekenis geeft. Om dat te bereiken, hebben we vier onderliggende doelen geformuleerd:

 • Onze leden bevelen onze dienstverlening aan
 • Onze mensen vinden DELA het leukste bedrijf om bij te werken
 • Wij zijn een organisatie met een topreputatie
 • Onze financiële basis is verstevigd
Op de Europese GPtW Best Worksplaces bereikten we als eerste én enige Nederlandse organisatie op deze lijst in de categorie 'Large' de 29e plek! Met 1600 collega's bouwen we bij coöperatie DELA aan een Great Place to Work. Omdat we geloven dat we er zijn voor elkaar.
Kernprincipe 2: De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering

Bij coöperatie DELA geloven we in een waardig afscheid voor iedereen. Maar we geloven vooral dat we er zijn voor elkaar. Wij zijn groot geworden vanuit de overtuiging dat onderlinge verbondenheid telt. Wij dragen elkaars lasten en de zorg voor elkaar. Daarom willen we onze wereld op een gelijkwaardige of zelfs betere manier achterlaten voor de huidige en toekomstige generaties. Dat geldt al vanaf onze oprichting. Om nog meer invulling te geven aan onze maatschappelijke rol hebben we een MVO-beleid. Dit beleid is tot stand gekomen dankzij gesprekken met medewerkers, het bestuur, onze leden, leveranciers en experts.

Kernprincipe 3: De Duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid

In ons duurzaam inkoopbeleid zijn duurzaamheidsaspecten (people, planet, profit) nadrukkelijk verwoord. Bij alle evaluatiegesprekken met leveranciers is MVO toegevoegd als vast agendapunt en we beoordelen leveranciers bij nieuwe inkoopprojecten mede op het aspect duurzaamheid.

Kernprincipe 4: De Duurzame Uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant

Coöperatie DELA heeft het Keurmerk Uitvaartzorg. Het Keurmerk Uitvaartzorg is een keurmerk van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Het keurmerk staat voor kwaliteit van de dienstverlening in de uitvaartbranche. Klanten zien aan het keurmerk meteen dat zij te maken hebben met een kwalitatief goede uitvaartorganisatie.

Klanten kunnen erop vertrouwen dat wij:

 • vooraf heldere afspraken met u maken over de uitvoering en
 • kostenbegroting van de uitvaart
 • de uitvaart goed organiseren
 • professionele medewerkers hebben
 • uw klachten met zorg afhandelen
 • klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren    
Kernprincipe 5: De Duurzame Uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven

Een van de initiatieven van cooperatie DELA is het goededoelenfonds.

Het DELA goededoelenfonds fonds heeft als slogan ‘met elkaar voor een ander’. Dat is niet voor niets. Door samen iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. Om dat mogelijk te maken, heeft coöperatie DELA in 2007 het DELA goededoelenfonds opgericht. Bij het fonds kan iedereen in Nederland projecten indienen die aansluiten bij het thema van het fonds: ‘Onbeperkt!’. Leden en medewerkers kunnen ook deelnemen aan activiteiten die het fonds organiseert. Onbeperkt!

Het DELA goededoelenfonds nodigt mensen met een beperking uit om als vrijwilliger iets goeds te doen voor een ander. Veel mensen met een beperking ontvangen hulp. Het DELA goededoelenfonds draait dat om, zodat mensen met een beperking anderen kunnen verrassen met hun kwaliteiten en talenten. Iedereen wil van betekenis zijn. We willen dat iedereen ervaart dat hij of zij meedoet en ertoe doet. Want we zijn niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig.

Kernprincipe 6: De Duurzame Uitvaartondernemer communiceert eerlijk en transparant over zijn duurzame werkwijze
 • Op onze website en in eventuele andere uitingen communiceren we eerlijk en duidelijk over de duurzame mogelijkheden.
 • We communiceren eerlijk en duidelijk over de invulling van de 7 kernprincipes.
Kernprincipe 7: De Duurzame Uitvaartondernemer leidt zijn medewerkers op op het gebied van duurzaamheid
 • Al onze uitvaartverzorgers worden opgeleid op het gebied van duurzame uitvaarten.
 • Twee keer per jaar brengen we duurzaamheid onder de aandacht van al onze medewerkers.

Chat met onze medewerkers