Coöperatie DELA
  • Overlijden melden 0800 955 66 55 (gratis) 24 uur per dag
  • Inloggen

DELA goededoelenfonds

Ons fonds heeft als slogan ‘met elkaar voor een ander’. Dat is niet voor niets. Door samen iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. Om dat mogelijk te maken, heeft coöperatie DELA in 2007 het DELA goededoelenfonds opgericht. Bij het fonds kunnen leden en medewerkers projecten indienen die zij zelf als vrijwilliger organiseren. Deze projecten moeten aansluiten bij het enige thema van het fonds; ‘Onbeperkt!’. Leden en medewerkers kunnen ook deelnemen aan activiteiten die het fonds organiseert.

Thema van het fonds: Onbeperkt!

Het DELA goededoelenfonds nodigt mensen met een beperking uit om iets goeds te doen voor een ander.

Iedereen wil van betekenis zijn, we willen er allemaal toe doen. Van betekenis zijn maakt dat je je gewaardeerd voelt en meetelt in onze samenleving.

Veel mensen met een beperking ontvangen hulp. Het is daardoor niet vanzelfsprekend dat zij zich als vrijwilliger inzetten voor een ander. Door het voor mensen met een beperking mogelijk te maken om als vrijwilliger iets goeds te doen voor een ander, kunnen zij hun kwaliteiten en talenten gebruiken. Bij coöperatie DELA geloven niet alleen in een waardig afscheid voor iedereen, we geloven vooral dat we er zijn voor elkaar. We willen dat iedereen ervaart dat hij meedoet en ertoe doet. Want we zijn niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig.

 

Aanvraag indienen

Alle DELA leden of -medewerkers in Nederland kunnen een aanvraag indienen bij het DELA goededoelenfonds. U kunt alleen een aanvraag indienen via deze website.

Projectvoorbeelden

Voorbeelden van projecten die passen bij het thema Onbeperkt!

Facebook

Volg het DELA goededoelenfonds op Facebook om op de hoogte te blijven van activiteiten.

Chat met onze medewerkers